Zwolle doet mee aan project WAVE

De Europese Unie stelt subsidie beschikbaar voor duurzame ontwikkeling van regio’s waarbij verschillende partijen samenwerken om dit doel te bereiken. Waterschap Groot Salland heeft samen met andere partijen (België, Frankrijk, Engeland en Duitsland) subsidie aangevraagd voor het WAVE-project. Binnen het WAVE-project zijn diverse deelprojecten benoemd waaronder het gebied Vechtpoort/Emmertochtsloot in Zwolle. De gemeente Zwolle is partner voor dit deelproject en wil hiervoor €105.000,– beschikbaar stellen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om dit bedrag beschikbaar te stellen.

Het deelproject bestaat uit een aantal elementen: ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Vechtpoort en omgeving, een inrichtingsplan voor de Emmertochtsloot en herstel van de oude loop van de Emmertochtsloot. Bij de Vechtpoort gaat het om een uitwerking van de Visie Op De Ondergrond voor dat deel van Zwolle. Thema’s daarbij zijn waterbeheer, duurzame (bodem)energie, waterwinning, afstemmen vraag en aanbod van warmte, koude en water en afstemming onder- en bovengrond. Het voorstel wordt binnenkort in de commissie en de raad behandeld.

Artikel delen:

Reageer