FC Zwolle kan Vrienden geen duidelijkheid geven

Zwolle – FC Zwolle lijkt volop in beweging. De laatste communicatie van de club naar supporters over het beleid dateert echter van 17 juli 2007. Op 11 april 2008 heeft de Stichting Voetbalvrienden van Zwolle daarom algemeen directeur Gerald van den Belt verzocht om een onderhoud om antwoord te krijgen op de volgende vier vragen:

1. Wat is de meerwaarde van het nieuwe stadion qua sponsoring?
2. Wat is de meerwaarde van het nieuwe stadion ten aanzien van de voetbaltechnische kant?
3. Wat is het ambitieniveau van FC Zwolle in het nieuwe stadion?
4. Welk supportersvriendelijk beleid hanteert FC Zwolle in het nieuwe stadion? 

Dinsdagavond (22 april) heeft dit onderhoud plaatsgevonden. Vanuit FC Zwolle schoven naast Gerald van den Belt ook voorzitter Ronald van Vliet, commercieel manager Ard de Graaf en commissielid beheer en onderhoud Paul Benning aan. Waarbij vermeld moet worden dat laatstgenoemde door omstandigheden het gesprek eerder moest verlaten.

Lees verder…

Er was niemand aanwezig van de technische staf en de Raad van Toezicht aan wie ook aangetekende kopieën van de brief aan Gerald van den Belt waren gestuurd. Navraag heeft geleerd dat de technische staf deze brief nimmer heeft ontvangen en ook niet op de hoogte was gesteld van het gesprek door directie en/of bestuur. Het is tot dusverre onduidelijk of dit bij de Raad van Toezicht wel het geval was.

Het gesprek had heel kort kunnen duren, maar aangezien geen van de aanwezigen namens FC Zwolle de brief met de vier vragen bij zich had liep dit uit. De Stichting Voetbalvrienden van Zwolle hoopt dat FC Zwolle beter voorbereid aanschuift bij andere overleggen, bijvoorbeeld in gesprekken met potentiële hoofdsponsors.

In een gesprek van meer dan vier uur heeft met name voorzitter Ronald van Vliet onze vragen beantwoord ondanks dat het verzoek specifiek aan algemeen directeur Gerald van den Belt was gericht. Deze hulde zich echter zeer lange tijd in een hardnekkig stilzwijgen. 

Een korte samenvatting van de antwoorden:

1. FC Zwolle heeft nog geen begroting ter goedkeuring ingediend bij de KNVB. Het is op dit moment dus nog steeds onduidelijk met welke begroting FC Zwolle volgend seizoen werkt.

2. De aanwezigen waren niet in staat om inzicht te bieden in de samenstelling van de eerste selectie volgend seizoen. Het was dus beter en eerlijker geweest als de technische staf de aangetekende brief ook had ontvangen en was aangeschoven.

3. Het ambitieniveau van FC Zwolle hangt natuurlijk samen met de financiële mogelijkheden. Aangezien de KNVB de begroting van FC Zwolle nog niet heeft goedgekeurd, valt hier geen peil op te trekken.

4. De aanwezigen namens de BVO waren van mening dat FC Zwolle een supportersvriendelijk beleid hanteert en waren ook van mening dat de supportersvereniging hierin een goede rol vervult.

Dinsdagavond hebben de nog aanwezigen namens FC Zwolle de stichting uitdrukkelijk verzocht het overleg niet over het internet of anderszins te communiceren. Zelf schenden zij deze afspraak door wél de publiciteit te zoeken, maar helaas met een onvolledige en onjuiste weergave van het overleg. De Stichting Voetbalvrienden van Zwolle voelt zich bij deze dan ook niet meer gehouden aan deze afspraak nu het bestuur en de directie dit niet na wensen te komen.

Het is helaas niet de eerste keer dat FC Zwolle de afspraken met zijn supporters niet nakomt. Zo zou er in januari 2006 bijv. een gezamenlijk persbericht van de club en zijn supporters uitgaan, dat Henny Spijkerman opgestapt was omdat hij zich bedreigd voelde en niet omdat hij aantoonbaar persoonlijk bedreigd is. Dit is ook zo verwoord door dhr. Spijkerman zelf en er is ook nimmer aangifte hiervan gedaan. Deze afspraak tot rectificatie werd toen geschonden door voorzitter Ronald van Vliet. Er is hem gisteravond ook zeer nadrukkelijk te verstaan gegeven dat dergelijk leugenachtig en manipulatief gedrag hem zeer kwalijk wordt genomen. Evenals zijn overige denigrerende uitlatingen over de Zwolse supporters, de stad Zwolle en de mentaliteit van haar inwoners. Dit doet ook zeker de verstandhouding tussen hem en de Zwolse supporters geen goed.

De Stichting Voetbalvrienden van FC Zwolle voelt zich onfatsoenlijk behandeld door de nog aanwezigen namens FC Zwolle, maar concludeert tevens dat de stichting bestaansrecht heeft. Wij zijn blij dat wij de communicatie van de club naar zijn achterban toch weer enigszins op gang hebben gebracht. Doch de wijze waarop dit geschiedt….

Met vriendelijke groet,

namens de Stichting Voetbalvrienden van Zwolle;

Larry Breunis, voorzitter.

Artikel delen:
Reacties 23
 1. Aanvullende conclusies:

  Aangetekende brieven die aan FC Zwolle worden gestuurd, komen niet bij alle geadresseerden aan. Gebeurt dit vaker???

  FC Zwolle gaat met vier man sterk een overleg aan terwijl het de inhoud van het overleg vergeten is. Niet echt professioneel en feitelijk een minachting van de gesprekspartners die allen supporter zijn van FC Zwolle.

  De algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken houdt weer grotendeels zijn mond en de voorzitter moet weer het woord voor hem doen.

  De afspraken over communicatie met overlegpartners (supporters)worden opnieuw door de club niet nagekomen.

  Sinds 17 juli 2007 (laatste FC Update) heeft FC Zwolle niks meer over het beleid gecommuniceerd aan haar achterban. Nog geen 24 uur na het gesprek dat ookal 4 uur duurde, blijkt dat er in de tussentijd over genoeg gecommuniceerd had kunnen worden.


  ⚠️ Meld

 2. Zucht:
  -Arrogantie of desinteresse?

  maar aangezien geen van de aanwezigen namens FC Zwolle de brief met de vier vragen bij zich had liep dit u

  -Miscommunicatie of liever niet erbij?

  Er was niemand aanwezig van de technische staf en de Raad van Toezicht aan wie ook aangetekende kopieën van de brief aan Gerald van den Belt waren gestuurd. Navraag heeft geleerd dat de technische staf deze brief nimmer heeft ontvangen en ook niet op de hoogte was gesteld van het gesprek door directie en/of bestuur!!!

  Leven aardig langs elkaar heen zo te lezen.
  -Dit zwijggedrag vertonen mensen in het beklaagdenbankje vaker

  vier uur heeft met name voorzitter Ronald van Vliet onze vragen beantwoord ondanks dat het verzoek specifiek aan algemeen directeur Gerald van den Belt was gericht…… Deze hulde zich echter zeer lange tijd in een hardnekkig stilzwijgen.

  Of staat G. van den Belt onder curatele?

  Antwoord 1 kan verstrekkende gevolgen hebben; volgens mij gelijk al als je te laat bent! Nijman zou die financiële man nog eens interviewen voor De Stentor, ben benieuwd!
  Antwoord 2 Beter en eerlijker niet: LOGISCH in een organisatie
  waarbinnen men samenwerkt!
  Antwoord 3 Nog niet eens met een “kluitje in het riet” maar met een hand los zand! 3 van de 3
  Antwoord 4: ? Is hier niet over gesproken: Prijzenbeleid waar senioren en gehandicapten de dupe van zijn geworden?

  Internetcommunicatie is toch niets mis mee: open en eerlijk. Bovendien is de FC van ons allemaal en zit er ook gemeenschapsgeld in……aardig wat ook.Altijd eerlijk en open communiceren![/url]

  Hebben jullie geen onafhankelijk persoon meegenomen als aanvulling op de gesprekspartners? Iemand uit de politiek of zo?

  Vreemd dat het bestuur geen structureel overleg met de supporters wil. Laatste keer 17/07’07.

  Jammer dat veel mensen in de voetbalwereld er meer voor zichzelf en de macht (en het aanzien) zitten dan voor de club en zijn supporters.


  ⚠️ Meld

 3. Antwoord 4: ? Is hier niet over gesproken: Prijzenbeleid waar senioren en gehandicapten de dupe van zijn geworden?

  Omdat voorzitter van Vliet zichzelf zo graag hoorde praten en daarbij maar wat graag vaak om de hete brei heen bleef draaien en het feit dat men zich niet voorbereid had, liep het gesprek uit tot het middernachtelijk uur.
  Waarna het voorstel tot beëindiging van FCZ kwam.
  Gezien het feit dat er de volgende dag weer gewerkt moet worden kwamen sommige heikele onderwerpen niet of onvoldoende aan bod.
  Denk daarbij met name aan de asociale handelwijze van het bestuur van FCZ omtrent het terugdraaien van de gehandicaptenkorting.
  Wie weet is dat iets voor een volgend gesprek, maar dan zou het wel van fatsoen getuigen indien bestuur en directie zich op een normale wijze daar op voorbereiden, zodat het e.e.a. wat vlotter verloopt.
  Misschien dan inderdaad maar in aanwezigheid van ‘onafhankelijke’ personen uit de politiek, de pers, sponsoren, technische staf en/of Raad van Commissarissen?

  Maar dan leveren wij zélf de uitnodigingen wel bij de desbetreffende personen af. 😉


  ⚠️ Meld

 4. Ik mag hopen dat de discussie gaat over feiten en argumenten. Persoonlijke kwalificaties, zoals die van Roy-II zetten geen zoden aan de dijk.
  Ik heb vorige week Ronald van Vliet gesproken over de discussie die toen op weblog Zwolle aan de gang was.
  Ik heb een meer genuanceerd beeld gekregen van de situatie. Zonder dat ik het in alles met hem direct eens was.
  Het risico bestaat dat de discussie die we nu hebben, een eenzijdig beeld oplevert. Er worden conclusies getrokken, waarvan ik niet weet of ze juist zijn. Dat vraagt eigenlijk een reactie van de kant van FC Zwolle. Diezelfde conclusies zijn op hun beurt wel weer het vertrekpunt voor volgende conclusies. Ik heb niet de vrijmoedigheid om uit het gesprek met Ronald hier te citeren. Omdat ik maar één kant hoor, zal ik nu niet meedoen aan deze discussie.


  ⚠️ Meld

 5. @John van Boven

  Besturen op afstand is prima aangezien burgers zelf ookwel tot uitkomsten kunnen komen. Aan het eind van de vorige discussie is al geconcludeerd dat het ging om feiten en argumenten.

  Ik wil u overigens nog bedanken voor uw opstelling in het RTVoost programma ‘In de wandelgangen’ waarin u ook te kennen gaf geen ruimte te willen bieden aan persoonlijke hetzes. In casu klacht die een Zwolse familie bij de EC had ingediend.

  Heeft de EC trouwens al uitspraak gedaan?


  ⚠️ Meld

 6. Is het nou echt zo moeilijk allemaal !

  Als bestuur moet je toch verantwoording afleggen; zowel naar boven (RTV) als beneden ( supporters). Het is toch prettig als je jaarlijks op een ledenvergadering rekening en verantwoording aflegt, ik zou niet anders willen. Maar niet bij onze FC, men vindt dat maar moeilijk en vervelend. Het bestuur is zich er niet van bewust dat het woord transparant meer dan een woord is.
  Wil je als organisatie overleven in deze maatschappij dan zul je transparant moeten werken. Verantwoording afleggen werkt louterend. Het huidige bestuur kan hier niet mee omgaan en denkt nog steeds dat “supporters” niet op hun nivo kunnen communiceren en dat er dan wel eens de waarheid gezegd kon worden. Ja dat kan hard zijn, dus hou je ze toch buiten de deur.
  Geef een gekozen vertegenwoordiger van de supporters een plaats in de RVT, en laat hem meepraten en beslissen.
  Met dit huidige bestuur ( egotrippers pur sang) zie ik dit niet
  gebeuren; dus er moet een nieuwe voorzitter komen die een bestuur formeert.


  ⚠️ Meld

 7. @John van Boven

  De discussie die hier nu ontstaat (en op fczwolle.org) is een rechtstreeks gevolg van het feit dat het bestuur van FCZ consequent weigert de achterban op een fatsoenlijke manier te informeren en te waarderen. Zelden tot nooit wordt er duidelijkheid gegeven over de ontwikkelingen rondom de club, over beleid en doelstellingen, over de financiële stand van zaken. Supporters worden maar lastig gevonden en door de voorzitter als apen omschreven. De supporters zijn hierdoor wantrouwig geworden en keren zich tegen dat bestuur. Wie minachting zaait zal haat oogsten. Supporters zijn soms net mensen.

  Voor zover ik het van deze afstand kan bekijken blijkt het bestuur van FCZ nu opeens wél te willen communiceren nadat er een aantal vragen was gesteld door VvZ. Maar met VvZ was afgesproken daarover even nog niets naar buiten te brengen. Als dit inderdaad de afspraak was, dan schuift het bestuur van FCZ hiermee haar laatste restje overgebleven geloofwaardigheid onder de groene zoden.

  Ik vind het erg gemakkelijk van je om als politicus gelijk met het moraliserende vingertje te wijzen naar supporters als Roy-II, die gewoon boos zijn omdat ze nooit iets te horen krijgen van hun club. Ik snap heel goed dat hij boos is!
  De regel erop vertel je doodleuk dat je met de voorzitter van FCZ hebt gesproken, maar daarover niets kunt vertellen. Dat is lekker! We zijn we boos omdat we nooit iets horen en dan ga jij ons vertellen dat je meer weet, maar het ons niet gaat vertellen. Dat verhaal kennen we al…


  ⚠️ Meld

 8. komen we verder?
  Een paar punten als reactie op de verschillende stukjes:
  – Bij mijn weten heeft de EC nog niets van zich laten horen
  – Iedereen mag van mij boos zijn en vanuit het perspectief van de supporter kan ik me er zelfs wel wat bij voorstellen. Maar dat geeft geen recht om zo over mensen te spreken. Daar had ik het over en niet over de boosheid.
  Ik heb geen enkele behoefte om te moraliseren. Ik wil alleen maar een discussie die effectief is en die ons allemaal verder helpt.
  – Ik ben het met iedereen eens die zegt dat we maar eens moeten praten over het beter vastleggen van een relatie tussen de supporters en FCZ. Dat was ook de conclusie na de vorige discussie. Toen is afgesproken dat er gewacht zou worden tot na de nacompetitie. Ik stel voor dit in de wachtstand te zetten tot dat moment. Jullie kunnen wel vast nadenken over mijn vraag of het handig is dat er meer dan één club is die graag wil spreken met het bestuur. Het lijkt mij handiger dat jullie de krachten bundelen. Dat kan ook straks besproken worden.
  – Omdat het gsprek met Ronald van Vliet in de wandelgangen was van iets heel anders, ben ik terughoudend over informatie over de inhoud van dat gesprek. Dat heeft meer te maken met mijn idee over fatsoen dan dat het een gemakkelijke manier is van inbreng in een discussie. Zoek daar dus niets achter en trek geen voorbarige conclusies.
  – laat mij één vorbeeld noemen van een misverstand: In de uitnodiging stond dat de technische staf en de Raad van Toezicht ook een kopie van de brief hadden ontvangen. Achteraf blijkt dat het de bedoeling was dat het bestuur bijgevoegde kopieen had moeten doorsturen.
  Moet je dan echt de conclusies trekken die tot nu toe in deze discussie zijn getrokken? Ik heb geen enkele behoefte om op te treden als verdediger van het bestuur. Dat kunnen ze zelf wel. Ik vraag alleen om geen voortijdige conclusies te trekken. Die worden dan getrokken vanuit boosheid over de gang van zaken. Voor mij weer een reden om eens een goed gesprek te hebben. Maar dan wel met respect voor de andere partij.
  – Nog één voorbeeld, omdat dit ook weer gevolgen heeft voor een oordeel over het bestuur. Voordat het gesprek van dezse week plaats had, had het bestuur al een document (vragen en antwoorden) klaar voor de eigen website. In dat gesprek is gezegd dat dit document helemaal losstaat van het gesprek en dus ook geen verslag is van en ook geen gevolg is van dat gesprek. Met andere woorden publicatie was ook gebeurd zonder dat gesprek. Er kan dus niet de conclusie worden getrokken dat het bestuur zich niet aan een afspraak heeft gehouden.
  – Bovenstaande maakt duidelijk dat we terug moeten naar de feiten en naar argumenten. Alleen op die manier komen we verder.

  Ik heb vandaag mailcontact gehad met Ronald van Vliet. Vandaar dat ik nu meer vertel dan vanmiddag.  ⚠️ Meld

 9. @John van Boven

  De voorbeelden die je noemt zijn duidelijk. Ik snap best dat veel zaken vaak genuanceerder liggen. En ik geloof het ook wel. Ik vind het echter wel tekenend dat jij dit naar buiten brengt. Want als FCZ dat zou doen, zouden weinig supporters het geloven denk ik. Zover is het al toch al?


  ⚠️ Meld

 10. komen we verder II
  @Ernst.
  We moeten ons een paar zaken bedenken. In de eerste plaats zou er “radiostilte” zijn over de inhoud van het gevoerde gesprek. Ik vond het wijs om er iets van te zeggen om de eenzijdigheid van de discussie wat te verminderen. Ik zou als voorzitter ook niet in discussie gaan op een algemeen weblog. Daar moet je eigen kanalen voor gebruiken. Er staat op de eigen site van FCZ een heel verhaal met feitelijke informatie (nogmaals: die informatie staat los van het gesprek van dinsdag).
  Jullie moeten de discussie rechtstreeks voeren met het bestuur. Wil je goede informatie verder brengen dan moet je ook de relatie tussen de woordvoerders van de verschillende supportersclubs/vriendenclubs (die lijken er te zijn) met hun achterbannen formaliseren.
  Geredeneerd vanuit duidelijke structuren vraagt het naar mijn overtuiging om problemen, wanneer woordvoerders hun informatie terugkoppelen naar hun achterban en die “achterban” vervolgens een discussie aangaan op weblog Zwolle en daar het bestuur ter verantwoording roepen.
  Dat kan en stuk beter en effectiever. Ook dit moet in het gesprek dat nog komen gaat aan de orde komen, wat mij betreft.


  ⚠️ Meld

 11. Van Boven heeft het maar over respect voor de andere partij.

  Ik vraag respect van de andere partij voor de andere partij.  ⚠️ Meld

 12. respect
  Zonder te suggereren dat de ene partij geen respect toont voor de andere partij (en andersom), vraag ik swollenaer wat het bestuur van FCZ moet doen om hem het gevoel te geven dat hij met respect behandeld wordt.


  ⚠️ Meld

 13. U kunt het niet treffende verwoorden! Dit is dus het probleem waar de bestuurders van “onze” FC en ook u dus mee worstelt; u weet zelf niet goed en de FC ook niet wat het betekent om met respect te worden behandeld, terwijl u hier wel telkens de mond van vol hebt, en dat van de tegenpartij verlangt.

  Je moet mensen niet het gevoel geven dat men hen met respect behandelt, maar dit moet uit daden blijken. Dat maakt het verschil.

  Als u binnenkort een uurtje vrij heeft in uw agenda dan wel er ik graag eens met u over praten.

  Dit alles met maar één doel een goed contact tussen bestuurders en supporters.


  ⚠️ Meld

 14. @ John van Boven

  Dhr v/d Belt het niet nodig om Jan Everse uit te nodigen voor het gesprek.
  Sterker nog, vd Belt vond het zelfs nodig om Jan Everse helemaal niet op de hoogte te houden. Dus wat ze op het overleg vertelden was gewoon een k*t smoes!


  ⚠️ Meld

 15. @John van Boven

  “Jullie moeten de discussie rechtstreeks voeren met het bestuur. Wil je goede informatie verder brengen dan moet je ook de relatie tussen de woordvoerders van de verschillende supportersclubs/vriendenclubs (die lijken er te zijn) met hun achterbannen formaliseren.”

  Afgelopen dindsdagavond hebben wij face to face vier vragen gesteld aan het bestuur. Dit overleg kwam tot stand op initiatief van de stichting Voetbalvrienden van Zwolle die ingeschreven staat bij de kamer van koophandel. Deze stichting is gefinancierd door supporters uit alle geledingen van FC Zwolle.

  Ik lees in uw reacties maar één kant van het verhaal. U bent niet aanwezig geweest bij het gesprek dus u kunt het waarheidsgehalte hiervan niet toetsen. U informeert ook niet bij de andere kant.

  De ene kant heeft gecommuniceerd. De andere kant ook. Uit de communicatie van beide kanten komen dezelfde antwoorden naar voren:

  1. De meerwaarde van het nieuwe stadion qua sponsoring kan niet worden aangegeven omdat deze post op de begroting en de gehele begroting van FC Zwolle voor 2008/2009 nog een vraagteken is.
  2. De meerwaarde van het nieuwe stadion voor de voetbaltechnische kant is er (nog) niet omdat het spelersbudget vooralsnog gelijk blijft.
  3. Het realiteitsgehalte van de ambitie hangt samen met de begroting.
  4. De BVO is van mening dat zij een supportersvriendelijk beleid voert. Daarover verschillen de meningen.


  ⚠️ Meld

 16. @John van Boven

  – laat mij één vorbeeld noemen van een misverstand: In de uitnodiging stond dat de technische staf en de Raad van Toezicht ook een kopie van de brief hadden ontvangen. Achteraf blijkt dat het de bedoeling was dat het bestuur bijgevoegde kopieen had moeten doorsturen.

  De betreffende brieven waren aangetekend(!) aan RvT en technische staf verstuurd en mijns inziens dienen ze dan ook aan de desbetreffende personen overhandigd te worden.
  In ieder geval had men het fatsoen moeten hebben om hen op de hoogte te stellen.

  Er staat op de eigen site van FCZ een heel verhaal met feitelijke informatie (nogmaals: die informatie staat los van het gesprek van dinsdag).

  Die informatie is een onvolledige en deels onjuiste weergave van de gespreksonderwerpen, welke door dhr. van Vliet zijn opgenomen en daarna op papier uitgewerkt.

  Indien u dit wenst te verifiëren kunt u gerust contact met ons opnemen. Eventueel via Weblog Zwolle alwaar mijn emailadres bekend is.


  ⚠️ Meld

 17. @johnvanboven

  Wat het bestuur van FC Zwolle moet doen om een andere partij het gevoel te geven dat hij met respect wordt behandeld?

  a. Zorgen dat post aankomt bij geadresseerden of deze hiervan op de hoogte brengen (heeft ook met interne samenwerking te maken);
  b. Weten waar een overleg over gaat i.p.v. de andere partij vragen waarom zij (FC Zwolle) met vier man sterk aan tafel zit;
  c. Gemaakte afspraken nakomen.

  Het zijn niet alleen supporters, maar ook sponsoren, spelersmakelaars en inwoners van Zwolle die zich keer op keer in de maling genomen voelen door dit bestuur. Of heeft u nooit iets gemerkt van een kloof tussen het bestuur en de omgeving waarin het opereert? Ligt het dan aan al die anderen?


  ⚠️ Meld

 18. In de eerste plaats zou er “radiostilte” zijn over de inhoud van het gevoerde gesprek.

  Er is door het bestuur en directie verzocht om ‘radiostilte’ en daar hebben wij als Stichting VvZ mee ingestemd.
  Des te vreemder is het dan dat men vanuit FCZ een halve dag later zélf die afspraak schendt.
  Daarmee schaadt men ons vertrouwen en geeft men wederom blijk van onbetrouwbaarheid.


  ⚠️ Meld

 19. we zullen doorgaan?!
  Een paar opmerkingen van mijn kant. Ik wil eerst toch wel mijn positie duidelijk maken. Ik merk, al lezend, dat er een niet werkbare kloof zit tussen bestuur FCZ en de supporters (wat mij betreft een verzamelnaam voor iedereen die op de één of andere manier zich verbonden voelt met FCZ). Ik ga na of ik op de één of andere manier iets kan betekenen om een brug te slaan. Daarvoor heb ik informatie nodig. Die krijg ik van jullie via dit weblob. Die krijg ik van het bestuur omdat ik daar via de mail om heb gevraagd en via de informatie op de site. Ik constateer vervolgens dat de informatie van beide kanten niet op elkaar past.
  Ik denk dan dat een gesprek zou kunnen helpen (uitkomst eerste discussie), maar ik vraag me ook af of de partijen wel goed naar elkaar luisteren. Tot nu formuleer ik alleen maar vragen en leg ik uit hoe ik er in zit. Ik neem geen positie in; ik orienteer me.
  Ik vraag ook – ik ben immers niet bij het gesprek geweest – hoe het bestuur zich moet opstellen en hoe ze moeten handelen om jullie het gevoel te geven dat je met respect behandeld wordt.
  Die vraag is aanleiding voor Swollenaer om te zeggen dat dit het probleem is, dat ik niet weet hoe je met respect behandeld moet worden.
  Het enige dat ik wil is duidelijkheid. Niet iedereen bedoelt hetzelfde als hij stelt met respect behandeld te willen worden. Ik had ook kunnen vragen wat het grootste knelpunt is dat bepalend is voor jullie oordeel over het bestuur.
  Ik kan dan meer met de directe reactie van ElRey.
  Het vervelende is dat ik blijf zitten met de verschillende lezingen van de gang van zaken. Ik ga niet kiezen voor één van de beide verhalen. Ik constateer het alleen maar.
  Die benadering geldt ook voor de informatie van het bestuur op de eigen site. Die was al klaar voor het gesprek. Ik lees in de reactie van Larry, dat het nog steeds gezien wordt als een onjuist en onvolledig verslag van het gesprek.
  Wat moet ik dan?
  Volgens mij zijn er ook misverstanden in het spel (gang van zaken aangetekende brieven). Maar als dat niet geloofd wordt hebben we eigenlijk een heel ander probleem.
  Niet blijven doorgaan met over en weer reageren op Weblog Zwolle, lijkt me.
  Beide partijen moeten de belangrijkste knelpunten in een lijstje zetten en dan weer om de tafel. Aan het einde van het gesprek moeten er conclusies worden getrokken waar beide partijen het mee eens zijn. Na de nacompetitie natuurlijk.

  ElRey: ik zal nagaan hoe het staat met de uitspraak van de EC. De wethouder is een week met vakantie dus het vraagt even tijd.


  ⚠️ Meld

 20. Nagaan stand van zaken Europese Commissie
  Op weblog Zwolle van 20 december 2005 stelt Martin Jongkoen:

  “Als er twijfels zijn of de grondtransacties met SOZ wel overeenkomstig de Europese bepalingen zijn, kan men beter als gemeente die transactie zelf voorleggen aan de Europese Commissie. Binnen 2 maanden dient men dan een reactie/beslissing te ontvangen.

  Maar doet de gemeente het niet en volgt er een klacht dan kan de afhandeling ervan jaren duren. In Alkmaar bij AZ weet men daar alles van. Men wilde daar zelfs de 2e Kamer inschakelen, omdat de Europese Commissie geen enkele indicatie voor de afhandelingtermijn wenste te geven.”

  Als dit klopt dan heeft navragen van John van Boven bij wethouder Martin Knol en van wethouder Martin Knol bij de Europese Commissie geen enkele zin, want de reactie zal dan kennelijk luiden ⤽we zijn er (nog) mee bezig⤝.  ⚠️ Meld

Reageer