Nieuw coalitieakkoord: CDA blijft bouwen aan Overijssel

Nieuw coalitieakkoord: CDA blijft bouwen aan Overijssel

Zwolle – Bijna drie maanden na de verkiezingen ligt er een nieuw coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP; “Samen Bouwen aan Overijssel”.

Eddy van Hijum, kandidaat gedeputeerde Economie en Financiën in het nieuwe college, is erg te spreken over het nieuwe akkoord: “We gaan de komende vier jaar aan de slag met zeven inhoudelijke opgaven samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. De provincie zet in op woningbouw voor jong en oud, investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid, het versterken van de sociale samenhang met investeringen in sport, gezondheid en leefbare kernen. Daarnaast ligt de focus op een slimme en schone regionale economie met meer oog voor vakmanschap. Ik ben er trots op dat de inzet van het CDA in de Provinciale Statenverkiezingen een duidelijke vertaling heeft gekregen in het akkoord.”

“Het akkoord ademt uit dat iedereen vanuit de samenleving mee doet. Jong en oud, platteland en stad hoog- en lager opgeleid, niemand staat buitenspel”, licht fractievoorzitter en onderhandelaar Bouwien Rutten toe. “De samenleving krijgt een duidelijke plek, er is meer oog voor mensen en sociale kwaliteit. Daarnaast willen we de kracht van de regio’s beter benutten de komende jaren, van economie tot energie. Het is goed dat we als provincie de trots op de agrarische ondernemers meer gaan uitdragen en gaan bijdragen aan nieuwe verdienmodellen. De sector heeft dat extra steuntje in de rug nodig. We gaan mooie dingen doen voor Overijssel de komende vier jaar”

Eddy van Hijum is te spreken over de coalitie van middenpartijen: “We kiezen met de vijf partijen bewust voor een coalitie die vanuit het politieke midden mensen, belangen en partijen wil verbinden. Een krachtig signaal. We zoeken aansluiting bij de kracht van de samenleving, zoals het noaberschap, coöperaties die zich inzetten voor de duurzaamheid van hun dorp of wijk, en sterke MKB- en familiebedrijven. Dat is wat het CDA betreft “Bouwen aan Overijssel”

Naast Eddy van Hijum mag het CDA nog een gedeputeerde leveren. Oud- wethouder uit Tubbergen Roy de Witte is voor het CDA kandidaat gedeputeerde met in zijn portefeuille Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Toerisme en recreatie, Sociale kwaliteit (incl sport en gezondheid) en Grensoverschrijdende samenwerking: ”Deze thema’s passen precies bij mij. Ik ga mij echt richten op het welzijn van de mensen in Overijssel en op het platteland in de het bijzonder. Ik ga aan de slag om kernen leefbaar en krachtig te houden, de kansen en uitdagingen op het gebied van recreatie en toerisme op te pakken en me bezighouden grensoverschrijdende samenwerking en cultuur-educatie en -ontwikkeling.”

Artikel delen: