ChristenUnie stelt vragen over toenemende overlast eikenprocessierups

ChristenUnie stelt vragen over toenemende overlast eikenprocessierups

Zwolle – De eikenprocessierups zorgt in de deze dagen voor overlast. De ChristenUnie krijgt daarover vele e-mails.

“Door het mooie weer zijn mensen graag buiten en dragen luchtige kleding, met onbedekte huid. Vaak zonder het te weten is er dan contact met de brandharen van de eikenprocessierups. Met als gevolg jeukende bulten, die gelukkig na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.”, aldus raadslid Jacob Raap.

Raap vervolgt: “Er lijkt er sprake te zijn van een behoorlijke toename van de rups en daar komt bij dat de overlast niet beperkt blijft tot de maanden mei-juli. Ook in de andere maanden kan overlast ervaren worden, zeker bij een toename van het aantal nesten in Zwolle.”

De toename van de eikenprocessierups en de ervaren overlast leidt naar de waarneming van de ChristenUnie tot veel vragen en ongerustheid. Vragen over de aanpak van de rups. “Doet de gemeente de goede dingen en doen ze dat goed? Maar ook vragen over hoe het contact met de brandharen te voorkomen is. En waar een overlastgevend nest gemeld kan worden. Kortom is de voorlichting door de gemeente nog voldoende gezien de mate van overlast door de eikenprocessierups?”

De volgende vragen heeft de ChristenUnie aan het college gesteld:

 1. Klopt het beeld dat de eikenprocessierups verder oprukt?
 2. Zo ja, is het huidige beleid van de aanpak van overlast door de eikenprocessierups voldoende om de toenemende overlast te beheersen?
 3. De eikenprocessierups kent geen gemeentegrenzen. Hoe wordt er samengewerkt met de andere gemeente en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat? Is er sprake van een gezamelijke en afgestemde aanpak?
 4. Zijn er voldoende middelen om goed om te gaan met de overlast due de bewuste rups veroorzaakt?
 5. Is er een lange termijn verwachting en/of strategie hoe de overlast beheersbaar gehouden kan worden in de gemeente Zwolle? en zo ja, welke is dat?
 6. Zou de gemeente gezien de vragen en ongerustheid van burgers meer en betere voorlichting kunnen geven over onder andere:
  – Waar bevinden zich nesten van de eikenprocessierups in Zwolle? Bijvoorbeeld door de besmette bomen aan te duiden op een kaart van Zwolle.
  – Waar burgers melding kunnen doen van overlast gevende nesten met eikenprocessierupsen?
  – Waar mensen rekening mee moeten houden als zij in contact (kunnen) komen met brandharen van deze rups?
Artikel delen: