Veel ideeën wijkbudget Holtenbroek / Stadshagen

Vanaf 10 maart tot 2 april konden bewoners van Holtenbroek en van de buurten Pad & Tuin en Schoonhorst in Stadshagen ideeën aandragen voor besteding van het wijkbudget. De inzendtermijn is inmiddels gesloten. In totaal zijn er 45 ideeën ingestuurd: 34 uit Holtenbroek en 11 uit genoemde buurten in Stadshagen.

Op dit moment vindt een inventarisatie van de ideeën plaats. De ingediende ideeën worden bekeken en als ze niet helemaal duidelijk zijn, worden aanvullende vragen gesteld. Ook wordt bekeken of de ideeën voldoen aan de spelregels. In mei krijgen de idee-bedenkers bericht en worden ook de andere wijkbewoners geïnformeerd over de ingediende ideeën en de verdere procedure.

Verkiezingen

Op 11 juni (Stadshagen) en 21 juni (Holtenbroek) staan verkiezingsavonden gepland. Dan kiezen de wijkbewoners de winnende ideeën. Vervolgens kunnen  bedenkers en buurtgenoten aan de slag met de uitvoering van de plannen.

Project Wijkbudgetten

Zwolle wil met Wijkbudgetten de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk stimuleren. Bewoners bedenken zelf ideeën, buurtgenoten kiezen de ideeën die mogen worden uitgevoerd, en de winnende ideebedenkers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project.

Artikel delen:

Reageer