Huiseigenaren en bedrijven uit Zwolle staren zich ten onrechte blind op het stikstofprobleem van Airport Lelystad - Foto: Petra Westerhof
Foto: Petra Westerhof

Huiseigenaren en bedrijven uit Zwolle staren zich ten onrechte blind op het stikstofprobleem van Airport Lelystad

Zwolle – Ingezonden stuk: Niet in de publiciteit gekomen is dat op 12 maart 2020 alle schadeclaims verjaard zullen zijn. Want het Luchthavenbesluit Lelystad dateert van 12 maart 2015 en kent een termijn van 5 jaar waarbinnen een schadeclaim ingediend moet zijn. Overschrijding van die termijn betekent dus dat de schadeclaim verjaard is.

Huiseigenaren en bedrijven wachten nu nog het stikstofprobleem af. Ze vermoeden ten onrechte dat de eisen gesteld aan de uitstoot van stikstof door de vliegtuigen zo hoog zijn dat daar nooit aan voldaan zal kunnen worden. Wat zij daarbij vergeten is het feit dat uitstoot van stikstof ook extern gecompenseerd mag worden: daartoe is al voldoende als de overheid een (1) groot veeteelt bedrijf opkoopt en dat bedrijf omzet in natuur.

Dan wordt daarmee de te hoge uitstoot van Vliegveld Lelystad al voldoende gecompenseerd. Gelet op de hoge investeringen, die de overheid al gedaan heeft, zal de overheid die weg wel in moeten slaan. Waarna Vliegveld Lelystad volop in bedrijf gaat komen op weg naar 45.000 vliegbewegingen op jaarbasis.
In de tussentijd kunnen de schadeclaims van huiseigenaren en bedrijven verjaren. Want er is nog maar 8 maanden tijd om een schadeclaim in te dienen.
Op de site rechtsbehoud.nl kun je het rapport downloaden, waarin de kans op uitkering van een schadeclaim geografisch precies omschreven en benoemd wordt: daarmee kan iedereen eerst controleren of het wel verantwoord is een claim in te dienen. Ook geeft dit rapport een indicatie welk bedrag aan schadeloosstelling je ongeveer mag verwachten. En uitleg hoe je een claim in kunt dienen.

Ingezonden door: Stichting Rechtsbehoud Zwolle

Artikel delen: