Vaststelling Grasbeheer gemeente Zwolle

Zwolle – Gras is er in allerlei soorten en maten: van speelgras tot bloeiende weideveldjes of een strak gazon. Dat maakt dat bij grasbeheer meer komt kijken dan alleen maaien. De gemeente Zwolle heeft het Grasbeheer vastgesteld. Het grasbeheer ondersteunt het gemeentelijk groenbeleid. Door het ecologische beheer van het natuurgras worden de Zwolse Groene Vingers versterkt en daarmee de stedelijke hoofdgroenstructuur. Basisprincipe van het grasbeheer is het gras zo te beheren dat aan inheemse flora en fauna zoveel mogelijk kansen worden geboden.

Voor het groenbeleid en -beheer zijn verschillende functies aan het groen toegekend: natuurgroen, beeldgroen en gebruiksgroen. Aan de hand van deze indeling wordt het groen in Zwolle optimaal beheerd. De indeling naar natuurgroen, beeldgroen en gebruiksgroen gaat ook op voor gras. Zo heeft beeldgras als functie dat gebouwen en straten beter uitkomen, het ondersteunt de omgeving. Dat gras is vaak kort gemaaid. Gebruiksgras zie je vooral op speelplekken, trapveldjes en dierenweides en sommige delen van wijkparken en stadsparken. Omdat kinderen hierop spelen en voetballen en er op geleefd wordt moet het vooral sterk zijn.

Natuurgrasdraagt bij aan de Zwolse groene vingers. Grote delen van wegbermen en graslanden hebben deze ecologische functie. Zij zorgen vaak voor een geleidelijke overgang tussen cultuur- en natuurgroen.

Met deze verschillende functies van gras wordt ervoor gezorgd dat er in Zwolle een gevarieerd groen beeld ontstaat dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de stad.

Verschraling

Eind jaren zeventig is Zwolle begonnen met het huidige bermbeheer. Verschraling van de bermen betekent dat na het maaien het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgt de berm minder voedsel en verschraalt. Op die manier worden planten van voedselrijke grond, zoals grote brandnetel en ridderzuring, teruggedrongen en krijgen wilde planten van de schralere grond meer kans. Zo komen er niet alleen meer wilde planten in de velden, maar ook meer diversiteit in soorten planten.

Meer informatie

Het grasbeheer van Zwolle is na te lezen in de brochure ´Zaaien´ die verkrijgbaar is in het informatiecentrum in het stadhuis.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik wordt altijd ziek als ze gras gaan maaien in de wijk, kunnen ze dit niet aankondigen van tevoren?
    Hoef ik niet elke dag mijn hooikoortspillen te slikken scheelt weer.
    😉


    Maak melding

Reageer