Raad vraagt om reactie op Toekomstplannen Zwolle 2020-2023

Raad vraagt om reactie op Toekomstplannen Zwolle 2020-2023

Zwolle – Op maandag 24 juni praat de gemeenteraad over de investeringsplannen van het college van B&W voor de komende jaren. De gemeenteraad wil graag vooraf weten hoe inwoners en belanghebbenden tegen deze plannen aankijken.

In de Perspectiefnota staan concrete voorstellen van het college van B&W voor de grotere opgaven waar Zwolle de komende jaren voor staat. Zwolle groeit door naar 140.000 inwoners. In die tijd groeit de regio Zwolle tot vierde economische topregio van Nederland. Om de stad in balans te houden en de sociale infrastructuur verder te versterken, wordt in het sociaal domein de lijn van hervormen voortgezet. Daarnaast wil het college van B&W blijven investeren in de energietransitie klimaataanpassing, digitale transitie, human capital agenda en de overgang naar een circulaire economie.

De gemeenteraad wil weten hoe belanghebbenden tegen deze plannen voor de komende jaren aankijken. Op dinsdag 18 juni om 19.30 uur kunnen inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen de Zwolse gemeenteraad toespreken over wat zij vinden van de voorstellen. Ook kan er ingesproken worden over de overige Voorjaarsstukken zoals Jaarstukken, Beleidsrapportage (Berap) en Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Opmerkingen/suggesties aan de gemeenteraad over de plannen uit de Perspectiefnota kunnen ook worden gemaild.

De gemeenteraad neemt op maandag 8 juli een besluit over de Perspectiefnota en andere voorjaar stukken (Jaarstukken, Berap en MPV) en gebruikt de suggesties en opmerkingen om tot een goed standpunt te komen. De Perspectiefnota 2020-2023 en de planning van de bespreking/besluitvorming zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Voor het inspreken op dinsdag 18 juni kunnen mensen zich aanmelden tot uiterlijk maandag 17 juni vóór 10.00 uur bij de raadsgriffie via telefoon (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl. Opmerkingen/suggesties aan de gemeenteraad kunnen ook gemaild worden naar dit emailadres.

Artikel delen: