SP: zet Mosquito na proef achter slot en grendel

Zwolle – De SP dient morgen tijdens de raadsvergadering een motie in, waarin zij het college verzoekt om de Mosquito slechts eenmalig in te zetten aan de Vermeerstraat en daarna niet meer te gebruiken in Zwolle. Enige tijd geleden werd bekend dat het college in Zwolle een zogenaamde Mosquito heeft geplaatst op de hangplek aan de Vermeerstraat. De Mosquito is een apparaat dat een hoge toon produceert die vooral voor jongeren hoorbaar en bijzonder vervelend is. Na ongeveer zes minuten kiezen de meeste jongeren ervoor om de plek te verlaten. De SP vindt dit apparaat niet de oplossing om de hangjongerenproblematiek mee op te lossen.

SP-fractievoorzitter Siderius: ‘Dit apparaat lost weinig op. De jongeren zullen kiezen voor het hazepad en voor een andere plek om te hangen. Het probleem wordt daarmee alleen maar verplaatst. Het college heeft de Mosquito op basis van een belofte aan de wijk Dieze in de Vermeerstraat ingezet als proef. De SP vraagt het college om dit apparaat na de proef achter slot en grendel op te bergen.’ De SP wil ook dat het college bij de inzet van vergelijkbare apparatuur de Raad vooraf betrekt bij de besluitvorming

  

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Onderwerp: Mosquito

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 21 april  2008.

Overwegende dat:

 • Het college een proef is gestart met het apparaat ‘Mosquito’ om hangjongeren aan de Vermeerstraat te verjagen;
 • Dit apparaat mogelijk een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 10 en 11 van de Grondwet);
 • Minister Rouvoet een onderzoek is gestart naar de wettelijke grondslag van het gebruik van dit apparaat.
 • Het de vraag is of dit apparaat de problematiek rondom hangjongeren wel oplost en niet alleen maar verplaatst.
 • De Raad niet betrokken is geweest bij de besluitvorming rond de Mosquito;
 • Op basis van een belofte aan Dieze de Mosquito nu in de Vermeerstraat wordt ingezet.

Van mening dat:

 • De gemeente met de Mosquito het signaal afgeeft dat jongeren niet welkom zijn in Zwolle;
 • Er constructievere oplossingen zijn te bedenken in de strijd tegen de hangjongeren;

Verzoekt het college om:

 • De Mosquito slechts eenmalig in te zetten in Zwolle, te weten aan de Vermeerstraat;
 • In de toekomst bij de inzet van vergelijkbare apparatuur de Raad vooraf te betrekken bij de besluitvorming.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie; 

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 8
 1. wordt er wat aan die hangjongeren gedaan is het nog niet goed 🙁
  en het was toch ook de bedoeling om hangjongeren van de plek te verjagen waar ze onrust trappen? 🙁
  als hun zich verplaatsen is daar tenminste geen overlast meer 🙂

  of ik moet het fout hebben….


  Maak melding

 2. geschreven door dezzenaar, op 20 april 2008 om 18:35

  ja, aangezien het probleem alleen verplaatst wordt en aan de feitelijke problematiek van het hangen niets gedaan wordt.

  Wat is de feitelijke problematiek van het hangen dan? 🙂


  Maak melding

 3. D, als jij troep op de bankl hebt liggen en lekker wilt zitten, dan leg je de troep naast de bank. Is het huis dan opgeruimd?

  Beter lijkt me een plek te creëren waar de ‘troep’ geen overlast veroorzaakt.


  Maak melding

 4. Mosquito
  Voor het probleem van De Meerstraat is het inzetten van de Mosquito een goed instrument omdat het daar om een extreeme problematiek gaat.
  Voor groepen jongeren die elders in de stad/ wijken bij het rondhangen voor problemen/overlast zorgen zullen we hier in Zwolle mijn inziens eens wat verder dan de Zwolsche horizon moeten kijken,voor sommige groepen die bij het rondhangen voor problemen of overlast zorgen zouden we kunnen kiezen om eens het instrument straat-mentor/Coach in Zwolle te gaan inzetten zoals dat ook bv in een stadsdeel in Amsterdam nu gebeurt namelijk dagelijks op de fiets daar zijn waar de overlast plaats vind en de dialoog aangaan op straat, soms kan dat betekenen dat je in een bepaalde wijk mensen in die functie van mentor/Coach moet gaan aanstellen die de taal en cultuur van de overlast gevenden extreem goed kennen en ook weten hoe je gedrags veranderingen kunt afdwingen. daarvoor is de opleiding van de mentor/Coach niet echt belangrijk maar heel nadrukkelijk wel zijn uitstraling .  Maak melding

 5. Hangjongeren, hangouderen, ze mogen ook niks?
  Wat is de oorzaak dat jongeren en ouderen gaan hangeren?
  Dat moet opgelost worden dus geef ze een plek om zich uit te leven en laat dat niet op straat zijn maar in een goed wijkgebouw bv.
  En spreek de ouders eens aan bv. Waarom is uw kind een hangjongere, of spreek de kinderen eens aan, Waarom is uw ouder een hangoudere,
  verdiep je eens in de problematiek ipv met gezoem mensen weg te jagen, en anders haal je de hangbankjes toch weg ;D


  Maak melding

 6. Wat het probleem is van hangjongeren is mij ook niet geheel duidelijk

  Wel wordt het een probleem wanneer deze jongeren overlast gaan veroorzaken en dit is in de vermeerstraat het probleem
  Hier hebben een aantal buurtbewoners ernstige overlast van deze hangjongeren en ik kan me goed voorstellen dat een buurtbewoner nu niet direct hier op af stapt.

  Maar het aanpakken van overlast is een taak van de Politie en misschien indirect andere hulpinstanties zoals een straat-mentor/coach.
  Het mooist zou zijn om de dialoog aan te gaan en tot een oplossing te komen, ik heb begrepen dat een kleine groep hangjongeren hiervoor niet aanspreekbaar zijn zij dienen dan ook hard aangepakt te worden.
  Dat de politie deze overlast niet kan handhaven is een tekortkoming van de Politie en daar dient dit probleem dan aangekaart te worden.

  Het plaatsen van Mosquito is in mijn ogen een zwaktebod en ik denk dat dit ook zo door de jongeren opgevat zal worden.
  Het feit dat ze op deze manier verdreven worden zal eerder leiden tot meer overlast dan dat het zal oplossen.
  (de tijd zal het leren)

  Het eenmalig inzetten van Mosquito??s en daarna weer weghalen heeft geen zin of je gaat ze gebruiken of je weigert ze, maar een tussenoplossing zoals deze is er in mijn ogen niet.

  Nogmaals geef onze jongeren alstublieft de juiste signalen het is onze taak toch om onze jongeren op te voeden in plaats van te verjagen  Maak melding

 7. Een beetje hangjongere gooit zo een baksteen tegen die mosquito hoor …
  Ik weet niet wat de meerwaarde is van zo’n geluidsmiddel.
  Als er bijvoorbeeld helemaal niemand is, staat dat ding dan de hele nacht te loeien, en als er bijv. een infraarood detector aanhangt, staat ie dan al aan als de kat van de buren langskomt ???
  Vroeger toen ik 15 was, hing ik ook op allerlei plekken rond, je moet toch wat hé … en als jong volwassene zit je niet bepaald te wachten op minder vrijheid omdat ze je in jeugdhonken, en jongerencentra proberen te duwen. Welke overigens allemaal door één en dezelfde organisatie centraal geregeld zijn. (Travers)
  Geen leuke dingen te doen is het grootste probleem lijkt me.


  Maak melding

Reageer