Wijkplatform Spoolde

Wijkwethouder Janco Cnossen en wijkorganisatie Spoolderbelangen nodigen bewoners van de wijk Spoolde uit voor het wijkplatform. De bijeenkomst vindt op woensdag 16 april aanstaande plaats in het Buurthuis Eben Haëzer, aan de Nilantsweg 109. De vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens het wijkplatform geven verschillende partijen – zoals de gemeente, wijkorganisatie Spoolderbelangen en anderen – informatie en wordt de actiepuntenlijst wijkplatform Spoolde besproken. Eén van de belangrijkste onderwerpen van deze avond is de dijkverlegging Spoolde / Westenholte. De heer Frans Stam van de provincie Overijssel geeft een toelichting.

Zoals gewoonlijk houdt wijkwethouder Cnossen voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur. Daarbij gaat het om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen. Hiervoor moet men eerst contact opnemen met het wijkservicepunt Stadshagen, telefoonnummer (038) 466 99 27. De openingstijden van het wijkservicepunt Stadshagen zijn: dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.

Zwolle organiseert in elke wijk een paar keer per jaar een wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van Zwolle op het telefoonnummer (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer