Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen

Oude kademuur aan het licht gekomen

Zwolle – In Zwolle is een oude kademuur uit 1800 aan het licht gekomen bij de Thorbeckegracht in de buurt van het Pelserbrugje.  Dit is een bijzondere vondst. Deze vondst is door duikers gedaan. De gevonden kademuur  ligt achter de huidige muur uit 1910. De gevonden muur  is in de eerste helft van de negentiende eeuw aangelegd en is voor een groot deel nog in tact.

Om Zwolle tegen het omringende water te beschermen zijn er 13 kilometer aan kademuren aangelegd. Van deze muren bestaat 2 kilometer uit gemetselde kademuur. De muur rust op een houten fundering van palen. Voor het onderhoud van die muren worden door de gemeente duikers ingezet om  de toestand van de houten fundering onder water te kunnen bepalen. Deze fundering is de afgelopen jaren nauwkeurig in kaart gebracht.

De constructie die nu wordt aan gelegd  bestaat uit  metalen palen die binnen de kademuur in de grond worden gebracht. Deze palen worden met een profiel onder de kade verbonden met metalen palen die buiten de kademuur in het water  staan. Deze constructie moet ervoor zorgen dat de kademuren weer 100 jaar mee kunnen gaan.

De scheepswerfjes die ooit langs de gracht lagen hadden allemaal een eigen stukje kademuur.  De eigenaren van die werfjes waren verantwoordelijk voor  hun stukje kademuur. Soms was deze muur van steen, maar deze kon ook van hout zijn. Op de plek van de nu gevonden kademuur  vertrok de stoomboot vier keer per dag naar Amsterdam. Doordat het water op deze plek steeds door de boot in beweging is gebracht, is het mogelijk dat de palen hierdoor meer aangetast zijn. Ook hebben de palen te lijden gehad doordat ze aan de buitenlucht zijn blootgesteld. Voordat de Afsluitdijk er was hadden we eb en vloed in Zwolle. Bij noordwestenwind werd het water in de stadsgracht omhoog gestuwd en bij zuidoosten wind liep  het water uit de grachten, waardoor de funderingen bloot kwamen te liggen. (Dit gebeurt in veel mindere mate nog steeds red.) Toen de nieuwe kademuur in 1910 werd aangelegd was het de bedoeling dat de oude kademuur gesloopt zou worden door de eigenaren. Dat dit niet is gebeurd is een grote verassing. Doordat de muur op een andere plek is gelegd werd de straat breder en de gracht smaller.

Tussen de muren is van alles gevonden, zoals scherven, gereedschap en muntjes. Ook een breeuwijzer. Hiermee werden de naden in houten boten dichtgemaakt zodat ze weer waterdicht waren. De gedane vondsten kunnen misschien in verband worden gebracht met de bedrijfjes die hier waren. Een prachtig verhaal over vroeger tijden in Zwolle zou dit opleveren. Het gevonden materiaal wordt schoongemaakt en beschreven. Op een later tijdstip wordt dit tentoongesteld.

De oude kademuur blijft niet zichtbaar voor het publiek maar verdwijnt weer onder het steen.

Foto's 12
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Stadsarcheoloog Micheal Klomp (l) en beheermanager stedelijk water Mark Heideveld (r) bij de historische kademuur. - Foto: Jan van der Meulen
Stadsarcheoloog Micheal Klomp (l) en beheermanager stedelijk water Mark Heideveld (r) bij de historische kademuur.
Foto: Jan van der Meulen
Oude kademuur aan het licht gekomen - Foto: Jan van der Meulen
Foto: Jan van der Meulen
Artikel delen: