Zonnepanelen wekken elektriciteit op voor station Zwolle - Foto: ProRail
Foto: ProRail

Zonnepanelen wekken elektriciteit op voor station Zwolle

Zwolle – Het station Zwolle telt vier lage perronkappen. Sinds kort liggen deze vol met zonnepanelen. Zwolle is hiermee het vierde grote station waar zonnepanelen op de kappen liggen. Utrecht, Rotterdam en Eindhoven gingen Zwolle hierin voor.

In totaal heeft aannemer BINK Solar zo’n 900 panelen geplaatst. Tezamen wekken deze panelen een hoeveelheid stroom op wat ongeveer gelijk staat aan het verbruik van negentig huishoudens. De liften, roltrappen en verlichting op het station worden via de opgewekte zonne-energie voorzien van stroom.

Prorail wil zo slim mogelijk omgaan met de ruimte die ze hebben en zoveel mogelijk perronkappen voorzien van zonnepanelen. In 2030 wil het bedrijf zelfvoorzienend zijn in het gebruik van energie, het wil dan beschikken over het grootste zonnedak van Nederland. Teven wordt via de geluidsschermen naast het spoor energie opgewekt en vindt er onderzoek plaats naar het opwekken van elektriciteit tussen en naast het spoor.

Foto's 2
Zonnepanelen wekken elektriciteit op voor station Zwolle - Foto: ProRail
Foto: ProRail
Artikel delen: