Subsidie voor project thuisadministratie ouderen

De gemeente Zwolle stelt € 17.000,- extra beschikbaar aan de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voor het project thuisadministratie. Het project richt zich op ouderen met een minimum inkomen, die hulp nodig hebben bij het regelen van hun thuisadministratie. Volgens wethouder Martin Knol krijgt de extra subsidie een goede bestemming: ´Het project heeft een grote groei van hulpvragers laten zien en vervult dus een behoefte. Met deze hulp worden eventueel schulden tijdig gesignaleerd of voorkomen. En wat niet onbelangrijk is, de mensen gaan daardoor gebruik maken van allerlei inkomensondersteunende voorzieningen.`

De administratieve hulp wordt geboden door een vrijwilliger, die de oudere thuis bezoekt. De hulpvrager betaalt voor deze hulp een inkomensafhankelijke bijdrage. De hulp bestaat uit het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van financiële voorzieningen, het controleren van rekeningen en zo nodig wordt contact opgenomen met instanties.

Het project thuisadministratie voorziet in een grote behoefte. In 2004 is aan 25 ouderen hulp gebonden bij hun administratie, in 2007 waren dat er al 160. De subsidie van € 17000,- is extra naast de structurele subsidie die SWO van de gemeente voor dit project krijgt. Met deze extra subsidie wordt SWO in staat gesteld de groei van hulpvragers op te vangen.

Artikel delen:

Reageer