SP bekritiseert ‘leegstand-beleid’ in Zwolle

De fractie van de SP wil van het college weten of de gemeente Zwolle bij het vaststellen van haar bestemmingsplannen rekening houdt met leegstand. Uit een inventarisatie die het Oversticht, in opdracht van ministerie van VROM, heeft uitgevoerd bleek dat veel gemeentes verrast worden door leegstand. Er is nauwelijks beleid op gemaakt, waardoor de gemeente minder of geen regie heeft over de ontwikkelingen. Ook bleek uit het onderzoek dat de overheid tot op heden nauwelijks haar verantwoordelijkheid neemt om leegstand te voorkomen.

Raadslid Edwin Koster: ‘Tijdens een aantal presentaties afgelopen maandag werd door verschillende sprekers stil gestaan bij kansen die er zijn voor hergebruik van industrieel- en agrarisch erfgoed, maar ook bij dat van wederopbouwkerken. De SP is bevestigd in haar gevoel dat hergebruik goed mogelijk is en er te vaak wordt gedacht dat hergebruik duurder is. Karakter en historie van panden zijn ook verkoopargumenten, dat zou een projectontwikkelaar ook moeten aanspreken.’ De SP vraagt zich af wat het beleid exact in Zwolle is ten aanzien van leegstand en herbestemming. Daarnaast wil de SP weten of de wethouder van mening is dat hij voldoende actief is geweest om leegstand te voorkomen. Ook wil de SP weten of het gehouden onderzoek aanleiding is om het eventuele beleid in Zwolle te wijzigen.

Afgelopen maandag 7 april 2008 was de SP aanwezig bij de presentatie van ‘De oude kaart van Nederland’, een onderzoek naar leegstand en herbestemming in Overijssel. Tijdens een aantal presentaties werd door verschillende sprekers, stil gestaan bij de kansen en bedreigingen van hergebruik van industrieel- en agrarisch erfgoed, maar ook dat van wederopbouwkerken. De initiatiefnemer van het project, rijksadviseur voor het cultureel erfgoed prof. drs. Fonds Asselbergs, lichtte de conclusies uit het onderzoek toe. Het was een interessante bijeenkomst in een wat een voorbeeld project zou kunnen zijn, de oude ambachtschool, die nu “officieel” geschikt gemaakt wordt voor hergebruik.

Hoofdconclusie van het onderzoek was dat overheden in Nederland vaak verrast worden door leegstand van scholen, kerken en fabrieken. Hoewel de noodzaak tot het voorkomen van (langdurige)leegstand door gemeentes wordt erkend is er nauwelijks beleid op dit gebied en veelal is het beleid reactief. Daarnaast bleek dat de overheden nauwelijks verantwoording nemen om leegstand te voorkomen. Uit onderzoek van de provincie bleek dat er nauwelijks gegevens worden bijgehouden over leegstaande objecten.

Met de nieuwe wet ruimtelijke ordening ligt volgens Asselbergs een gouden kans voor gemeentes om het thema leegstand en hergebruik structureel te betrekken bij het actualiseren van de bestemmingsplannen.

Dit brengt de fractie van de SP tot de volgende vragen;

1.      Is de wethouder bekent met het rapport en haar uitkomsten? Zo ja, wat is uw mening over de conclusies en aanbevelingen van dit rapport?

2.      Wat is het beleid in Zwolle ten aanzien van leegstand en herbestemming?

3.      Is de wethouder van mening dat de gemeente voldoende actief is geweest om leegstand te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit?

4.      Geven de conclusie en aanbevelingen u aanleiding het beleid te wijzen of om nieuw beleid te maken?

 

Namens de SP-fractie,

Edwin Koster

Artikel delen:
Reacties 4
  1. STOP de LEEGSTAND!
    Eens! Mis een lijst met leegstaande panden in Zwolle 🙁

    Hoofdconclusie van het onderzoek was dat overheden in Nederland vaak verrast (maar dat duurt maar een paar dagen toch?) worden door leegstand van scholen, kerken en fabrieken. Hoewel de noodzaak tot het voorkomen van (langdurige)leegstand door gemeentes wordt erkend, is er nauwelijks beleid (beetje populistisch, maar: nu nog niet na al die jaren???? enkel reactief dus!? op dit gebied en veelal is het beleid reactief. Daarnaast bleek dat de overheden nauwelijks verantwoording nemen om leegstand te voorkomen. Uit onderzoek van de provincie bleek dat er nauwelijks gegevens worden bijgehouden over leegstaande objecten.    Maak melding

  2. Dat uit prov.onderzoek blijkt dat er nauwelijks gegevens worden bijgehouden over leegstaande objecten, wil nog niet zeggen dat SP met deze goede topic niet een 1e opzet-lijstje had kunnen bijvoegen. Weet wel hoe dit komt, dit is waarschijnlijk letterlijk de tekst die ook in de gem.raad wordt “losgelaten”. Zonder persoonlijke toelichting van Edwin K. op dit punt. Misschien wil je alsnog een lijstje in elkaar draaien? Ook handig voor een eventuele discussie hier, dat we concreet weet over hoeveel en welke panden we het hebben. Enige punt van kritiek 😉


    Maak melding

Reageer