D66 Zwolle op de bres voor bomen

D66 Zwolle op de bres voor bomen

Zwolle – Maandagavond diende de fractie van D66 tijdens de raadsvergadering samen met de fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA een motie in met als doel het beter beschermen van bomen op bouwplaatsen. Aanleiding van de motie was het rapport van Zwolle Groenstad dat concludeerde dat er veel bomen beschadigen of sneuvelen tijdens bouwwerkzaamheden.

D66 vindt het belangrijk dat er in Zwolle veel verschillende en sterke bomen zijn. “Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van de stad, helpen tegen hittestress en spelen een belangrijke rol voor de natuur in Zwolle” geeft fractievoorzitter Sonja Paauw aan. Zwolle Groenstad heeft geconstateerd dat bomen tijdens bouwwerkzaamheden structureel beschadigd raken en nauwelijks worden beschermd. “In het rapport worden veel voorbeelden genoemd van dit soort situaties door de hele stad zoals het terrein van voormalig ziekenhuis de Weezenlanden, de Meppelenstraatweg, Gasthuisplein en Händellaan. Het is dus tijd voor actie” zegt Sonja.

D66 riep samen met de andere partijen het college op om dit najaar met informatie te komen over de stappen die zij gaat nemen. “Nu ontbreken toezicht en handhaving vanuit de gemeente en vindt er geen financiële compensatie plaats die recht doet aan de beschadigingen. Dit moet anders” aldus Sonja. De gemeenteraad heeft de motie gisteravond aangenomen.

Artikel delen: