Onduidelijkheden over zaalhuur theater

Zwolle – Het doet GroenLinks/De Groenen en de PvdA genoegen te vernemen dat het college in Zwolle het geheel eens is, dat de zalen van Odeon/de Spiegel beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor Zwolse amateurgezelschappen. Ze hebben er ook begrip voor dat dit theater ervoor moet zorgen haar exploitatie gezond te houden. De beantwoording betreffende de zaalhuur roept echter ook veel nieuwe vragen op, vinden raadslid Berends en Meijerink. Die vinden het overigens heel vervelend om opnieuw vragen te stellen naar aanleiding van beantwoorde vragen. “Maar liever dit dan het vragen om agendering van beantwoorde vragen in de commissie.”

In de brief van het college brief gaan ze bij de beantwoording niet in op de andere gebruikers die de partijen naast de amateurgezelschappen eerst noemden, namelijk Zwolse theaterproducties. Dit zijn de producties die gemaakt worden door professionele Zwolse theatermakers. “Deze producties behoren volgens ons behalve billijke zaalhuur ook op andere manieren tegemoet gekomen worden. Bijvoorbeeld door ze met voorrang te boeken door het theater via uitkoop van voorstellingen, of via een partageregeling.” GroenLinks/De Groenen en de PvdA willen duidelijkheid.

“In de beantwoording is het niet duidelijk hoeveel de zaalhuur precies bedraagt en hoe die zich verhoudt tot theaterzalen van gelijke grootte in andere steden. Het is voor ons daarom feitelijk niet na te gaan of de huurprijzen inderdaad zo realistisch zijn als u beweert. Uit navraag bij de Stadsgehoorzaal in Kampen blijkt in ieder geval dat het afgelopen seizoen veel vraag uit Zwolle kwam naar de mogelijkheid om daar op te treden. Als reden werd hierbij opgegeven dat de huurprijzen in Zwolle zo hoog zijn. Niet alleen de zaalhuur is in Kampen kennelijk veel lager, ook de extra faciliteiten zoals een piano kosten beduidend minder geld in vergelijking met Zwolle. Als voetnoot geven we in deze brief cijfermateriaal over de zaalhuur van de Stadsgehoorzaal in Kampen en een rekenvoorbeeld van een Zwolse amateurgezelschap die een productie op wil voeren in de Dommerholtzaal in Odeon.”

Over de bedrijfsvoering van Odeon deSpiegel schrijft het college in de brief: “Indien wij zouden vragen om lagere huren te berekenen, zal daar welwillend op gereageerd worden als de gemeente ook de inkomstenderving zou compenseren.” GL/DG en PvdA: Het college geeft hiermee indirect aan het goed te keuren dat de subsidies die amateurgezelschappen en theaterproducties ontvangen grotendeels besteed worden aan zaalhuur en dat dit kennelijk nodig is om de bedrijfsvoering van Odeon deSpiegel op orde te houden (hier is sprake van het ondoorzichtig rondpompen van subsidies). “In dit licht bezien maken wij ons grote zorgen over de eindigheid van het Stimulering Producties Podiumkunsten, waar jaarlijks middelen uitgehaald worden, maar waar sinds de oplevering van De Spiegel geen geld meer ingestort wordt. Dit nog afgezien van de vraag of dit productiefonds primair bedoeld is om zaalhuur te financieren.”

Dit brengt ons op de volgende vragen:

1. Klopt het dat er minder amateurgezeldschappen optreden in Odeon deSpiegel dan in de periode 2001-2006, en zo ja, hoe verklaart u dat?

2. Mogen Zwolse theaterproducties, naast amateurgezelschappen, ook op een coulant beleid rekenen en ziet u mogelijkheden om deze via voorrang bij uitkoop of via de partageregeling, tegemoet te komen?

3. Hoe beoordeelt u de grote verschillen in huur en extra faciliteiten tusssen de theaters in Zwolle en Kampen ten nadele van Zwolle?

4. Bent u bereid om onderzoek te doen naar de zaalhuur in gemeenten van gelijke grootte en dito zalen om vast te kunnen stellen of het huurbeleid van Odeon deSpiegel inderdaad realistisch?

5. Bent u met ons van mening dat Odeon deSpiegel behalve een directe subsidie ook indirect gesubsidieerd wordt via de subsidies die de amateurgezelschappen en Zwolse theaterproducties ontvangen?

6. Hebt u in beeld welke subsidiestromen doorvloeien naar OdeondeSpiegel en hoe kijkt u aan tegen deze indirecte subsidiestapeling (rondpompen)?

7. Deelt u onze zorg m.b.t. de eindigheid van het Stimulering Producties Podiumkunsten en de mogelijke invloed hiervan op de bedrijfsvoering van Odeon deSpiegel?

8. Geven deze vragen u alsnog aanleiding om een gesprek aan te gaan met het theaterbestuur en ziet u het nut om ook bij gebruikers van het theater navraag te doen naar hun ervaringen?

Namens de fractie van GroenLinks/De Groenen, Rana Berends                 

Namens de fractie van de PvdA, Eefke Meijerink

 

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Het merkwaardige is, dat je snel het risico loopt op twee gedachten te hinken.
  Nog niet zo lang geleden hebben we Odeon een bruidschat gegeven, omdat ze weinig financieel vlees op de botten had. Argument: nu kan het bestuur in eigen verantwoordelijkheid beslissingen nemen en is het niet meer nodig om bij elke tegenvaller aan te kloppen bij de gemeente.
  Dat hebben we als raad verstandig gevonden, een meerderheid was er immers voor.
  We moeten dan ook de verantwoordelijkheid bij het bestuur laten en hen de ruimte geven om een eigen beleid te voeren.
  Dat aan de ene kant.
  Aan de andere kant hebben we als gemeente een verantwoordelijkheid voor de levensvatbaarheid van amateurgezelschappen. Dat horen we te regelen direct met hen en niet via Odeon.
  Het enige dat ik kan bedenken is, dat in het subsidiecontract van de gemeente met Odeon/De Spiegel wordt opgenomen dat amateurgezelschappen een eigen tarief krijgen. Dat betekent wel dat de derving van inkomsten wordt verhaald op de gemeente. Dat ontstaat er weer een nauwere relatie met hen dan gewenst.
  Kortom het blijft hinken op twee gedachten, waarbij ik neig naar het honoreren van de eigen verantwoordelijkheid van Odeon/De Spiegel.  ⚠️ Meld

 2. De zaalhuur van de theaters in Zwolle kan voor Zwolse gezelschappen omlaag. Dat zegt directeur Van Honk van de twee Zwolse theaters.

  De afgelopen weken ontstond nogal wat commotie nadat in de gemeenteraad vragen werden gesteld over de huur die bijna onbetaalbaar zou zijn voor Zwolse gezelschappen. De vragen in de gemeenteraad werden gesteld naar aanleiding van signalen uit de Zwolse amateur gezelschappen. Vanwege de hoge huur zouden zij moeten uitwijken naar de stadsgehoorzaal in Kampen of verlies maken op hun producties. Dat terwijl de theaters ondermeer tot taak hebben lokale gezelschappen een betaalbaar podium te bieden. Van Honk is verbaasd over de commotie en zegt nooit directe kritiek gehoord te hebben op de zaalhuren. Raadslid Berends van GroenLinks/ De Groenen is blij met de toezegging van Van Honk en hoopt dat in de praktijk zal blijken dat de situatie verbetert.

  Bron: RTV Oost


  ⚠️ Meld

Reageer