Deltawonen presenteert jaarverslag: Bouwen aan de toekomst

Deltawonen presenteert jaarverslag: Bouwen aan de toekomst

Zwolle – Donderdag, 27 juni 2019, publiceerde DeltaWonen het jaarverslag van 2018. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning in een prettige leefomgeving.

Nu én in de toekomst. DeltaWonen werkt aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van sociaal wonen. Met de nieuwe koers Groei en Geluk bouwen ze samen met hun partners en huurders aan een nieuwe samenleving, waarin circulariteit en inclusiviteit de belangrijkste pijlers zijn.

Nog steeds te veel mensen moeten te lang wachten op een betaalbare huurwoning. DeltaWonen is continu op zoek naar een optimale invulling van de balans tussen de beschikbaarheid, (duurzame) kwaliteit en betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Samen met gemeenten, huurders en andere corporaties streven ze ernaar om voor hun doelgroep zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren.

Om de wachttijden niet verder te laten oplopen is in 2015 met de gemeente Zwolle afgesproken 445 extra woningen in Zwolle versneld op te leveren (de versnellingsactie). DeltaWonen heeft in 2018 231 nieuwe woningen opgeleverd. Het grootste gedeelte in Zwolle, een kleiner aantal in Kampen. In de periode tot aan het jaar 2026 zal deltaWonen het woningaanbod met 1.250 sociale huurwoningen uitbreiden.

Voor de huurders van DeltaWonen is het van belang om het wonen betaalbaar te houden. Daarbij hebben zij in het bijzonder oog voor de mensen met de allerlaagste inkomens. De huren zijn dit jaar minder gestegen dan het wettelijk toegestane maximum van 3,9%. De huurverhoging lag voor het merendeel van de huurders van deltaWonen tussen de 1,4% en 2,1%. Meer dan 98% van de nieuwe huurders met huurtoeslag hebben, volgens de wet ‘Passend Toewijzen’, een woning toegewezen gekregen onder de aftoppingsgrens. Om de vaste lasten voor de huurders zo laag mogelijk te houden, werkt deltaWonen continu aan het energiezuinig bouwen van nieuwe woningen en het energiezuiniger maken van bestaande woningen.

Een kwalitatieve woning is een woning die duurzaam is en waar huurders comfortabel in kunnen wonen en leven. In 2018 hebben 947 woningen van deltaWonen een E-renovatie gehad. Daarbij hebben zij de kwaliteit en het comfort van de woningen verbeterd en kunnen de bewoners profiteren van een lagere energierekening. In totaal zijn al zo’n 4.031 van de circa 15.000 woningen verduurzaamd. In de Energieproeftuin in Berkum onderzoeken ze samen met bewoners en partnerorganisaties met verschillende proefopstellingen wat de beste en meest rendabele oplossing is om de woningen, energiezuinig, comfortabel én betaalbaar te maken. De informatie die hun dit oplevert, passen ze weer toe in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Zo werken ze continu aan het verduurzamen van hun bezit.

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Deltawonen wil dat de huurder zich thuis voelt in zijn eigen huis en buurt. Een prettig leefklimaat creëren we samen. Daarom hebben ze in 2018 op verschillende terreinen de samenwerking opgezocht met klanten, zakelijke relaties en samenwerkingspartners.

In 2017 zijn ze gestart met het ontwikkelen van een visie op ‘Zeggenschap’ die ze in 2018 met behulp van huurders, stakeholders en medewerkers van deltaWonen verder hebben ontwikkeld. Deze visie is verwerkt in de nieuwe koers van deltaWonen: Groei en Geluk. Klanten waarderen onze dienstverlening nog steeds goed. Dat is ook in 2018 gebleken in de Aedesbenchmark. Klanten beoordelen deltaWonen in 2018 met gemiddeld een 7,6 (landelijk gezien waarderen huurders hun woningcorporatie met een 7,5).

DeltaWonen heeft in 2018 ook gebouwd aan haar eigen organisatie. In 2018 is een overstap gemaakt naar een nieuw primair systeem die Deltawonen ondersteunt bij al hun processen. Hiermee is deltaWonen klaar haar dienstverlening steeds verder te optimaliseren en moderniseren, zodat ze haar klanten beter en sneller helpen bij vragen of (levens-)ontwikkelingen. Ook ontwikkelden ze samen met andere corporaties een nieuwe Woningzoeker. Huurders en toekomstige huurders in de regio Zwolle en Kampen kunnen nu makkelijker en efficiënter woningen zoeken en daarop reageren. Voor deltaWonen is de afhandeling van de woningmatching vereenvoudigd. Ze kunnen effectiever en sneller bezit (woningen) aanbieden.

DeltaWonen is een financieel gezonde organisatie. Ook in de toekomst kunnen ze hun ambities blijven waarmaken. Ze willen met de woningvoorraad klaar zijn voor een nieuwe samenleving en veranderende woonwensen van de (toekomstige) klanten. Het jaar 2018 hebben ze afgesloten met een positief resultaat van €152,6 miljoen. Het positieve resultaat is voor €138,4 miljoen tot stand gekomen omdat woningen meer waard zijn geworden. Dit doordat de woningmarkt weer verder is aangetrokken. Een huis is eind 2018 meer waard dan aan het begin van 2018. Het gaat hier niet om cashgeld dat ze kunnen uitgeven. Ze verkopen de woningen namelijk niet. Belangrijker is, dat de kasstroom, welke onder andere voortkomt uit de verhuur van woningen, in 2018 €18,1 miljoen positief bedraagt. Dit geld gebruiken zij voor het bouwen van nieuwe woningen, voor grootonderhoud en de verduurzaming van de bestaande woningen.

In 2018 is de nieuwe koers Groei en Geluk ingezet. Hiermee zijn ze klaar voor de toekomst, waarin ze op een professionele, respectvolle, verbindende en verrassende wijze zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs. Ze zetten in op de groei naar een nieuwe samenleving, waarin circulariteit en inclusiviteit de belangrijkste maatschappelijke pijlers zijn. Groei als het gaat om ondernemen, werken, leren en wonen. Voor de huurders, maar ook voor dee medewerkers. Groei leidt tot geluk: zingeving, voldoening en plezier. Want mensen kunnen groeien als zij hun basis op orde hebben; als zij een veilige woonplek hebben van waaruit zij hun leven kunnen opbouwen. Als zij mee kunnen doen in de maatschappij en sociale contacten hebben. Als zij het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze er toedoen. Groei en Geluk is gemaakt met medewerkers en stakeholders.

Artikel delen: