Gratis drinkwater op festivals Overijssel nog onzeker - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

Gratis drinkwater op festivals Overijssel nog onzeker

Zwolle – Gratis tapwater bij Overijsselse festivals, zou volgens de PvdA de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Op dit moment is op festivals (vaak) geen gratis tapwater aanwezig, ook niet wanneer het tropisch warm is. Dit heeft tot gevolg dat bezoekers, vanwege de hoge kosten van flesjes water bij de bar, te weinig drinken en hierdoor oververhit raken.

“Bezoekers moeten op evenementen vaak flink betalen voor een flesje water,” zegt Statenlid Sander Slots van de PvdA. “En je eigen water meenemen kan ook niet – dat wordt bij de ingang in beslag genomen. Bizar eigenlijk, helemaal als het zo’n snikhete zomer wordt als vorig jaar. Als de provincie subsidie verstrekt dan zouden er tappunten moeten zijn waar mensen drinkwater kunnen krijgen.”

Woensdagmiddag diende de PvdA samen met 50PLUS, Groenlinks en SP tijdens de vergadering van de Provinciale Staten een ‘motie vreemd aan de orde van de dag‘ in over gratis tapwater. Zij zijn van mening dat gratis water een positief effect op de gezondheid van festivalgangers, en ook een op de toegankelijkheid van de festivals. De festivals zullen hierdoor toegankelijker worden voor met name gezinnen met een smalle beurs. Ook zijn zij van mening dat water bij de eerste levensbehoeften hoort.

Gedeputeerde van Hijum heeft toegezegd dat hij in gesprek zal gaan met organisatoren van verschillende festivals over de mogelijkheid van het verstrekken van gratis drinkwater. Er is op dit moment al een afspraak met de gemeentes dat er vanaf temperaturen van 25 graden of meer gratis water moet worden verstrekt. Gedeputeerde Van Hijum geeft aan dat hij dhr. Slots op de hoogte zal houden van de uitkomst van de gesprekken met organisatoren over de mogelijkheden van het gratis aanbieden van drinkwater op festivals , die plaats zullen vinden. Er hoefde dan ook geen stemming plaats te vinden aangezien de gedeputeerde de motie overneemt.

De uitkomst van de beslissing die gemaakt zal worden heeft ook gevolgen voor Zwolle. Vooral in de zomermaanden zal het gratis tapwater op festivals voor veel Zwollenaren een welkome verfrissing zijn. Gedeputeerde van Hijum zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de motie en het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn omtrent gratis water op festivals in onze provincie.

Artikel delen: