SP Zwolle wil Klantenmap voor alle uitkeringen

De SP in Zwolle heeft vragen gesteld aan het college over de doelgroepen van de zogenaamde klantenmap. Vorig jaar bracht de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid een klantenmap uit om mensen met een WWB-uitkering te informeren over het aanvragen en ontvangen van een uitkering. Ook is er in de klantenmap allerlei informatie te vinden over het aanvragen van voorzieningen. De SP ziet graag dat (een gedeelte van) de klantenmap breder wordt verspreid en ook beschikbaar komt voor mensen met een ander type uitkering. Zij hebben immers ook recht op voorzieningen van de gemeente Zwolle.

SP-fractievoorzitter Siderius: ‘De SP vindt het belangrijk dat er op alle mogelijke manieren wordt gecommuniceerd met de doelgroepen die recht hebben op de voorzieningen van sociale zaken. Hierin kan de klantenmap een belangrijke rol spelen, nu onlangs duidelijk is geworden dat de klantenmap toegankelijk is geschreven. Daarnaast is het van belang dat ook de organisaties in de stad op de hoogte zijn van de klantenmap. Er is gebleken dat deze niet bij allemaal bekend is’.

De SP wil van de wethouder weten welke mogelijkheden hij ziet om de klantenmap ook onder andere doelgroepen te verspreiden dan mensen met een WWB-uitkering. Daarnaast wil de SP weten of het mogelijk is om de klantenmap ook te verspreiden onder de maatschappelijke organisaties in de stad.

Het verzoek:

 

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de doelgroepen van de klantenmap.

Inleiding

De gemeente Zwolle heeft vorig jaar een klantenmap uitgebracht, waarin allerlei informatie is te vinden over het aanvragen en ontvangen van een uitkering op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook worden in deze klantenmap allerlei regelingen voor voorzieningen uitgelegd en is informatie te vinden die niet alleen voor mensen met een WWB-uitkering van belang is, maar ook voor mensen met een ander type uitkering (WAO, WW etc.). Echter, de klantenmap wordt niet verspreid onder andere doelgroepen dan mensen met een WWB-uitkering. Ook is gebleken dat organisaties in de stad niet allemaal op de hoogte zijn van het bestaan van de klantenmap.

De SP vindt het belangrijk dat er op alle mogelijke manieren wordt gecommuniceerd met de doelgroepen die mogelijk recht hebben op de voorzieningen van sociale zaken en werkgelegenheid. Hier kan (een gedeelte van) de klantenmap een belangrijke rol in spelen. Zeker, nu is gebleken dat de klantenmap toegankelijk is geschreven.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Klopt het dat mensen met een ander soort uitkering dan een bijstandsuitkering, de klantenmap (of een gedeelte daarvan) niet ontvangen? Zo ja, waarom niet?
  2. Ziet u mogelijkheden en bent u bereid om (een aangepaste) klantenmap te verspreiden onder andere doelgroepen met een ander type uitkering? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om de klantenmap ook onder de maatschappelijke organisaties in de stad zo breed mogelijk te verspreiden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:

Reageer