Waterschap renoveert gemalen in Zwolle

Waterschap renoveert gemalen in Zwolle

Zwolle – In september dit jaar start Waterschap Drents Overijsselse Delta met de renovatie van de twee gemalen ‘Sekdoorn’ en ‘Benoorden de Willemsvaart’ in Zwolle. Deze gemalen in de Marslanden en aan de Punterweg zijn aan vervanging toe omdat zij niet meer voldoen aan de geldende normen voor veiligheid en waterbeheer. Het waterschap verwacht dat de werkzaamheden eind december zijn afgerond.

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Het waterschap renoveert in de komende vier jaar 60 gemalen, stuwen en inlaten. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de vier aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken. De vier aannemers zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject.

De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Het ontwerp en de realisatie worden in bouwteam-verband opgepakt. Een werkwijze waarbij het waterschap en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut. Omdat wij meerjarig samenwerken en van elkaar leren, leidt de gekozen werkwijze tot een hogere productie, meer uniformiteit en standaardisatie. Bovendien worden duurzame innovaties gestimuleerd en kosten bespaard.

Artikel delen: