Vliegtuigbom op Hessenpoort Zwolle aangetroffen - Foto: Pamela van der Zee
Foto: Pamela van der Zee

Vliegtuigbom op Hessenpoort Zwolle aangetroffen

Zwolle – Op bedrijventerrein Hessenpoort is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De directe omgeving rond de bom werd binnen een straal van 125 meter afgezet. Er bevinden zich binnen deze contour geen bedrijven of woningen. De bom werd vrijdagmiddag om 13.00 uur ter plekke tot ontploffing gebracht.

Op Hessenpoort is ter voorbereiding op de uitbreiding van het bedrijventerrein onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Een dergelijk detectieonderzoek wordt standaard uitgevoerd indien er, bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen, sprake is van een veiligheidsrisico op basis van historische informatie over oorlogshandelingen in het gebied. Zover bekend is het nabijgelegen spoorvak in de oorlog meerdere malen gebombardeerd. De kans op blindgangers in de directe omgeving van het spoor, is daarom aanwezig. Tijdens het detectieonderzoek zijn delen van een zogenaamd bomlichaam en de staart van een vliegtuigbom aangetroffen. Het gaat om een Engelse 250 lbs vliegtuigbom (gewapend). Na de vondst is het werk direct stilgelegd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ter plaatse aanwezig en bracht de bom gecontroleerd tot ontploffing. Om dit op een uiterst veilige en zorgvuldige manier te doen, waren er veiligheidsmaatregelen getroffen. Het gebied rond de bom is in een straal van 125 meter afgezet geweest. Er bevinden zich binnen deze contour geen (bedrijfs)gebouwen. De bomlag nabij de Bohemensraat, op de plaats waar bedrijventerrein Hessenpoort wordt uitgebreid.

In de afgelopen dagen werden al werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de vernietiging. Zo werd voor de veiligheid een terp aangelegd met een grote hoeveelheid grond om te voorkomen dat bomscherven zich kunnen verspreiden. Dit zorgt er tevens voor dat trilling als gevolg van de explosie worden beperkt.

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ligt hier al zo’n 70 jaar. Het onschadelijk maken is geen routinewerk en wordt altijd gedaan door de EOD. De gemeente Zwolle is betrokken omdat zij eigenaar is van de grond en vanwege de openbare orde en veiligheid.

Video 1
Video: Vliegtuigbom Hessenpoort door Pamela van der Zee
Foto's 2
Vliegtuigbom op Hessenpoort Zwolle aangetroffen - Foto: Pamela van der Zee
Foto: Pamela van der Zee
Artikel delen: