Solidara richt afdeling Zwolle op

Recent is de eerste officiele afdeling van Solidara opgericht in Zwolle. De afdeling Solidara Zwolle telt momenteel 30 leden. Het streven van Solidara Zwolle is het opheffen van sociale misstanden. 

“De steeds hogere woonlasten en energieprijzen stijgen de pan uit. In plaats dat de liberalisering concurrerend werkt, wordt alles steeds duurder.” Dat bevestigt het standpunt van Solidara Zwolle, dat door de vrije markteconomie slechts enkelen daar beter en rijker van worden. Ook doordat de stijging van de energiekosten buiten de inflatiecorrectie wordt gehouden, holt de koopkracht van de modale en minimuminkomens achteruit. “Met de huisvesting is het niet anders. Na jaren achterstallig onderhoud zegt de gemeente: de buurt verpaupert, we gaan slopen.” Solidara is van mening dat het achterstallig onderhoud moet worden voorkomen en de woningen op tijd moeten worden aangepast aan de eisen van de tegenwoordige tijd.

“Woningen met enkel glas horen niet meer in deze tijd. Woningcorporaties: doe wat met de verkregen subsidiegelden! Stop de afbraak van sociale huisvesting. Met arbeiderslonen moet je ook betaalbaar kunnen wonen”, aldus Solidara. 

Daarnaast is afdeling Zwolle van mening dat het niet te verteren is dat in één van de rijkste landen van Europa, Nederland, de voedselbanken toenemen.

“Bent u het hiermee eens sluit u aan. Samen staan we sterker.”
 
Aanmelden als lid kan op www.solidara.nl  of telefonisch via 038-4526638.

Artikel delen:

Reageer