Dimence Groep op zoek naar cliënten uit Zwolle die willen meedenken

Zwolle – Dimence Groep (Dimence, Transfore, Mindfit, De Kern, WijZ en Jeugd ggz) is op zoek naar (ex) cliënten die willen meedenken over inspraak en medezeggenschap van cliënten.

Dimence Groep hoopt door middel van meedenk-bijeenkomsten antwoorden op belangrijke vraagstukken te krijgen zoals bijvoorbeeld of er wel of geen medezeggenschap van cliënten moet komen. Een antwoord op die vraag is belangrijk om de medezeggenschap voor cliënten te vernieuwen, wat zal resulteren in verbetering van de geestelijke gezondheidszorg.

Dimence Groep heeft voor de regio’s Deventer, Almelo en Zwolle meedenk-bijeenkomsten gepland. Tijdens zo’n bijeenkomst krijgen deelnemers in groepjes een aantal vragen voorgelegd waarover ze met elkaar in gesprek gaan. Met de uitkomsten gaat de Dimence Groep de organisaties adviseren hoe zij hun medezeggenschap kunnen vormgeven.

De bijeenkomst in Zwolle vindt plaats op maandag 26 augustus van 18:00 tot 20:00 uur aan de Burgemeester Roelenweg 9. Er wordt voor soep en een broodje gezorgd en deelnemers krijgen hun eventuele reiskosten vergoed. Opgave voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: a.wilpshaar@dimencegroep.nl.

Artikel delen: