Renovatie Drostenhuis Zwolle eindelijk van start gegaan - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Renovatie Drostenhuis Zwolle eindelijk van start gegaan

Zwolle – Donderdagmorgen stond er een grote vrachtwagen voor het Drostenhuis aan de Melkmarkt met een hoge takel om de uitbundig versierde witte houten kroonlijst op het dak van het voormalig Stedelijk Museum naar beneden te halen. In delen werden de ornamenten van de kroonlijst op de vrachtwagen geladen. Op verschillende plekken afgebladderde verf en scheuren in het houtwerk. Sommige delen zijn verrot en op enkele houten beelden hebben zwammen zich vastgehecht. In de werkplaats van Hanzebouw op Marslanden zal de rijkversierde kroonlijst door houtsnijwerkers en andere gespecialiseerde vaklui worden hersteld alvorens het kan worden teruggeplaatst op het dak van het Drostenhuis.

De gevelbekroning van het Drostenhuis is rond 1750 aangebracht door de toenmalig vooraanstaande Zwolse familie Podt, die het pand betrok. Ze versierden zowel de binnen- als buitenkant van hun stadsvilla met ornamenten in de Lodewijk XV-stijl, ook wel rococo-stijl genoemd. Toentertijd waren de meeste Zwollenaren bescheiden van aard en leefden een sober en ingetogen bestaan, maar de familie Podt gaf duidelijk zichtbaar blijk van haar status en rijkdom door het laten aanbrengen van uitbundige versieringen aan hun huis aan de Melkmarkt. Het Drostenhuis heeft een rijke geschiedenis. Hier hebben verschillende aristocratische families gewoond. Eind negentiende eeuw is hier het eerste Zwolse katholieke ziekenhuis gesticht en daarna heeft het Stedelijk Museum Zwolle hier jarenlang de Zwolse historie over het voetlicht gebracht.

In het najaar van 2017 heeft het gemeentebestuur het Stedelijk Museum opgeheven met de bedoeling in dit pand de historie van Zwolle op een andere en meer eigentijdse manier te presenteren. Op de avond dat de gemeenteraad dit definitief had besloten brak er brand uit in het pand. Er ontstond veel roetschade in het gebouw en aan de museumstukken. De reiniging hiervan heeft veel tijd gekost. Tijdens de reiniging werd duidelijk dat het gebouw in slechte conditie verkeert als gevolg van achterstallig onderhoud. Ook werden er scheuren in vloeren en muren ontdekt. Deze tegenvallers leveren voor de gemeente een onvoorziene kostenpost op van enkele miljoenen euro’s. Inmiddels is de reiniging afgerond en kan worden begonnen met de restauratie van het gebouw. Donderdagmorgen is daarmee een begin gemaakt met de verwijdering van de houten kroonlijst.

Foto's 2
Renovatie Drostenhuis Zwolle eindelijk van start gegaan - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink
Artikel delen: