Zwolle heeft budget voor vernieuwende initiatieven

Zwolle heeft budget voor vernieuwende initiatieven

Zwolle – Veel inwoners zetten zich in voor hun stad, wijk of buurt. Dat kunnen kleine acties zijn zoals het organiseren van een buurtfeest, intensieve projecten zoals het opknappen van een speeltuin of  maatschappelijke initiatieven om de stad  klimaatbestendig en energiezuinig te maken. De gemeente Zwolle stimuleert en ondersteunt initiatieven en roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën.

Wethouder Michiel van Willigen: “De tijd is echt voorbij dat de overheid bepaalt wat er in een stad gebeurt. Die tijd ligt in Zwolle sowieso ver achter ons, want als ik zie hoeveel initiatieven er door bewoners ingebracht, opgepakt en uitgevoerd worden, dan kan ik gerust zeggen dat wij een initiatiefrijk Zwolle zijn. Inwoners hebben invloed op  hun leefomgeving. Zij wonen er en weten als geen ander wat er speelt en wat er nodig is.”

De gemeente is met name op zoek naar inwoners die ideeën hebben om de stad duurzamer, digitaler, milieuvriendelijker en klimaatbestendiger te maken. Van Willigen: “Dit zijn actuele en urgente thema’s waar wij als gemeente ook verantwoordelijk voor zijn. Maar we hebben daar onze inwoners ook bij nodig en we zien steeds vaker dat bewoners hier iets in willen betekenen. Vandaar dat we met name deze initiatieven stimuleren.”

Wijkmanager Hanneke Valkeman is vaak een van de eerste die door wijkbewoners wordt aangesproken. ”Bewoners hebben vaak hele goede ideeën. Niet alles kan, maar we zoeken altijd naar een oplossing of een alternatief. Er zijn initiatieven die  bewoners helemaal zelf oppakken na een adviesgesprek met ons. Het gebeurt ook wel dat de gemeente contact legt tussen bewoners waar dan een gezamenlijk initiatief uit voorkomt, of dat bewoners het samen met andere wijkorganisaties oppakken. Het is overigens een misverstand dat je een idee kunt indienen en dat wij als gemeente daar dan mee aan de slag gaan. Een idee inbrengen betekent dat je het initiatief ook zelf oppakt of meewerkt aan het realiseren ervan.”

De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatiefnemers eventueel met kennis,  menskracht, materiaal of geld. Valkeman: “Daarin kunnen we geen algemeen antwoord geven welke ondersteuning we bieden, omdat elk initiatief weer anders is. Het is goed als bewoners hun ideeën eerst voorleggen aan bijvoorbeeld de wijkbeheerder of het team van Initiatiefrijk Zwolle.”

Op de website Initiatiefrijk Zwolle staat meer informatie over het indienen en realiseren kleine en grote initiatieven, en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Drie voorbeelden van initiatieven geven een idee van wat er mogelijk is.

Een kleinschalig buurt- of wijkinitiatief is door veel bewoners makkelijk te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes, het adopteren van een stuk grond van de gemeente, het organiseren van een Kinderstraat of straatbarbecue.

Op www.zwolle./nl/doemee staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven.

Artikel delen: