Penthouse is een smet op karakter Assendorp

Zwolle – De fractie van VVD Zwolle wil graag in de raadsvergadering van maandag 21 april 2008 een aantal mondelinge vragen stellen aan het College van B. en W. over de te verstrekken bouwvergunning voor het penthouse op het Oudeliedenhuis in Assendorp.

De plannen om op het dak van het pand aan de Van Karnebeekstraat 69 (het zogenaamde Oudeliedenhuis) in Assendorp een penthouse te realiseren is omstreden. “Nadat de bouwplannen eerder door het college zijn afgewezen is er na een gesprek tussen ontwikkelaar en gemeente een nieuwe bouwvergunning aangevraagd. Deze bouwvergunning is nu in procedure genomen.” Recent heeft er een hoorzitting plaatsgevonden waar omwonenden hun bezwaar tegen de bouw van een dergelijk penthouse hebben kunnen laten horen. “Ondanks het feit dat het college de vergunning wil afgeven om op deze manier extra woongelegenheid in Assendorp te creëren, staat de bouw van een dergelijk penthouse haaks op de uitstraling en het historisch karakter van de wijk.” Daarnaast zijn er veel onduidelijkheden over de procedure rondom aanvraag en afgeven van de bouwvergunning, zegt de VVD.

Dit constaterende wil de fractie van de VVD Zwolle het College maandag de volgende vragen stellen:

 1. Met welke reden heeft het college uiteindelijk besloten een bouwvergunning af te geven voor het penthouse op het dak van de Van Karnebeekstraat 69?
 2. Heeft het college bij dit besluit rekening gehouden met het historische karakter van dit deel van de wijk Assendorp?
 3. In welke mate spreekt de welstandnota zich uit over dit deel van de wijk Assendorp?
 4. Op welke manier wordt dit bewaakt door de welstandscommissie?
 5. Wanneer wordt een definitief besluit genomen over de bouwvergunning?
 6. Wanneer wordt de raad hierbij betrokken?

Zwolle, 20 april 2008

Namens de fractie van de VVD Zwolle,

René de Heer               Gerrit van der Kooy

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Er is weinig historisch meer aan daar in de van Karnebeekstraat.
  30 jaar gelden was de Enkstraat nog echt Assendorps met hogen huizen en het pakhuis van Kamphuis.Nu staan er oerlelijke eensgezins woninkjes.Dus bouwen met die hap daar.
  Wij hebben trouwens vanaf 1953 tot 1980 in de van Karnebeekstraat gewoond.In de tijd van lopen handel Kan,Caffe Assendorp.3 slagers 3 kruideniers een drogisterij een viswinkel Caffe Vall De touwbaan met de touwslager bloemisterij Koldewee Aaldenberg de verwinkel .Zwanenberg fietsen handel.Klumper loodgieter en nog meer kleine ondernemerers in die straat.Dit is allemaal verdwenen dus historische buurt??Nee dus.


  Maak melding

 2. Zo kansloos is die niet volgens mij zondag, het is er altijd flink druk. Lekker laten zitten wat mij betreft. Laat die penthouse ook maar komen, zie het probleem niet….


  Maak melding

 3. Wat heeft een coffeeshop nu te maken met het voornemen een penthouse te bouwen op een karakteristiek gebouw?? Hypocriet? Nee hoor, jij zeurt gewoon.


  Maak melding

 4. De ene grote zeurkous vindt dat een andere zeurkous weer eens loopt te zeuren. De onderwerpen doen er veelal niet eens meer toe. Zolang er hier maar gezeurd kan worden -dan zijn de zeurders op hun stekkie. Ik ben het met Tjalling eens -van de eens zo leuke winkelstraat de Karnebeekstraat is amper nog iets over.


  Maak melding

 5. Ik zeg het ook nu weer (zie ook mijn weblog). Hoe weeg je de argumenten tegen elkaar af? Hoe ga je om met op zich gewenste invloed? Ik wil graag recht doen aan goede argumenten, maar betekent dit, dat elke reactie moet leiden tot een verandering van de plannen. Ik heb geen pasklaar antwoord.
  Soms heb ik het gevoel dat algemene onvrede over de politiek en de gemeente handen en voeten wordt gegeven door elke procedure van commentaar te voorzien.
  Wie helpt mij aan objectieve criteria die ik kan hanteren bij een oordeel over bijv. het penthouse?


  Maak melding

 6. mooi of niet mooi
  Helemaal mee eens met deze algemene opmerking

  Soms heb ik het gevoel dat algemene onvrede over de politiek en de gemeente handen en voeten wordt gegeven door elke procedure van commentaar te voorzien.

  Hoewel ik vond dat de gang van zaken rond de kubus nogal vreemd overkwam. Ook vond ik dat ding daar, subjectief weliswaar, foeilelijk.
  Ken de situatie “penthouse op het Oudeliedenhuis in Assendorp”
  niet dus kan er niets over zeggen. Maar van Gerrit moet wel elke “vreemde afwijking aan de gevel” aan de Horeca in Zwolle kunnen. Dan zal dit wel heel extreem zijn.
  Wordt de welstandscommissie wel objectief gevonden?  Maak melding

Reageer