Is gemeente Zwolle aansprakelijk voor schade door de eikenprocessierups? - Foto: Arjen van der Zee
Foto: Arjen van der Zee

Is gemeente Zwolle aansprakelijk voor schade door de eikenprocessierups?

Zwolle – Het is volop in het nieuws, de eikenprocessierups die in bijna iedere boom zit. Ook in Zwolle is het flink raak met de rupsen. Het zal dan ook niemand ontgaan zijn dat het probleem groter dan ooit is.

Het aantal nesten is verdriedubbeld, en de gemeente kan de bestrijding van die grote hoeveelheid niet aan. Ondertussen stapelt de problematiek omtrent de rupsen zich op. Veel Zwollenaren zitten onder de bulten, die veroorzaakt worden door aanraking met de ontzettend kleine brandhaartjes die de rups bij zich draagt. Ook de luchtwegen van astmapatiënten hebben het zwaar te verduren door de haartjes van de kruiperige beestjes, zij worden er benauwder van, en gebruiken hierdoor meer medicatie om de benauwdheid aan te kunnen. Niet alleen mensen, maar ook dieren zijn de dupe, en sommigen moeten zelfs behandeld worden door een dierenarts, wat weer kosten met zich medebrengt. Kunt u de gemeente Zwolle in dit geval aansprakelijk stellen voor de geleden schade?

“De gemeente is niet aansprakelijk voor schade en/of overlast die de rups oplevert,” vertelt de woordvoerster van de gemeente aan Weblog Zwolle. Wel heeft de gemeente een zorgplicht voor haar inwoners, maar is niet verplicht om de rupsen actief te bestrijden. De inwoners van de gemeente Zwolle mogen verwachten dat de gemeente er zorg voor draagt dat inwoners goed worden geïnformeerd en dat er preventieve maatregelen worden genomen als er problemen te verwachten zijn in de openbare ruimte. Wanneer een boom op particuliere grond staat, is de bestrijding van de rupsen niet voor rekening van de gemeente, maar voor de eigenaar van de grond.

Gemeente Zwolle nam in het voorjaar al preventieve maatregelingen om de rupsen te bestrijden. “Die preventieve maatregelen hebben we dit voorjaar genomen, door te spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat is onvoldoende gebleken. Nu de rupsen uitgekomen zijn doen we wat redelijkerwijs mogelijk is en gaan we waar mogelijk langs om de rupsen weg te halen. Bij de recreatieplassen hebben we zelfs een extra ronde gedaan voor het afgelopen mooie weekend om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook na het wegzuigen blijven er – soms nog jarenlang – brandharen aanwezig en actief. De haren kunnen zich ook met de wind over grotere afstand verspreiden. Het is dan ook moeilijk vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor klachten.”

Gemeente Zwolle geeft vanaf nu voorrang aan de bestrijding van de eikenprocessierups op plekken waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast groot is, zoals scholen, speelplekken, zwembaden, recreatieplassen en drukke fietsroutes. ROVA heeft opdracht gekregen om de rupsen daar zo snel mogelijk weg te halen, op andere plekken kan het langer duren en op veel plekken komt ROVA helaas niet. Met dit besluit blijft de gemeente inzetten op bestrijding van de eikenprocessierups, maar richt de inzet zich met name op de risicovolle locaties. Gemeente Zwole: “Bomen met rupsen worden niet gemarkeerd, dat is ondoenlijk vanwege het grote aantal eiken met rupsen. Let daarom zelf altijd op in de buurt van eikenbomen of er rupsen zitten.”

Gemeente Zwolle geeft het advies aan de Zwollenaren om zelf steeds alert te zijn op rupsen en op haren, zowel voor zichzelf als voor hun huisdieren. Ook blijft het raadzaam om een melding bij de gemeente te maken wanneer u een nest op een risicoplek ziet. Om duidelijk te krijgen waar de rupsen in Zwolle zitten, heeft Weblog Zwolle een interactieve kaart ontwikkeld. Hierop kunt u aangeven waar u eikenprocessierupsen heeft gezien en zo heel Zwolle waarschuwen.

Artikel delen: