Volop reuring in de Nooterhof - Foto: Rina Mooij
Foto: Rina Mooij

Volop reuring in de Nooterhof

Zwolle – Woensdag hebben veel Zwollenaren de weg naar de Nooterhof weer gevonden. Er werd volop gespeeld in de waterspeeltuin, getuinierd in de moestuin, geluierd, gekletst en er werden  mooie insectenhotels gebouwd.

Er werken meer dan tachtig vrijwilligers mee aan het tuinonderhoud, de openstelling van het Earthship, activiteiten voor bezoekers en opknapwerk. Vanuit het Earthship is er wat te drinken en zijn er ijsjes verkrijgbaar. De opbrengst is bestemd voor onderhoud van het park. Het is toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. En met enige regelmaat zijn er ook leuke en leerzame groene activiteiten.

Arie Nooter, degene naar wie het park vernoemd is, was in de jaren zestig wethouder in de Gemeente Zwolle. Tijdens zijn wethouderschap, maar ook ver na die tijd heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het park en de NME-activiteiten in Zwolle. In het Earthship ligt een boek ter inzage met foto’s en een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het park. Het is een afschrift van een tentoonstelling uit 2012.

Geschiedenis van het park in vogelvlucht
Het park heeft al een lange geschiedenis. De opening was in 1977 en het park werd onderdeel van het al bestaande natuureducatie-werk van de Gemeente Zwolle. In 1997 stootte de gemeente dit werk af en het park dreigde te verdwijnen. De gemeente had bebouwing op het terrein gepland. Een referendum  heeft de sluiting toen voorkomen. De bebouwing kwam er gelukkig niet. Van 1995-2007 werd het park onderhouden door vrijwilligers van de Milieuraad.  Vanaf 2007 tot 2018 ging het park verder onder de naam Doepark Nooterhof. Het beheer viel toen onder de Landstede. Ook in die periode was de Milieuraad, samen met een groot aantal andere organisaties betrokken bij activiteiten in en rond het park. Begin 2019 volgde een herstart als park De Nooterhof. Vrijwilligers van de Milieuraad Zwolle, in samenwerking met andere Zwolse natuurorganisaties en de gemeente Zwolle, onderhouden het gebied en organiseren er activiteiten.

De periode na 2019 is nog onzeker, maar er is goede hoop op een echte doorstart van het park.

De Milieuraad wil graag verder met de Nooterhof. De openstelling nu is een eerste stap. Er is groot onderhoud nodig, en een plan voor de verdere toekomst. Een aparte werkgroep gaat hierover in gesprek met de gemeente.

Op het Earthship  heeft nu geen horecabestemming meer. Het gebouw heeft te veel gebreken. De Milieuraad wil werken in lijn met regels, dat betekent een basisaanbod: koffie, thee, limonade, ijs en cake. En alle ruimte voor bezoekers om zelf te picknicken met eigen meegebrachte waren.

Kijk voor meer informatie op www.nooterhof.nl

Foto's 3
Volop reuring in de Nooterhof - Foto: Rina Mooij
Foto: Rina Mooij
Volop reuring in de Nooterhof - Foto: Rina Mooij
Foto: Rina Mooij
Artikel delen: