Gemeente Zwolle start mediationopleiding

Zwolle – De gemeente Zwolle is gestart met een mediationopleiding voor het eigen personeel en voor medewerkers van andere organisaties. Na de opleiding opent de gemeente een mediationloket, een vraagbaak voor conflicthantering en doorverwijzing bij geschillen.

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft donderdagochtend 24 april het startschot gegeven voor de opleiding. Niet alleen zeven medewerkers van de gemeente Zwolle worden opgeleid tot erkend NMI Mediator, ook twee medewerkers van de provincie Overijssel, één medewerker van de gemeente Apeldoorn en één medewerker van de gemeente Hardenberg nemen er aan deel.

De opleiding maakt deel uit van een klantgerichte aanpak bij de behandeling van bezwaarschriften. Waar mogelijk worden geschillen informeel opgelost met de betreffende burger of bedrijf, ook wel pre-mediation genoemd.

Afhankelijk van de situatie kan ook gekozen worden voor allerlei andere oplossingsmogelijkheden voordat een bezwaarprocedure start. Zo kan een (keukentafel)gesprek, buurtbemiddeling of mediation een verdere behandeling van het bezwaarschrift voorkomen.

Resultaten

Door middel van een effectieve conflicthantering wordt de klantgerichte dienstverlening verbeterd en kunnen de administratieve lasten behoorlijk worden verlicht. Dat blijkt uit de resultaten van de ervaringen die de gemeente sinds januari van dit jaar heeft opgedaan. Op basis hiervan schat de gemeente in dat 50% van de bezwaarschriften op een alternatieve wijze kan worden afgehandeld. De verwachting is dat 80% van de ingediende bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld.

De Zwolse benadering geldt in het land als ´best practise´. Zwolle is bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aangemeld als pioniergemeente, in het kader van de zogeheten Task Force Wallage die administratieve lastenvermindering nastreeft.

Artikel delen:

Reageer