Wijkplatform Holtenbroek

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van Holtenbroek uit voor het wijkplatform Holtenbroek. De bijeenkomst vindt op woensdag 23 april a.s. plaats in de basisschool Het Carillon aan de Bachlaan 2. De vergadering begint om 19.30 uur.

Dit wijkplatform is nieuw van opzet: vóór de pauze een plenair deel met presentaties en de mogelijkheid tot discussie en na de pauze een informeler deel. Tijdens het informele deel kunnen bewoners met medewerkers van de aanwezige organisaties van gedachten wisselen over de actuele stand van zaken van projecten. Maar men kan ook in gesprek gaan met onder andere de wijkwethouder, de wijkagent en de wijkbeheerder.

 

De belangrijkste agenda van het wijkplatform is als volgt:

–          Kennismaking met nieuwe wijkwethouder Gerrit Piek.

–          Project ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’.

–          Verkeersveiligheid in de wijk: Verkeers- en vervoersplan Deltioncollege.

–          Wijkbudgetten: stand van zaken door de projectleider van de gemeente.

–          50 jaar Holtenbroek, wijkfeest 21 juni 2008: presentatie van de heer Cor Loos van Holtenbroek NU.

Voorafgaande aan de bijeenkomst houdt wijkwethouder Gerrit Piek een spreekhalfuur voor wijkbewoners die graag meer persoonlijk getinte zaken met hem willen bespreken. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van de wijk kan men na de pauze meldingen / klachten kenbaar maken aan de wijkbeheerder de heer Gerard Ballintijn. Hij noteert de meldingen en zorgt voor de afhandeling. Bewoners kunnen voor deze zaken ook de gemeentelijke servicelijn bellen op het telefoonnummer (038) 498 33 00.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keer per jaar in elke wijk het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle op het telefoonnummer (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer