Planontwerp Dijkverlegging Westenholte klaar

Zwolle – Overijssels gedeputeerde Piet Jansen heeft het planontwerp voor de dijkverlegging bij Westenholte aangeboden aan programmadirecteur Ruimte voor de Rivier, de heer Ingwer de Boer. Daarmee is voor de provincie Overijssel de planvorming voltooid.

Westenholte is het eerste project dat deze mijlpaal bereikt sinds de Eerste Kamer eind 2006 haar handtekening zette onder de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Als de staatssecretaris het plan goedkeurt, kan naar verwachting in 2010 de eerste schop de grond in. Bij Westenholte wordt de IJsseldijk driehonderd meter landinwaarts verplaatst. In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een hoogwatergeul gegraven die aanhaakt op de al bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. De oplossing moet de waterstand in de IJssel bij hoogwater dertien centimeter verlagen. Gedeputeerde Piet Jansen: “Dit project zorgt ervoor dat de rivier meer water kan afvoeren, zodat de kans op overstromingen afneemt. Meer veiligheid dus voor de omgeving, maar daarnaast willen we dat de uiterwaard een mooie plek blijft om te wonen en te recreëren.”

Het plan is tot stand gekomen door intensief overleg met de bewoners van het gebied en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld op gebied van natuur, recreatie en hengelsport. Mede door hun positief-kritische inbreng ligt er nu een afgewogen plan. Ook biedt het planontwerp ruimte voor de aanleg van een landgoed.

Ruim een jaar geleden stemde de Eerste Kamer in met de planologische kernbeslissing (pkb) Ruimte voor de Rivier. Daarmee is sprake van een trendbreuk. Tot nu toe werden als maatregel tegen hoogwater telkens de dijken verhoogd. Nu is ervoor gekozen de rivieren letterlijk ruimte terug te geven. 39 maatregelen langs de Nederlandse rivieren moeten ervoor zorgen dat we in 2015 nog steeds veilig kunnen wonen in ons land.

Artikel delen:

Reageer