Succesvolle implementatie Google Drive bij Driezorg

Succesvolle implementatie Google Drive bij Driezorg

Zwolle – Bij Driezorg wordt alleen nog maar gewerkt met Google Drive. Dit resulteert in een moderne, flexibele werkplek die overal en veilig te gebruiken is en waarvoor je maar een keer hoeft in te loggen.

Het project had wel heel wat voeten in aarde. Gaandeweg kwamen de projectmanagers van Driezorg (Jaap Stoel) en Tech Bakery (Rogier van Noordenburg) erachter dat het project alleen succesvol zou worden door de zorg erbij te betrekken. Met een gebruikers tevredenheidscijfer van een 8 is dit project zeker geslaagd.

Door een goede en uitgebreide voorbereiding werd het mogelijk om iedereen hier goed bij te betrekken, aldus de projectmanagers ‘We zijn bij onze zorg-collega’s op bezoek gegaan, om te verkennen wat er nodig was en aan te kunnen sluiten bij de behoeftes en wensen. Je moet dit niet zien als een IT project, maar een zorg-project, waarin we de IT zo willen laten werken zodat je zo goed mogelijk je werk kan doen in de zorg. Zo zijn er bijvoorbeeld Chromebooks aangeschaft die je dubbel kunt klappen, zodat de cliënt zijn eigen zorgplan ter plekke digitaal kan ondertekenen.’

Alle medewerkers hebben een Google training gekregen, zodat zij de nieuwe werkwijze eigen konden maken. De uitrol van Google Drive vond fasegewijs, iedere 6 weken, plaats per locatie. ‘De implementatie van Google als het eigen platform is een grote belangrijke stap. De komende periode wordt er verder gebouwd op het platform en worden koppelingen met de primaire applicaties van Driezorg gerealiseerd.

Artikel delen: