Aanleg extra rijstroken Ceintuurbaan

Zwolle – Door het succes van Zwolle, groeit de Ceintuurbaan uit haar jasje. De Ceintuurbaan maakt onderdeel uit van de ring van Zwolle en verbindt de N35 met de A28. De reconstructie zorgt voor een betere doorstroming. De belangrijkste elementen zijn: drie in plaats van twee rijstroken tussen de A28 en de Dr. van Heesweg; extra opstelstroken bij de verkeerslichten; betere doorstroming door een ‘groene golf’; maximum snelheid van 50 naar 70 kilometer per uur en nieuwe fiets- en voetgangerstunnels voor een veilige oversteek van langzaam verkeer; minder geluid door wegdek van geluidswerend asfalt. 

De werkzaamheden worden fasegewijs uitgevoerd. De eerste fase ter hoogte van de A28 is in 2006 afgerond. De fase die nu wordt uitgevoerd behelst het aanleggen van extra rijstroken op de kruising met de Dr. Van Heesweg en de Tesselschadestraat en de aanleg van een fietstunnel. De voorbereidende werkzaamheden starten in juni/juli. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen in augustus 2008 en duren tot november 2009. Een folder wordt binnenkort verspreid in de omliggende buurt De Wipstrik en onder bedrijven en weggebruikers.en folder over de werkzaamheden en omleidingsroutes gepresenteerd.

Artikel delen:

Reageer