Drie partijen voor sociaal medische advisering

Het college van B&W heeft drie partijen geselecteerd die de gemeente vanaf 1 juli 2008 voor twee jaar sociaal medisch advies geven voor de toekenning van individuele voorzieningen (WMO), Bijzondere Bijstand (WWB) en de gehandicaptenparkeerkaart. De opdrachten zijn gegund aan Van Brederode, WOSM en SCIO Consult. Zij zijn gekozen op basis van kwaliteit en de economisch meest voordelige aanbieding.  

De gemeente heeft geschiktheidseisen opgesteld waaraan de adviesbureaus moeten voldoen. Zo moet het bureau ruime ervaring hebben met sociaal medisch advies en uitgebreide behandelervaring. Daarnaast is de voorwaarde gesteld dat de sociaal medische onderzoeken tijdens een huisbezoek plaatsvinden of dat het bureau  tenminste over een spreekuurlocatie in de gemeente Zwolle beschikt. Bovendien moet het bureau zich inspannen om het personeel van het huidige adviesbureau over te nemen. Deze eisen hebben meegewogen in de uiteindelijke keuze, naast de criteria zoals leveringstermijnen, samenwerking met zorgpartners en de kosten.

          

Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Onderdeel van die wet is de verstrekking van de individuele voorzieningen zoals woon- en vervoervoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden. Om er voor te zorgen dat de voorzieningen terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben bewaakt de gemeente de toegang tot die voorzieningen. Onderzocht wordt of een cliënt voldoet aan de criteria om voor een voorzienig in aanmerking te komen. Voor de behandeling van complexe sociaal medische aanvragen wordt externe deskundigheid ingekocht, waarvoor een Europese aanbestedingsprocedure is gestart.  Eenvoudige aanvragen worden door de consulenten van de afdeling Individuele Voorzieningen WMO van de gemeente afgehandeld.

Naast de indicatiestelling voor de WMO-voorzieningen gaan de gekozen instellingen de gemeente adviseren over de aanvragen van Bijzondere Bijstand en de gehandicaptenparkeerkaart.

Naar aanleiding van de officiële (Europese) publicatie op 14 januari 2008 hebben 23 organisaties de Aanbestedingsleidraad opgevraagd. Uiteindelijk hebben op de sluitingsdatum 3 maart 2008 zeven aanbieders een offerte ingediend. Op 17 maart 2008 heeft de eindbeoordeling plaatsgevonden.

Twee aanbieders voldeden niet aan de geschiktheideisen en zijn daarom verder niet in de einduitslag opgenomen. De overige vijf aanbieders voldoen aan de geschiktheidseisen en zijn beoordeeld op de gestelde criteria.

De organisatie die nu de sociaal medische advisering doet, is niet geselecteerd. Dit is het gevolg van deze Europese aanbesteding, waarbij partijen geselecteerd worden op kwaliteit én prijs.

Artikel delen:

Reageer