SP wil in gesprek over toekomst stadswachten

Zwolle –  De SP wil graag met de andere politieke partijen en de burgemeester in gesprek over de toekomst van de stadswachten. Onlangs bleek dat er een conflict is ontstaan tussen de gemeente en de Stichting Stadswacht IJsselland-Midden over de toekomst van de stadswachtorganisatie. De SP ziet de stadswachten als een belangrijke toevoeging in het palet van het toezicht houden op de openbare ruimte.

SP-fractievoorzitter Siderius: ‘De SP vindt het onverantwoord en kortzichtig om over een dergelijke ingrijpende beslissing voor de stadswachten de raad te informeren via een raadsbrief en het daarbij te laten. De SP wil graag nog de mogelijkheid grijpen om hierover wel van gedachten te wisselen met andere partijen. Echter, hierin zal de stichting ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun zienswijze toe te lichten aan de raad. Het zou daarom goed zijn om een bijeenkomst te beleggen tussen raadsleden en de stichting, zodat de stichting de mogelijkheid krijgt om hun zienswijze toe te lichten aan de raad.’

De Stichting Stadswacht IJsselland-Midden heeft vorige week aangegeven behoefte te hebben om met de gemeenteraad na te denken over de verder toekomst van de stadswachttaken en de organisatie. Er zal volgens de SP meer duidelijkheid moeten komen over de beloftes en toezeggingen die aan de stadswachtorganisatie zijn gedaan door de gemeente. Daarnaast wil de SP graag in gesprek over de organisatievorm (en de financiële consequenties daarvan) die de stadswachtorganisatie in de toekomst zou moeten krijgen.

Artikel delen:

Reageer