Iranese vrouwelijke gemeenteraadsleden in Zwolle

Zwolle – Van 21 tot 25 april 2008 ontvangt de Zwolse gemeenteraad drie Iranese vrouwen voor een werkbezoek. In 2007 zijn deze Iranese vrouwen gekozen tot gemeenteraadsleden in de stad Gonbad, een stad met ruim 140.000 inwoners. De gemeenteraad van Gonbad bestaat nu uit vier vrouwen en drie mannen. Voor het eerst in de geschiedenis maken zoveel vrouwen er deel van uit.

De bedoeling van het werkbezoek is om ervaringen uit te wisselen over onder andere de zorg voor verslaafden, alleenstaande moeders, verkeersveiligheid, vrijwilligerswerk, waterbeleid en afvalverwerking. De Zwolse raadsleden laten de vrouwen zien hoe deze thema´s in Zwolle worden opgepakt en welke activiteiten ook in Iran ingezet kunnen worden.

 Het initiatief voor de studiereis komt van Araz Shirmo, een Iraniër die in Zwolle woont, en Liesbeth Toet. Gonbad is de geboortestad van Araz. Op deze manier worden twee culturen bij elkaar gebracht en kunnen over en weer ervaringen uitgewisseld worden. Anneke Nusselder (Groen Links/De Groenen), Dikkie van Gijssel-van der Vegt (Christen Unie) en Inge Meijer-Westerbeek (PvdA) hebben het werkbezoek samen met Araz voorbereid. Diverse Zwolse organisaties zijn bereid gevonden mee te werken en invulling te geven aan het programma.

Programma t.b.v. van een werkbezoek van 3 Iranese vrouwelijke volksvertegenwoordigers uit Gonbad.  April 2008

Maandag 21 april

Zwolle fietstad. Deze ochtend krijgen zij fietsles

12.30 uur Officieel welkom in de kamer van de burgemeester

12.45  Lunch in het restaurant van het gemeentehuis

13.30 uitleg en wandeling in het teken van de verkeersveiligheid in Zwolle.

 

Dinsdag 22 april

09.15 Informatieve dag over het Zwolse drinkwater, stadsriolering en rioolzuivering. Er wordt een bezoek gebracht aan Vitens, het Engelse Werk en de rioolzuivering.

 

Woensdag 23 april

0m 09.30 uur wordt een bezoek gebracht aan de Rova waarbij men geinformeerd wordt over de huisvuilverwerking.

Er wordt een lunch aangeboden door de WEZO.

S’middags wordt de vrijwilligers centrale bezocht.

De volksvertegenwoordigers zijn uitgenodigd om te eten in het Eetcafé bij de WRZW hallen.

 

Donderdag 24 april

09.30 wordt men geinformeerd over de ouderenzorg door SWO en Grijs genoegens.

S’middags wordt er een pleeggezin bezocht waarna men naar het kantoor van de pleegzorg verder geinformeerd wordt over de pleegzorg.

 

Vrijdag 24 april

Eerst wordt er een kort bezoekje gebracht aan de Zwolse warenmarkt.

Vervolgens wordt men bij Tactus geïnformeerd hoe in Zwolle de verslavingszorg is geregeld waarnaar er een bezoek wordt gebracht aan de gebruikersruimte en Bonjour wordt bezocht.

De middag wordt ingevuld al naargelang de behoefte van onze Iranese collega’s. Mogelijk een bezoek aan de pas geopende dagopvang voor allochtone ouderen.

Drie tolken zijn bij toerbeurt aanwezig bij alle bezoeken.

 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer