Bijeenkomst over veiligheid voor binnenstadbewoners

Voor inwoners van de Zwolse binnenstad wordt een bijeenkomst georganiseerd over veiligheid. De gemeente en de politie houden deze bijeenkomst op dinsdag 28 november 2006 in het hoofdpolitiebureau aan de Koggelaan.

De avond begint om 19.45 uur en duurt tot circa half elf. Vanaf half acht staat de koffie klaar. De bijeenkomst komt voort uit de interesse die eerder tijdens een wijkplatform bleek naar een uitgebreider gesprek over veiligheidsthema’s. Na een rondleiding door het hoofdbureau (waarbij onder meer de meldkamer, het cellencomplex en de schietbaan worden bekeken) volgt een toelichting op veiligheidsthema´s en een discussie.

Onderwerpen als ‘veilig uitgaan’, evenementen, de woonomgeving en het verkeer komen aan de orde. De avond is minder geschikt voor persoonlijke vragen. Deze vragen, meldingen of klachten kunnen rechtstreeks worden voorgelegd aan wijkagent Bert Bakker.

Binnenstadsbewoners wordt gevraagd om zich aan te melden via het algemene politienummer: 0900-8844 vóór 24 november. Ook is het mogelijk om langs te komen in het politiebureau aan de Luttekestraat 35.

Artikel delen: