Koninklijke onderscheiding voor donatiecoördinator André Broeks - Foto: Isala Klinieken Zwolle
Foto: Isala Klinieken Zwolle

Koninklijke onderscheiding voor donatiecoördinator André Broeks

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle reikte vrijdagmiddag de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer André Broeks. De totaal verraste Broeks zei tijdens het opspelden van de koninklijke onderscheiding: “Ik ben overdonderd. Dan heb ik toch wat bereikt denk ik toch. Heel erg bedankt.”

Hij ontving deze onderscheding na afloop na afloop van een minisymposium over donorzorg ter gelegenheid van zijn afscheid. Hij neemt afscheid na een loopbaan van 39 jaar, waarvan ruim 15 jaar op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. André Broeks wordt onderscheiden voor zijn grensverleggende verdiensten op het gebied van orgaan- en weefseldonatie.

Broeks is ervan overtuigd dat een goede donatieprocedure bijdraagt aan het redden van mensenlevens en het tot stand komen van meer transplantaties. Op een vasthoudende en innovatieve manier heeft hij het onderwerp orgaan- en weefseldonatie op de landelijke agenda gekregen en gehouden. Hij heeft een duidelijke visie ontwikkeld op wat goede donorzorg is en dat ook uitgedragen, onder andere als lid van de Medisch Ethische Commissie van de Nederlandse Transplantatie Vereniging en als bestuurslid van beroepsvereniging DONOR.

Met zijn ruime ervaring op de intensive care maakte hij langer geleden de overstap naar de toen nieuwe functie van donatiefunctionaris. Hij richtte zich in eerste instantie op het vergroten van kennis en betrokkenheid bij verpleegkundigen en artsen. Omdat donorzorg in zijn optiek eerst en vooral ook patiëntenzorg is. Vervolgens zette hij zich in voor de inrichting van processen en de vaststelling van het kwaliteitskader van weefsel- en orgaandonatie. Met succes.

Vanuit Noordoost Nederland werd mede door hem een organisatiestructuur ontwikkeld die later landelijk is uitgerold, waarbij vanuit een kernziekenhuis de samenwerking wordt gezocht met ziekenhuizen in de omgeving. Hij was ook de motor achter de interactieve informatiezuil die met onder meer de Hogeschool Windesheim werd ontwikkeld. Met als doel het verstrekken van juiste informatie over orgaan- en weefseldonatie en het vergroten van het aantal donorregistraties. Het streven is om de donorzuil in te zetten met de komst van de nieuwe Donorwet die volgend jaar in werking treedt.

Artikel delen: