Start thema Vroegtijdig Signaleren

Het thema Vroegtijdig Signaleren, één van de speerpunten van de provincie Overijssel, gaat maandag 7 april van start in Zwolle. Kinderdagopvang Boem Boem heeft de primeur van de allereerste training Vroegtijdig Signaleren, die georganiseerd wordt door de drie GGD’en van de provincie (GGD Gelre-IJssel, GGD Regio Twente en GGD Regio IJssel-Vecht)

Begin maart hebben alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het Overijsselse deel van de regio IJssel-Vecht, een brief met aanmeldingsformulier voor deze training gekregen. De coördinatie is grotendeels in handen van de GGD Regio IJssel-Vecht. Het exact aantal aanmeldingen wordt op dit moment in kaart gebracht, maar het is de bedoeling dat er ruim 250 trainingen worden gegeven voor drie regio’s. Door subsidie van één miljoen euro van de provincie Overijssel kan deze training, die een looptijd heeft tot en met juli 2009, gratis aangeboden worden aan basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

De training is bedoeld om beroepsbeoefenaren in staat te stellen gedragsveranderingen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en vervolgens bespreekbaar te maken met ouders en verzorgers. Een trainster van De Trimaran (speciaal basisonderwijs) uit Kampen verzorgt de eerste training, die bestaat uit drie dagdelen. Trainingsgroep Wilde Kastanje vult ook een deel in. Het gaat daarbij om signaleren, een rollenspel en hoe nu verder. In totaal gaat een team van twaalf trainers uit diverse instellingen de trainingen geven.

Kinderdagverblijf Boem Boem aan de Heinoseweg 59 heeft de primeur en is bereid gevonden om de eerst training te volgen. Deze vindt maandag 7 april van 19.00 tot 22.00 uur plaats. De training krijgt op 18 en 21 april een vervolg.


Artikel delen:

Reageer