Wijkplatform Binnenstad

‘Wijkwethouder’ Henk Jan Meijer nodigt bewoners in de binnenstad uit voor het wijkplatform Binnenstad. De bijeenkomst vindt op dinsdag 15 april aanstaande plaats in het conservatorium Artez, aan de Stadsmuur 88. De vergadering begint om 20.00 uur. De voorzitter van het wijkplatform is de heer Rindert Martens.

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en Festival (kunstontmoetingen) ZWART zijn twee belangrijke onderwerpen van de bijeenkomst. Ronald IJsselstein geeft op deze avond een presentatie over het ontwikkelingsprogramma Binnenstad en hij gaat hierbij in op recente ontwikkelingen, planning om de binnenstad autoluw te maken en nieuwe projecten. Het festival ZWART wordt van 26 tot 29 juni georganiseerd op dertig plekken in de binnenstad. Een vertegenwoordiger van de organisatie vertelt tijdens de vergadering over de opzet en inhoud van het festival. Meer informatie over het festival is te vinden vanaf 15 april via www.zwart2008.nl. Actualiteiten waaronder schoonmaakactie op 26 april aanstaande, aanpak graffiti en geplande rioleringswerkzaamheden maken ook deel uit van de agenda van het wijkplatform.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle op het telefoonnummer (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer