Zwolse scholen ontvangen subsidie voor techniekonderwijs - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Zwolse scholen ontvangen subsidie voor techniekonderwijs

Zwolle – De Zwolse scholen TalentStad Beroepscollege, Greijdanus en Thorbecke Scholengemeenschap ontvangen subsidie voor techniekonderwijs. De scholen werken daarin samen met het Deltion College en bedrijven uit de regio Zwolle. Ambitie is om het technisch onderwijs in het vmbo naar een hoger plan te tillen.

Onder de noemer Sterk Techniek Onderwijs Regio Zwolle gaan de samenwerkende scholen de subsidie van ruim 6,5 miljoen euro gebruiken om techniekonderwijs te creëren dat sterk, aantrekkelijk en innovatief is.

“Wij willen leerlingen goed voorbereiden op een opleiding en werk in de regio”, zegt Annemiek Brink, relatiebeheerder van TalentStad Beroepscollege. “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Het is mooi om te zien dat het bedrijfsleven de urgentie voelt om een bijdrage te leveren aan kwalitatief doelmatig techniekonderwijs dat aansluit op de behoeften in de regio.”

Door toekenning van de subsidie kunnen de vmbo-scholen, het Deltion College en het regionale bedrijfsleven samen werken aan de realisatie van de plannen. Zo gaat Sterk Techniek Onderwijs Regio Zwolle een Zwolse keuzegids ontwikkelen. Daarin worden technische modules opgenomen waar leerlingen van de drie vmbo-scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt er samengewerkt aan de realisatie van een Techlab. Daar kunnen zowel leerlingen van de vmbo-scholen, als leerlingen van het basisonderwijs terecht kunnen om kennis te maken met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Annemiek: “Er werd de laatste jaren door onderwijs en bedrijfsleven al veelvuldig samengewerkt. De subsidie is een prachtige impuls om deze samenwerking nog constructiever te maken en voor de toekomst te borgen.”

Ook directeur Gert van der Zwan van TalentStad Beroepscollege is blij met de toekenning van de subsidie. “Met name de samenwerking met bedrijven is van groot belang voor het slagen van deze plannen. Sterk Techniek Onderwijs Regio Zwolle is het bedrijfsleven uit de regio Zwolle dan ook zeer erkentelijk voor de cofinanciering van dit initiatief.” De bedrijven leveren machines, oefenruimtes, maar ook (docent)stages en gastlessen.

Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor sterk techniekonderwijs. Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Vanaf 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. Doel van deze investering is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Artikel delen: