Reconstructie fase 2 Ceintuurbaan

Zwolle – Door het succes van Zwolle, groeit de Ceintuurbaan uit haar jasje. De Ceintuurbaan maakt onderdeel uit van de ring van Zwolle en verbindt de N35 met de A28. De reconstructie zorgt voor een betere doorstroming.


Projectleider Berry Askamp

De belangrijkste elementen zijn: drie in plaats van twee rijstroken tussen de A28 en de Dr. van Heesweg; extra opstelstroken bij de verkeerslichten; betere doorstroming door een ‘groene golf’; maximum snelheid van 50 naar 70 kilometer per uur en nieuwe fiets- en voetgangerstunnels voor een veilige oversteek van langzaam verkeer; minder geluid door wegdek van geluidswerend asfalt. Civiel Technisch projectleider Berry Askamp leidde, namens de gemeente Zwolle, maandagmorgen de pers rond op het traject. De ‘operatie’ start bij de kruising Dr. Van Heesweg. Het snelle verkeer zal via de Dr. Spanjaardweg geleid worden. Daar zijn de eerste voorbereidingen al in gang gezet. Het langzame verkeer via de Dr. Van Heesweg. Een belangrijk vraagstuk is, langs welke route de ambulances moeten gaan rijden, als er filevorming op de Ceintuurbaan is. Het idee is, om dat achter het nieuwe FC Zwolle stadion of langs de nieuwe velden van Be Quick te laten plaatsvinden. Over deze mogelijkheid wordt nog nagedacht.


Er is al gestart met het vrijmaken van het voetpad voor de verlegging van kabels en leidingen bij kruispunt Dr. Spanjaardweg. De geluidswal (op de achtergrond) zal worden verhoogd…


Langs welke route gaan de ambulances naar de Isala Klinieken… ?

Meer info. en foto’s via ‘Lees verder’

De werkzaamheden worden fasegewijs uitgevoerd. De eerste fase ter hoogte van de A28 is in 2006 afgerond. De fase die nu wordt uitgevoerd behelst het aanleggen van extra rijstroken op de kruising met de Dr. Van Heesweg en de Tesselschadestraat en de aanleg van een fietstunnel. De tunnel zal in twee fases (door middel van het slaan van damwanden) aangelegd worden. Het betreft een 180 meter lange fietstunnel dat vergelijkbaar is met de tunnel voor fietsers bij de Koggelaan. Een open- en goed verlichte fietstunnel. De fietstunnel zal volgens planning eind november 2009 gerealiseerd zijn.


Op deze locatie zal de fietstunnel gaan komen…

De voorbereidende werkzaamheden starten in juni/juli. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen in augustus 2008 en duren tot november 2009. Een folder wordt binnenkort verspreid in de omliggende buurt De Wipstrik en onder bedrijven en weggebruikers.en folder over de werkzaamheden en omleidingsroutes gepresenteerd.

Vijf deelprojecten

Het eerste deelproject, de verbeterde aansluiting met de A28, is gereed. Nu is de kruising van de Ceintuurbaan met de Tesselschadestraat en Dr. van Heesweg aan de beurt. Hierna volgen er nog drie:

– Kruising met Zuidbroeklaan en Dr. Spanjaardweg: meer opstelstroken en een tunnel voor fietsers en voetgangers.

– Kruising met Brederostraat en Boerendanserdijk: meer opstelstroken.

– Kruising met Meppelerstraatweg en Oude Meppelerweg: ombouw van twee kruispunten tot één en een tunnel voor fietsers en voetgangers.


Nabij de Isala Klinieken zijn bomen gekapt…

Het resultaat

Verkeer dat vanuit noordelijke richting de Dr. van Heesweg oprijdt, heeft straks twee opstelstroken in plaats van één. Autoverkeer dat vanaf de Dr. van Heesweg recht saf de Ceintuurbaan opdraait (richting de A28), kan straks tegelijk groen licht heb ben met het doorgaande verkeer op de Ceintuurbaan. Er komt een tunnel voor het langzaam verkeer dat de Ceintuur baan wil overstreken, zodat fietsers en automobilisten niet meer op elkaar hoeven wachten.


Het busvervoer zal grotendeels hetzelfde blijven…

Vier fases

Van mei 2009 tot december 2009 is de kruising deels buiten gebruik. Er wordt gewerkt in vier fases:

Fase 1 mei – juli 2008

In deze voorbereidende fase wordt de kruising met de Dr. Spanjaardweg ruimer gemaakt om het extra verkeer door de omleiding tijdens de werkzaam heden beter te kunnen verwerken.

Fase 2 augustus 2008 – maart 2009

De Tesselschadestraat wordt afgesloten. De westelijke weghelft van de Ceintuurbaan (kant van het ziekenhuis) wordt opgebroken en verhoogd zodat de eerste helft van de fiets-en voetgangerstunnel kan worden gebouwd.

Fase 3 april 2009 – oktober 2009

De westelijke weghelft is af, nu wordt de oostelijke weghelft (zijde Wipstrik) opgebroken en verhoogd om daar het tweede deel van de tunnel te bouwen.

Fase 4 oktober 2009 – december 2009

In deze afrondingsfase wordt de wegmarkering van alle rijstroken en opstelstroken aangebracht en worden de nodige verkeers regel-installaties geplaatst. Ook wordt het fietspad langs de Ceintuurbaan tussen de Dr. Spanjaardweg en Dr. van Heesweg opnieuw aangelegd. Hierna gaat de kruising weer volledig open.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Wat betekent dat voor u?

  Hieronder krijgt u een indruk van de gevolgen die de reconstructie van het kruispunt heeft voor het verkeer.

  Te voet en op de fiets

  De oversteek van de Ceintuurbaan ter hoogte van het kruispunt blijft voor voetgangers en fietsers gewoon mogelijk, totdat de nieuwe half verzonken fiets- en voetgangerstunnel gebruiksklaar is. Het verkeer maakt tijdens het project in beide richtingen gebruik van de oversteekplaats ten zuiden van het kruispunt.

  Met de auto

  Tussen de 20.000 en 25.000 voertuigen maken per dag gebruik van dit kruispunt. Om het verkeer van en naar de Isala klinieken, bedrijven en scholen op Oosterenk zo goed mogelijk te laten doorgaan, geldt er een alternatieve route. Tijdens fase 2, 3 en 4 kan het verkeer vanaf de Dr. van Heesweg nog wel de Ceintuurbaan in beide richtingen oprijden. Het is echter niet mogelijk om vanaf de Ceintuurbaan (uit beide richtingen) de Dr. van Heesweg in te rijden. Het verkeer moet doorrijden naar het volgende kruispunt bij de Dr. Spanjaardweg om bedrijventerrein Oosterenk in te kunnen rijden. De aansluiting van de Tesselschadestraat op de Ceintuurbaan is gedurende het gehele project afgesloten. Autoverkeer van en naar dat deel van de wijk Wipstrik wordt omgeleid via de Brederostraat en de Zuidbroeklaan.

  Met de bus

  Zowel de stadsbussen als de streekbussen en de speciale scholierenbussen blijven rijden. Wel zullen ook zij van de alternatieve route gebruik moeten maken. Het binnenkomen en uitrijden van de wijk Oosterenk zal dus anders verlopen, omdat bijvoorbeeld de Tesselschadestraat niet bereikbaar is vanaf de Ceintuurbaan. Connexxion richt daarom op bepaalde punten tijdelijke bushaltes in.


  Maak melding

Reageer