Onveilige situaties in studentenhuizen in Zwolle

Onveilige situaties in studentenhuizen in Zwolle

Zwolle – Op de gemeenteraadsvergadering van 17 juni uitte het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) haar zorgen over de woonsituatie van de Zwolse studenten. Er zijn berichten binnen gekomen over onveilige en zelfs onmenselijke situaties.

Om dit te onderzoeken hield het SOOZ een enquete onder de Zwolse studenten. Daaruit kwam naar voren dat vier op de tien studenten zich onveilig voelt in hun huis. 85% van de ondervraagden zegt geen enkele voorlichting te hebben gehad over veiligheid en wat te doen bij een calamiteit.

Ook voelen veel studenten een drempel om zaken te bespreken met hun huisbaas omdat ze bang zijn hun kamer kwijt te raken. Het SOOZ probeert de studenten hierbij te helpen. Als ze hulp nodig hebben kunnen zij naar de balie van het SOOZ gaan. Deze is gevestigd bij Hogeschool Windesheim. Verder kunnen ze informatie zoeken op de website van het SOOZ, www.sooz.nl

Artikel delen: