Zwolle investeert in verbetering luchtkwaliteit

Zwolle – De gemeenten Deventer en Zwolle investeren samen met Provincie Overijssel en VROM circa 5,5 miljoen euro om de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (NO2) door gemotoriseerd verkeer te beperken. Een aanzienlijk bedrag is gereserveerd voor de stimulering van schoner openbaar vervoer. Op 21 april hebben de verantwoordelijke bestuurders hiervoor de handtekeningen gezet.

Luchtkwaliteit is een belangrijk maatschappelijk en politiek onderwerp in Nederland. Te hoge concentraties schadelijke stoffen, zoals fijn stof en NO2, zijn slecht voor de volksgezondheid. Gedeputeerde Rietkerk: “Ook in Overijssel waren, en zijn, knelpunten ten aanzien van luchtkwaliteit. Een van de belangrijkste bronnen van verontreiniging vormt de uitstoot van auto’s, bussen en vrachtwagens. Dit zorgt ervoor dat de normen bij wegen en straten op een aantal plaatsen worden overschreden”.

Positief effect

Provincie Overijssel hecht zeer veel belang aan de verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen en heeft diverse maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen. Het betreft onder meer de verbetering van de doorstroming van verkeer en het bevorderen van schoner verkeer door middel van subsidies op roetfilters. Die maatregelen hebben, samen met Europese en landelijke acties, een positief effect gehad.

Deventer en Zwolle

Met name in Deventer en Zwolle worden de Europese en Nederlandse normen voor luchtkwaliteit overschreden. Daarom hebben de Provincie Overijssel en de gemeenten Deventer en Zwolle de handen ineen geslagen en geld beschikbaar gesteld om deze laatste knelpunten op te lossen.

“De gemeente Deventer investeert422.000 Euroin de doorstroming van het verkeer op doorgaande wegen”, aldus wethouder Berkelder.

Zwolle investeert 465.000 euro. Wethouder van Dooremolen: “We werken in Zwolle hard aan het milieu en voor de verbetering van de luchtkwaliteit hebben wij in 2007 een Luchtkwaliteitsplan opgesteld. Hiermee moet de luchtkwaliteit in Zwolle beter worden, met name voor bewoners langs drukke gemeentelijke wegen”.

Provincie Overijssel investeert 4 miljoen euro in schoner openbaar vervoer en in het stimuleren van het rijden op schone brandstoffen zoals aardgas en biogas. De plannen en de investeringen maken onderdeel uit van het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. VROM ondersteunt de uitvoering van dit programma met een bedrag van 1,2 miljoen Euro.

Intensieve veehouderij

Ook op het gebied van fijn stof in de intensieve veehouderij, naast verkeer een andere belangrijke overlastveroorzaker, vindt in Overijssel onderzoek plaats. De resultaten van dat onderzoek, de te nemen maatregelen en de nodige investeringen worden begin 2009 verwacht. Alle voorgenomen maatregelen van alle overheden in Nederland, zowel op het gebied van verkeer als landbouw, worden samengevoegd in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Met het NSL maakt Nederland aan Brussel kenbaar waar de knelpunten zitten, wat Nederland doet en heeft gedaan om daar oplossingen voor te vinden en duidelijk aantoont dat in 2015 alle knelpunten zijn opgelost.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Een van de belangrijkste bronnen van verontreiniging vormt de uitstoot van auto’s, bussen en vrachtwagens.

    9% volgens de VROM.

    Dat valt dus wel mee, er wordt altijd gedaan of het verkeer de enigste en grootste vervuiler is.


    Maak melding

Reageer