Windesheim onderzoekt ‘Gezonde Klassen’

Windesheim start op 15 april bij Openbare Basisschool De Marsweide in Zwolle met een onderzoek naar de beleving van het binnenmilieu in schoolklassen. Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Gezonde Klassen’, waarmee de Zwolse bedrijven J.E. StorkAir, Unica en Novon willen bijdragen aan een gezonde leer- en werkomgeving in basisscholen.

Een gezond binnenmilieu in scholen draagt bij aan een gezonde leer- en werkomgeving, comfort en betere leesprestaties. Het project Gezonde Klassen ontstond vorig jaar uit een ontmoeting tussen de drie partners in Kennispoort Zwolle, een initiatief van Windesheim en de Kamer van Koophandel voor kennisuitwisseling. Wethouder Martin Knol is van het initiatief een warm pleitbezorger. In het project Gezonde Klassen is het Economisch Sociaal Instituut (ESI) van Windesheim aangetrokken om onafhankelijk onderzoek te doen naar de beleving van het binnenmilieu in de school en het effect van de toepassing van het Gezonde Klassen concept op de beleving van het binnenmilieu. Ook het lectoraat Duurzaam Ondernemen van Windesheim is daarbij betrokken.

Naast objectieve metingen die de kwaliteit van het binnenmilieu weergeven, geven de subjectieve metingen weer hoe de gebruikers van de school het binnenmilieu ervaren. Als laatste worden ook de afgeleide effecten zoals ziekteverzuim, CITO prestaties en energieverbruik gemeten. Dit alles met als doel om na de pilotfase het beste concept voor een gezond binnenmilieu in scholen te hebben. Alle zeven scholen die deelnemen aan de pilot doen mee aan deze onderzoeken, waarbij de Marsweide het spits afbijt.

Op dinsdagmiddag 15 april gaan leerlingen van De Marsweide aan de slag met onderzoeksvragen, proefjes en lesmateriaal. Dat lesmateriaal is in opdracht van het project Gezonde Klassen, ontwikkeld in samenwerking met de leerlingen van de Marsweide en de School of Education van Windesheim. Het ESI start die middag met het daadwerkelijke onderzoek door kinderen te vragen naar hun ervaringen. Tijdens dit persbijeenkomst geven betrokkenen uitleg over hun rol in het project Gezonde Klassen.

Onderzoek wijst uit: een beter rapport in een gezonde klas

Een gezonde leer- en werkomgeving is belangrijk, zowel voor leerkracht als leerling. Het bevordert het comfort én de leerprestaties en beperkt het ziekteverzuim. Recente onderzoeken tonen aan dat de huidige situatie op 4 van de 5 basisscholen ongezond is. De projectgroep Gezonde Klassen pakt de uitdaging aan deze slechte situatie op scholen te verbeteren. Hoe? Door een gegarandeerd, blijvend gezond binnenklimaat te realiseren. Het gaat immers om de gezondheid van de leraar en de gezondheid en het leerplezier van kinderen, de toekomst!

De basis voor deze oplossing is de geïntegreerde aanpak van Novon Schoonmaak, Unica installatietechniek en J.E. StorkAir die de samenwerking aangaan met diverse partijen om een zo volledig mogelijk concept te bieden voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in de school. Samen bieden zij een compleet ventilatiesysteem van ontwerp tot en met installatie. Daarnaast is ook een goede hygiëne, en dus schoonmaak, belangrijk voor een gezonde klas. Ook de conciërge krijgt in het Gezonde Klassen concept weer een belangrijke rol voor de school toebedeeld. Tot slot verbindt Gezonde Klassen een educatief lesprogramma aan het systeem. Op deze manier leren leerlingen op een kindvriendelijke manier hoe bewust om te gaan met binnenklimaat en milieu. Het Gezonde Klassen concept kan in zowel de renovatie als de nieuwbouw van scholen worden toegepast. Met de pilot in de regio Zwolle willen de bedrijven aantonen dat een gezond binnenmilieu niet hoeft te leiden tot een verhoging van de lasten.

Artikel delen:

Reageer