Wijkplatform Assendorp

Zwolle – Wijkwethouder Gerard van Dooremolen nodigt bewoners van Assendorp uit voor het wijkplatform Assendorp. De wijkvergadering is op woensdag 23 april a.s. in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat 29. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Meldingen, verzoeken en/of klachten over beheer en onderhoud van de wijk kan men op deze avond noteren op het speciale meldingenformulier dat op de tafel naast de presentielijst ligt. Men kan deze zaken ook aanmelden bij de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 33 00.

De belangrijkste agendapunten voor deze avond zijn:

–          Protocol bouwoverlast: toelichting door de heer Wim van Hattum van de gemeente Zwolle.

–          Ondergrondse restafvalinzameling in Assendorp: presentatie van de uitwerking van de plannen door de heer Jan Huisman van de gemeente Zwolle.

–          Leefbaarheid Assendorp: presentatie van politiecijfers door mevrouw Jannie Knol van de Politie IJsselland.

–          Mededelingen en actualiteiten over onder meer: themabijeenkomst bouwplannen Assendorp, informatiebijeenkomst van de Rechtbank, ingebruikneming muziektent, Koninginnedagviering.

–          Wijkanalyse Assendorp: stand van zaken door wijkmanager Rob Kuppens.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle op het telefoonnummer (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer