Lintjesregen voor twaalf Zwollenaren

Zwolle – Ter gelegenheid van Koninginnedag, reikte burgemeester Henk Jan Meijer tijdens de Lintjesregen op vrijdag 25 april aan 12 Zwollenaren een Koninklijke onderscheiding uit. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Onder de twaalf Zwollenaren was Thérèse Boer – Tausch, bekend van restaurant De Librije. De hoogste onderscheiding ging dit jaar naar de heer E.J. Weeda (Officier in de Orde van Oranje Nassau). Weeda is veldbioloog en publicist van erkende standaardwerken op het gebied van de flora. Heeft binnen de botanie zijn sporen verdiend op het gebied van de floristiek. Internationaal erkend werk is de driedelige Ecologische Flora. Heeft kortom grensverleggende (inter)nationaal erkende – vaak belangeloze – verdiensten voor het behoud van natuur en landschap. De andere gelukkigen vindt u bij ‘Lees verder’.

Thérèse Boer met haar vader en Jonnie, hebben nu alle drie een lintje…

Hans Schot met zijn vrouw Jos, stralend geluk….
 

Therese Boer liet even een traantje van geluk ….
 
Een zichtbaar gelukkige Ivo de Lange met zijn vrouw…
 
Weer zo’n topper, Steven ten Veen….
 

De gelukkigen…

1.         De heer P. Harmens (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Totale vrijwillige verdiensten voor onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zijn particuliere verzameling van oorlogsmateriaal en documentatie is onderbracht in de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 en wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel. Daardoor is de collectie voor een breed publiek toegankelijk. De heer Harmens is een deskundig adviseur en voor veel nabestaanden vertrouwenspersoon. Door zijn medewerking aan publicaties en het aanschouwelijk maken van onderwijs over de Tweede Wereldoorlog draagt hij bij aan een groter maatschappelijke besef, ook bij volgende generaties.

2.         De heer E. Klaassen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale grensverleggende verdiensten voor gehandicapten in Zwolle en de regio met een grote landelijke voorbeeldfunctie in zowel zijn werk als op vrijwillige basis daarbuiten. Heeft in het speciaal onderwijs een essentiële bijdrage geleverd aan de vergroting van onderwijsmogelijkheden voor kinderen met een lichamelijk of meervoudige beperking. Richtte ruim 20 jaar gehandicapten voetbalvereniging WRZV/De Boog op en heeft daarvoor grote vrijwillige verdiensten als voorzitter en inspirator van jonge en oudere gehandicapten en hun begeleiders.

3.         De heer J. Schot (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Totale vrijwillige verdiensten voor volleybalvereniging en voetbalvereniging CSV ’28. Aanvankelijk als penningmeester, later als grens- en scheidsrechter, trainer en coach en tot op heden als voorzitter van de supportersvereniging, animator en aanspreekpunt voor het seniorenconvent alsmede trekker en meewerkend voorman van het nieuwe clubhuis in Stadshagen dat inmiddels is geopend. Is spil en gezicht van de vereniging.

4.         De heer J. ter Schegget (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale vrijwillige sociaal-maatschappelijke verdiensten voor de samenleving. Was  volksvertegenwoordiger pur sang bij de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Grote bestuurlijke inzet voor de kwetsbaren in de samenleving, onder andere voor de Commissie Beroep en Bezwaar Regio IJssel-Vecht, Vluchtelingenwerk Zwolle en de regio en Wijk-en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier .

5.         De heer R.A. Steenbergen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale verdiensten als professioneel allround bestuurder. Heeft op basis van zijn grote ervaring en deskundigheid op het gebied van organisatiemanagement meerdere landelijke en regionale instellingen in het onderwijs en vooral de zorg naar een hoger plan getild vanuit een geweldige sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Concrete voorbeelden daarvan dichtbij huis zijn de Christelijke Hogeschool Windesheim en Gezondheidshuis Stadshagen.

6.         De heer I.P. de Lange (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale promotionele verdiensten voor kunst en cultuur in de regio Zwolle en daarbuiten. Investeerder in jong (inter-)nationaal talent door kunstenaars een platform te bieden. Tevens sponsor van veel goede doelen vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Bijzondere verdiensten in het toegankelijk maken van kunst voor alle lagen van de samenleving, vanuit de idee dat kunst iets is om met elkaar te delen omdat het een extra dimensie geeft aan het leven.

7.         Mevrouw G.M. Boer-Tausch (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale bijzondere en innovatieve verdiensten als sommelier, gastvrouw en manager van Librije Beheer BV. Grote bestuurlijke verdiensten als voorzitter van het Gastvrijheidsgilde en bestuurslid van de Alliance Gastronomique. Maatschappelijke meerwaarde als opleider en inspirator van een nieuwe generatie restaurateurs. Stimuleert onderwijsvernieuwing en professionalisering in de horeca.

8.         De heer H. van den Brink (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Totale vrijwillige verdiensten voor diverse goede doelen, zoals armoedebestrijding in Roemenië, gehandicaptenvereniging ’t Hoefijzer, de Nederlandse Stichting tegen taaislijmvlies ontsteking, de Jeruzalem kerkgemeente in Zwolle, het Nationaal Epilepsiefonds in Zwolle en het Linda Fonds voor hulp aan projecten in Oost Europa.

Kreeg in 2007 de vrijwilligersprijs als derde in de categorie ‘individueel’.

 

9.         Mevrouw E.A. Bollaert-Smit (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale verdiensten op vrijwillige basis voor de gehandicaptenzorg en de roeisport en beroepsmatig voor het onderwijs ‘op afstand’. Bestuurlijk actief voor regionale zorginstelling Frion, de Zwolse Roei- en Zeilvereniging en de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Vervulde in haar werk voor De Open Universiteit een pioniersrol voor wat betreft digitaal examineren.

 

10.       De heer S. ten Veen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Op vrijwillige basis intensief en langdurig bestuurlijk actief op het gebied van sport, kunst, cultuur en historie. Beschikt niet alleen over journalistieke maar ook over creatieve kwaliteiten. Heeft daarmee een grote maatschappelijke meerwaarde in het van de grond trekken en genereren van aandacht voor uiteenlopende projecten in de Zwolse samenleving.

11.       Mevrouw A.S. Roeters (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale veelzijdige en innovatieve verdiensten gedurende 25 jaar voor het onderwijs, in het bijzonder voor de Christelijke Hogeschool Windesheim en de fusie daarvan met de VU Amsterdam. Heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hogeschool als kennispoort naar de regio en de aansluiting van het hoger onderwijs op de behoeften van de huidige samenleving. Inspirator van regionale en landelijke aansturing en vernieuwing van onderwijsprocessen. Heeft daarbij aandacht weten te genereren voor diversiteit en de ontplooiing van individueel talent. Daarnaast vrijwillig maatschappelijk actief op het gebied van zorg en cultuur.

12. De heer E.J. Weeda (Officier in de Orde van Oranje Nassau)

Veldbioloog en publicist van erkende standaardwerken op het gebied van de flora. Heeft binnen de botanie zijn sporen verdiend op het gebied van de floristiek. Internationaal erkend werk is de driedelige Ecologische Flora. Heeft kortom grensverleggende (inter)nationaal erkende – vaak belangeloze – verdiensten voor het behoud van natuur en landschap.

 

TOESPRAKEN:

 

1.         De heer P. Harmens (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Totale vrijwillige verdiensten voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zijn particuliere verzameling van oorlogsmateriaal en documentatie is onderbracht in de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 en wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel. Daardoor is de collectie voor een breed publiek toegankelijk. De heer Harmens is niet alleen een deskundig en betrokken adviseur, maar voor veel nabestaanden ook vertrouwenspersoon. Door zijn medewerking aan publicaties en het aanschouwelijk maken van onderwijs over de Tweede Wereldoorlog draagt hij bij aan een groter maatschappelijke besef, ook bij volgende generaties.

 

Tweede Wereldoorlog

 

Ruim 25 jaar geleden begon u met onderzoek naar alles wat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Uw netwerk, parate kennis en fotografisch geheugen op dit gebied zijn enorm. Het is materie die u van jongs af aan enorm heeft gefascineerd en waarmee u zich tot op de dag van vandaag intensief en in de volle breedte bezighoudt.

 

In al die jaren heeft u in uw vrije tijd een schat aan waardevolle, vaak unieke informatie en documentatie verzameld en in eerste instantie ook  beheerd. De collectie is onderbracht in de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 en wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Het overdragen van de collectie naar het HCO is een bewuste keuze geweest. Het materiaal wordt daar onder optimale omstandigheden beheerd en is voor een breed publiek toegankelijk. Als beschermheer van de stichting Collectie ’40-’45 juich ik dit van harte toe.

 

Jongere generaties

 

Grote verdienste van u is dat hij u uw collectie en know-how in dienst stelt van de samenleving. Het HCO ontwikkelt educatieve projecten voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 voor het basisonderwijs. U verzorgt daarbij tentoonstellingen, lesmateriaal en gastlessen. Zo heeft u bijvoorbeeld kledingstukken die in concentratiekampen werden gedragen in de collectie. Beladen, tastbare herinneringen aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Daardoor slaagt u erin de Tweede Wereldoorlog voor kinderen van nu aanschouwelijk te maken. Daarnaast had en heeft u een belangrijk aandeel in publicaties over Zwolle en de Tweede Wereldoorlog.

 

Joodse slachtoffers

 

Door u te verdiepen in de Tweede Wereldoorlog komt u in aanraking met mensen en hun emoties. Voor velen, nabestaanden en vakcollega’s, bent u vraagbaak en vertrouwenspersoon. Betrokken en integer adviseert en ondersteunt u mensen en draagt u bij aan de verwerking van traumatische ervaringen. Bijzondere aandacht heeft u daarbij voor de Joodse bevolkingsgroep. Voor uw onderzoek naar Zwolse Joodse slachtoffers ontving u de gouden penning van de Israëlitische gemeente Zwolle. Illustratief voor de maatschappelijk waardering van uw inzet is ook dat Yad Vashem Nederland u raadpleegt bij de aanvraag van onderscheidingen.

 

Steun aan nabestaanden

 

Daarnaast zet u zich in voor kinderen van zogenaamde oorlogsvaders, vanuit de idee dat iedereen het recht heeft om te weten wat zijn of haar wortels zijn. Veel kinderen, verwekt tijdens of na de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd op zoek naar hun onbekende vader. Vaak kunt u dan het ontbrekende puzzelstukje vinden, verbanden leggen en uiteindelijk het contact tussen kind en biologische vader tot stand brengen. Dat geldt evenzeer voor kinderen van zogenaamde foute Nederlanders.

 

Vraagbaak op vakgebied

 

Door uw specifieke kennis kunt u belangenorganisaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog van de nodige informatie en adviezen voorzien. Als voorbeelden kunnen genoemd worden: de stichting Hart voor Kamp Amersfoort, de Stichting Leven achter prikkeldraad 1940-1945, en het Achterhoeks Museum 1940-1945, dat mede door uw inzet een officieel geregistreerd museum is geworden.

 

Onderscheiding

Voor uw bijzondere maatschappelijke verdiensten past waardering. Vanuit Staphorst is Kóninklijke waardering aangevraagd. Omdat u juist in Zwolle voor velen zo vertrouwd bent, is ervoor gekozen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau hier aan u uit te reiken.

2.         De heer E. Klaassen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Totale grensverleggende verdiensten voor gehandicapten in Zwolle en de regio met een grote landelijke voorbeeldfunctie in zowel zijn werk als op vrijwillige basis daarbuiten. Heeft in het speciaal onderwijs een essentiële bijdrage geleverd aan de vergroting van onderwijsmogelijkheden voor kinderen met een lichamelijk of meervoudige beperking. Richtte ruim 20 jaar gehandicapten voetbalvereniging WRZV/De Boog op en heeft daarvoor grote vrijwillige verdiensten als voorzitter en inspirator van jonge en oudere gehandicapten en hun begeleiders.

Speciaal onderwijs

U bent bijzonder betrokken bij de gehandicapte jeugd. Dat blijkt uit  uw werk in het speciaal onderwijs, eerst als adjunct-directeur van de Mytylschool en nu als sectordirecteur Speciaal Onderwijs van scholengemeenschap Mariëndael, onderdeel van stichting De Onderwijsspecialisten.

U heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de vergroting van de onderwijsmogelijkheden voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Als sectordirecteur wist u een school met grote organisatorische problemen om te vormen tot een school die door de inspectie wordt gewaardeerd als een ‘voorbeeldschool’. Bovendien heeft u het onderwijsaanbod voor de doelgroep weten te vergroten.

Oprichting WRZV De Boog

In uw werk signaleerde u de behoefte bij de jongeren om in hun vrije tijd te voetballen. Probleem was alleen dat zij daarvoor met hun handicap nergens terecht konden. Als geen ander besefte u, dat juist voor deze groep sporten essentieel was. Sport heeft immers een sociale functie en biedt ieder mens, en zeker de mens met een beperking, de mogelijkheid te genieten én te leren. Want sport gaat niet om spel alleen, maar ook om samenwerking, afspraken en emoties. Dingen die voor een goed functioneren in de samenleving van belang zijn. Het maakte dat u ruim 20 jaar geleden gehandicaptenvoetbal-vereniging WRZV/De Boog oprichtte.


 

Ontwikkeling WRZV De Boog

De vereniging is een groot succes geworden. Wat begon als een lokale club met een handjevol jongens is uitgegroeid tot een volwaardige vereniging. Een vereniging met een regionale functie en circa 130 leden, waaronder volwassenen. Zelf bent u voorzitter, de trainingen en competitie worden geleid door vrijwilligers en stagiaires en de wedstrijden worden gefloten door erkende scheidsrechters. Allemaal dragen zij de leden van de vereniging een warm hart toe. Door de competitie en de inmiddels vermaarde jeugdtoernooien heeft de vereniging een nationale uitstraling gekregen. U wordt binnen de landelijke gehandicaptensport gewaardeerd om wat u voor deze jongeren heeft weten te bereiken.

Erkend leerbedrijf

Op grond van uw ervaring en deskundigheid neemt u de leden persoonlijk aan, want elke specifieke handicap vraagt om een eigen aanpak. Daarnaast draagt u de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de vereniging, door het werven van sponsors en het aantrekken van gekwalificeerde trainers en begeleiders. Uw bestuurlijke en contactuele kwaliteiten komen daarbij uitstekend van pas.

Grote verdienste van u is ook dat De Boog staat geregistreerd als erkend leerbedrijf en daarmee een wezenlijke maatschappelijke voorbeeldfunctie heeft. Ook landelijk is het gehandicaptenvoetbal uniek.

De laatste jaren neemt binnen het veldvoetbal de belangstelling voor het gehandicaptenvoetbal toe. Verenigingen maken graag gebruik van uw kennis en ervaren u als een inspirerend aanspreekpunt. En zij niet alleen. Ook de directie van de WEZO Groep Zwolle, een ‘leerwerkbedrijf’ met een bijzonder sociaal-maatschappelijk karakter, is er dankbaar voor dat haar medewerkers de vruchten kunnen plukken van uw inzet. En dat geldt natuurlijk ook voor alle betrokken ouders en kinderen.

Onderscheiding

Als waardering voor zijn pionierswerk voor gehandicapten in de samenleving bent u benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


 

3.            De heer J. Schot (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Totale vrijwillige verdiensten voor volleybalvereniging en voetbalvereniging CSV ’28. Aanvankelijk als penningmeester, later als grens- en scheidsrechter, trainer en coach en tot op heden als voorzitter van de supportersvereniging, animator/aanspreekpunt voor het seniorenconvent en trekker en meewerkend voorman van het nieuwe clubhuis in Stadshagen dat inmiddels is geopend.

 

Spil en gezicht van CSV ’28

U bent onlosmakelijk verbonden met voetbalvereniging CSV ’28. Een voetbalvereniging voor amateurs waarvoor u zich al sinds 1962 onafgebroken en met hart en ziel inzet. Dat betekent concreet gedurende ruim 40 jaar een letterlijk onbetaalbare inzet in de volle breedte van de vereniging, zowel bestuurlijk als uitvoerend.

U bent begonnen als penningmeester en was later ook grens- en scheidsrechter, trainer en coach. Nog steeds bent u voorzitter van de supportersvereniging, en animator/aanspreekpunt voor het seniorenconvent. Tot voor kort was u bovendien trekker en meewerkend voorman van het nieuwe clubhuis. Heet het clubhuis de Verbinding, u mag uzelf de verbinder noemen, als spil en gezicht van de vereniging.

De Verbinding: clubhuis en sportcomplex

CSV’28 telt circa 500 leden. Na de verhuizing dit jaar naar het nieuwe multifunctionele clubhuis, annex sportcomplex De Verbinding in Stadshagen, beschikt de vereniging maar liefst over zeven velden (tegen vier velden op de oude locatie het Hoge Laar in de Aa-landen). Het geeft de vereniging de mogelijkheid uit te groeien naar 1.200 leden, want uit onderzoek is gebleken dat juist in het uitbreidende Stadshagen grote behoefte is aan voetbal voor junioren en dames. Behalve gemeentelijke subsidie waren ook de eigen leden van CSV bereid geld en energie in het project te steken: daar bent u er één van!

Volleybalvereniging CSV

Ook heeft u een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting en groei van volleybalvereniging CSV in 1968. Deze oorspronkelijke volleybalafdeling van CSV is ontstaan uit de behoefte van enkele partners van spelers om zelf ook te gaan sporten. De volleybalafdeling is inmiddels een geheel zelfstandige vereniging met ruim 150 leden. Tot 1986 bleef u aan de volleybalvereniging verbonden. Aanvankelijk als bestuurslid en later gedurende bijna 15 jaar als voorzitter, trainer, coach en scheidsrechter. Voor die vrijwillige en veelzijdige verdiensten bent u benoemd tot erelid, samen met uw echtgenote.

Gewaardeerd vrijwilliger

Samenvattend kan worden gezegd dat u binnen de Zwolse en regionale voetbalwereld een bijzonder gewaardeerd vrijwilliger bent. Mensen kennen u als een veelzijdige, actieve man die sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. U levert een wezenlijke bijdrage aan het verenigingsleven en maakt mensen ervan bewust dat sportiviteit een groot goed is. Daarin vervult u een belangrijke voorbeeldfunctie. Ook uw verdiensten voor volleybalvereniging CSV mogen daarbij niet onvermeld blijven.

Onderscheiding

Op grond van uw totale vrijwillige verdiensten voor de amateursport bent u door Hare Majesteit onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
4.         De heer J. ter Schegget (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Totale vrijwillige sociaal-maatschappelijke verdiensten voor de samenleving. Was  volksvertegenwoordiger pur sang en op landelijk, provinciaal en lokaal niveau politiek en bestuurlijk actief. Grote bestuurlijke inzet voor de kwetsbaren in de samenleving, onder andere voor de Commissie Beroep en Bezwaar Regio IJssel-Vecht, Vluchtelingenwerk Zwolle en de regio en Wijk-en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier.

 

Volksvertegenwoordiger pur sang

 

U bent een socialist in hart en nieren en was gedurende vele jaren actief als volksvertegenwoordiger. Een volksvertegenwoordiger pur sang: toegankelijk, integer en principieel, niet alleen als mens, maar ook als politicus en als bestuurder. Goed in staat naar mensen te luisteren. Een man met het hart op de juiste plaats die zich daadwerkelijk inzet voor een sociale samenleving.

 

Kwetsbaren in de samenleving

 

Aanvankelijk deed u dit als medewerker van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, later als fractievoorzitter voor deze partij in de Zwolse gemeenteraad en vervolgens – en tot voor kort – als fractievoorzitter in de Staten van Overijssel. Bevlogen en verantwoordelijk als u bent pakte u daarbij extra taken op.

 

Een van uw grote verdiensten is dat u de politiek en de overheid dichter bij de mensen heeft gebracht vanuit de idee dat de politiek en de overheid in dienst van de samenleving staan. U weet zaken altijd uiterst helder en toegankelijk te brengen en mensen op hun gemak te stellen. Rode draad in uw leven en werk is uw affiniteit met en inzet voor de kwetsbaren in de samenleving.

 

Wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier


Dat blijkt ook uit andere bestuurlijke functies die u tot op heden vervult. Als voorzitter van Wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier spant u zich bijvoorbeeld in voor de kwaliteit van de wijk en de positie van de vrijwilliger.

 

 

 

Cliëntenraad Sociale Zaken Zwolle

 

Ook bent u actief als voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken Zwolle. Sociale rechtvaardigheid in het belang van de cliënt staan bij u hoog in het vaandel.

 

Vluchtelingenwerk Zwolle, later regio IJssel-Vecht

 

Bepaald markant was u in uw rol als voorzitter van Vluchtelingenwerk Zwolle, later regio IJssel-Vecht waarbij u door uw visie en betrokkenheid een intermediaire rol had in de contacten met Vluchtelingenwerk Nederland. Hij droeg daarin uw politieke overtuiging in de praktijk uit en zette uw netwerk actief, maar op integere wijze in. U stond voor het belang van de vluchteling en de kwaliteit van het vluchtelingenwerk.

 

Commissie Beroep en Bezwaar regio IJssel Vecht

 

Ook als voorzitter van de vaste commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften van de Regio IJssel Vecht, komt ual jarenlang op voor de burger. Het is van wezenlijk belang dat mensen zoals u, met inzicht in het functioneren van de overheid, bijdragen aan een correcte en onafhankelijke behandeling van bezwaarschriften. Door uw kennis van zaken en politieke ervaring op lokaal en provinciaal niveau heeft u daarin voor de commissie toegevoegde waarde.

Onderscheiding

Typerend voor u is dat u een Koninklijke onderscheiding bij uw afscheid als Statenlid niet met uw principes kon verenigingen. U kreeg immers voor dat werk ‘betaald’.

U kennende ligt dit wezenlijk anders in geval van Koninklijke waardering van uw totale vrijwillige sociaal-maatschappelijke verdiensten voor de samenleving. Reden waarom ik u nu met plezier én overtuiging de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitreik.

 

Bovendien mag ik u feliciteren met het feit dat de Partij van de Arbeid u heeft voorgedragen voor het wethouderschap van de gemeente Dinkelland. Ook daar is uw positieve uitstraling en kennis van zaken niet onopgemerkt gebleven!


 

5.         De heer R.A. Steenbergen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

 

Totale verdiensten als professioneel allround bestuurder. Heeft op basis van zijn grote ervaring en deskundigheid op het gebied van organisatiemanagement meerdere landelijke en regionale instellingen in het onderwijs en vooral de zorg naar een hoger plan getild vanuit een geweldige sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Concrete voorbeelden daarvan dichtbij huis zijn de Christelijke Hogeschool Windesheim en Gezondheidshuis Stadshagen.

 

Bestuurder pur sang

 

U bent een bestuurder pur sang. Een man die zich met veel doorzettingsvermogen heeft ontwikkeld tot een professioneel allround bestuurder. Door uw grote ervaring en deskundigheid op het gebied van organisatiemanagement heeft u meerdere instellingen in het onderwijs en met name de zorg naar een hoger plan getild.

Investeren in zorg

Vooral uw inzet voor landelijke kwaliteitsverbetering van de zorg is van wezenlijk maatschappelijk belang. U zet zich hiervoor al jaren in in uw werk maar ook daarbuiten. Uw uitstekende reputatie en kennis van zaken op dit gebied komt tot uitdrukking in uw boek ‘Vacante verantwoordelijkheid in het ziekenhuis. Pleidooi voor een functionele en betekenisvolle besturingscultuur in het Nederlandse ziekenhuis’.

Uw inzet voor zorg op maat heeft bijgedragen aan een efficiënter en klantvriendelijker functioneren van menige regionale ziekenhuisorganisatie. U paart durf en visie aan bindend vermogen. Hierdoor bent u in staat mensen te inspireren en motiveren. Het oplossen van bestuurlijk complexe vraagstukken en het aanpakken van langlopende conflicten is bij u in goede handen.

U heeft inzicht en verstand van de problematiek in de gezondheidszorg, van eerstelijnszorg tot ziekenhuis. Juist in deze tijd, waar zorg voor mensen onder druk staat, is uw bijdrage aan de innovatie van het besturen van ziekenhuizen van onschatbare waarde. Een bijdrage die zich uitstrekt tot het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling tot manager in de zorgsector. Mede door te investeren in een nieuwe generatie, investeert u in de kwaliteit van de zorgsector in de toekomst.

Gezondheidscentrum Stadshagen

Ook dichter bij huis heeft  u zich voor de zorg ingezet in uw functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Gezondheidhuis Stadshagen in Zwolle. Het Gezondheidshuis staat voor het bevorderen en uitvoeren van een samenhangend geheel van eerstelijnszorg voor de inwoners van de wijk Stadshagen.

In de periode dat het voortbestaan van de organisatie ter discussie stond heeft  u een markante rol vervuld in het vinden van een oplossing. Door uw inzet heeft het Gezondheidshuis zich een unieke plaats weten te verwerven in de eerstelijnszorg in Zwolle. Door de integrale uitstraling heeft het Gezondheidshuis ook regionaal een voorbeeldfunctie.

Investeren in onderwijs

Ook op het terrein van onderwijs- en opleidingsbeleid bent u in staat gebleken voor een belangrijke kwaliteitsimpuls te kunnen zorgen.

Van 1992 tot 1998 was u voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim. In die hoedanigheid heeft u een wezenlijke rol gespeeld in de kwalitatieve ontwikkeling van de hogeschool. Het is vooral aan uw inzet  te danken, dat er uit een verzameling aan onderwijsinstellingen één hogeschool tot stand kwam. Een hogeschool met een eigen maatschappelijk profiel. Uw document ‘Een Reis’ was daarbij een belangrijk strategisch instrument, dat tot op heden actueel is.  

Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat u maatschappelijk breed georiënteerd bent: uw nevenactiviteiten strekken zich uit van de Zuiderzeehaven tot justitieel, pedagogisch en sociaal-cultureel werk. Persoonlijk heb ik u nog meegemaakt als voorzitter van de BBZ.

Onderscheiding

Voor uw grensverleggende verdiensten voor de kwaliteitsverbetering van zorg en onderwijs in onze samenleving bent u onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


 

6.         De heer I.P. de Lange (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

 

Totale promotionele verdiensten voor kunst en cultuur in de regio Zwolle en daarbuiten. Investeerder in jong (inter-)nationaal talent door kunstenaars een platform te bieden. Tevens sponsor van veel goede doelen vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Bijzondere verdiensten in het toegankelijk maken van kunst voor alle lagen van de samenleving, vanuit de idee dat kunst iets is om met elkaar te delen, omdat het een extra dimensie geeft aan het leven.

 

Self-made man

Ivo, je bent een geboren en getogen Zwollenaar die vanuit Zwolle grensoverschrijdend en internationaal actief is. In wezen ben je een self-made man, een no-nonsense ondernemer die zich met inzet en bevlogenheid bezighoudt met kunst. Alles vanuit het ideaal kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek. Begin jaren tachtig ben je begonnen in een klein pandje in de stad. Anno 2008 staat er een bedrijf met een showroom van 1.000m² in Zwolle-Zuid en een galerie in hartje binnenstad.

Stichting IQ Kunstuitleen

Stichting IQ Kunstuitleen is sinds 1985 een begrip: niet alleen in stad en regio maar ook ver daarbuiten. Bekende en minder bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland vinden hun weg naar Zwolle. En dat geldt evenzeer voor kunstliefhebbers. Want op basis van een uitgekiend verhuursysteem is kunst door IQ voor iedereen binnen bereik gekomen. De klantenkring is snel gegroeid, variërend van commerciële bedrijven tot overheidsinstellingen en particulieren.

Zo heb je Jonnie en Thérèse Boer geadviseerd over de uitstraling van De Librije en de verpakking van producten en heb je menig huis en kantoor kunst en kleur gegeven. Op die manier heb je kunst voor alle lagen van de samenleving toegankelijk gemaakt. Want kunst is voor jou Ivo geen elitaire aangelegenheid, maar iets dat je met anderen wil delen in de overtuiging dat kunst een extra dimensie aan het leven geeft.

Investeren in Zwolle

Kunst in de ruimste zin van het woord, want je sponsort menig cultureel evenement en project in de stad. Zo heb je je  in samenwerking met de VVV Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal ingezet om de Herman Brood route met het bijbehorende arrangement te ontwikkelen. Landelijk een publicitair succes dat een belangrijke impuls aan de toeristenindustrie in deze regio heeft gegeven. Van Herman Brood was je de laatste tien jaar een stille steun en toeverlaat. Op een verantwoorde manier heb je diens artistieke erfenis, zeker waar die zo verbonden is met Zwolle, ook buiten Zwolle onder de aandacht gebracht. Het borstbeeld van Brood voor Jongerencentrum Hedon is er mede door jouw inspanning gekomen.

Investeren in jong artistiek talent

Hoewel je het zakelijk belang niet uit het oog verliest, ben jij Ivo bereid risico te lopen. Je investeert in jong (inter-) nationaal talent door kunstenaars een platform te bieden. Je helpt hen daarmee in zakelijk opzicht maar neemt hen ook in sociaal opzicht onder je hoede. Daarnaast ben je actief als sponsor van sportclubs en investeerder in goede doelen. Typerend is dat je steeds bereid bent je succes te delen met anderen en daar profiteert niet alleen Zwolle van.

Onderscheiding

Samenvattend heb je met je nieuwe ideeën en ruime blikveld bijgedragen aan een ‘wereldser’ imago van Zwolle. Je bent erin geslaagd kunst dichter bij de mensen te brengen en investeert in zakelijk én sociaal opzicht in een culturele samenleving. Daarvoor mag ik je vandaag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitreiken.


 

7.         Mevrouw G.M. Boer-Tausch (Ridder in de Orde van Oranje- Nassau)

Totale bijzondere en innovatieve verdiensten als sommelier, gastvrouw en manager van Librije Beheer BV. Grote bestuurlijke verdiensten als voorzitter van het Gastvrijheidsgilde en bestuurslid van de Alliance Gastronomique. Maatschappelijke meerwaarde als opleider en inspirator van nieuwe generatie restaurateurs. Stimuleert onderwijsvernieuwing en professionalisering in de horeca.

Librije Beheer BV

Therèse, je bent met je echtgenoot Jonnie Boer, mede-eigenaar van drie sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Jullie vormen een bijzonder hecht team: kok en sommelier, restaurateur en gastvrouw. Je bent op en top vakvrouw. Eén die op haar eigen merites al meer dan 15 jaar (inter)nationaal actief en in grote mate bijdraagt aan het succes van De Librije. Als sommelier, gastvrouw en manager van Librije Beheer BV, maar ook als opleider en inspirator van een nieuwe generatie restaurateurs.

Ontwikkeling en uitbreiding

Want het mag dan allemaal begonnen zijn met De Librije, daarbij is het niet gebleven. Al gauw volgde de verkoop van homemade producten en wijnen via de Bijenkorf en een eigen winkel in Zwolle. Vervolgens kwam in Zwolle theaterrestaurant Koperen Kees tot stand en binnenkort volgt de exploitatie van het Spinhuis – voormalig gevangenispand – als hotel, restaurant, kook- en wijnschool.

Public Relations

Het onderhouden van relaties is jou op het lijf geschreven; zakelijk en alert, charmant en gedreven. Ook in het buitenland promoot jij de Nederlandse culinaire cultuur die de laatste jaren een grote ontwikkeling doormaakt. Steeds vaker worden jullie uitgenodigd voor bijzondere manifestaties in Europa, waarbij jij Thérèse het woord voert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Librije producten en wijnen hun weg naar het buitenland vinden. Dit vergt veel in de zin van kwaliteitsbewaking. Want de top bereiken, het bedrijf uitbreiden en op topniveau blijven presteren is niet eenvoudig.

Vinologe

Thérèse, jij was al heel jong vinologe en je laat zien wat de toegevoegde waarde is van een goed gekozen wijn bij een gerecht. Als vinologe/sommelier adviseer je niet alleen de gasten, maar in het voortraject ook de kok, omdat wijn en gerecht immers perfect moeten kloppen of  kloppend moeten worden gemaakt. Je beschikt daarbij over de nodige flair en het lef om te fantaseren en experimenteren. Voor jullie wijnen voer je zelf in het buitenland de onderhandelingen.

Je bent ook een gerenommeerd jurylid voor (inter)nationale wijn- en spijsproeverijen en auteur van verschillende uitgaven op het eigen vakgebied (recente uitgave ‘Dol op Wijn’ m.m.v. Astrid Joosten). Inmiddels voer je onder de naam ‘Miss Librije’ ook een eigen wijnlijn.

Investeren in nieuwe generaties

Je bent je er als geen ander van bewust dat voor kwaliteitsontwikkeling goed opgeleide medewerkers nodig zijn. Je leidt dan ook zelf leerlingen op. Daarbij wordt ook geïnvesteerd in teamwork, want niet alleen de prestatie van de kok, maar ook een sfeervolle ambiance en een prettige bediening zijn van groot belang. Hoogste doel is het de gast naar de zin te maken, door deze van begin tot eind een culinair feest te bezorgen.

Bestuurlijke inzet

Evenals Jonnie, heb jij Thérèse het lef gehad eigen keuzes te maken en die uit te dragen. Dat doe je in publicaties en interviews, maar ook in opleidingen en bestuursfuncties. Keuzes voor puur; voor Zwolle en de eigen streek, voor eerlijk vakmanschap en goed gastheerschap. Je zet je al jaren in voor de promotie van het vak en investeert daarbij in jong talent. De brancheverenigingen zullen ook nooit vergeefs een beroep op je doen. Als voorzitter van het Gastvrijheidsgilde en bestuurslid van de Alliance Gastronomique sta je voor professionalisering van het gastheerschap en voor vernieuwing van het horecaonderwijs. Op die manier hoop je jonge mensen in het vak te stimuleren en te inspireren.

Onderscheiding

Voor jouw (inter)nationale innovatieve en veelzijdige verdiensten voor de gastronomie van nu en de toekomst past waardering. De maatschappelijke uitstraling en voorbeeldfunctie van jouw verdiensten overstijgen immers de eigenlijke beoefening van het vak. Reden waarom je bent onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 


 

8.         De heer H. van den Brink (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 

Totale vrijwillige verdiensten voor diverse goede doelen, zoals armoedebestrijding in Roemenië, gehandicaptenvereniging ’t Hoefijzer, de Nederlandse Stichting tegen taaislijmvlies ontsteking, de Jeruzalem kerkgemeente in Zwolle, het Nationaal Epilepsiefonds in Zwolle en het Linda Fonds voor hulp aan projecten in Oost Europa. Kreeg in 2007 de vrijwilligersprijs als derde in de categorie ‘individueel’.

 

Goede doelen

 

U bent sinds jaar en dag actief voor goede doelen. In de ruimste zin van het woord, zowel bestuurlijk als uitvoerend, maar in alle bescheidenheid. Het maakt u niet uit, u pakt alles op, zolang uw inzet maar ten goede komt aan de mensen waarom het gaat. Want alle beetjes helpen. Ook het feit dat u al jarenlang bloeddonor bent, is illustratief voor uw maatschappelijke betrokkenheid.

Veelzijdig

 

Al vele jaren bent u aanspreekpunt voor de inzameling van allerlei materialen die te gelde worden gemaakt, onder andere voor armoedebestrijding in Roemenië, gehandicapten van paardrijvereniging ’t Hoefijzer en patiënten van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (taaislijmvlies ontsteking).

Daarnaast bent u al bijna 20 jaar actief voor de Jeruzalem kerkgemeente in Zwolle. U bent ouderling en pastoraal werker en dat is u op het lijf geschreven: concreet en dicht bij de mensen. De wijkkerkenraad en andere vrijwilligers doen nooit tevergeefs een beroep op u, ook niet als het gaat om de nodige hand- en spandiensten.

Sinds zo’n vijf jaar bent u ook actief voor de Protestants Christelijke Ouderenbond. Deze bond is een van de grotere maatschappelijke organisaties die de belangen van 50-plussers behartigt op terreinen als huisvesting, mobiliteit, zorg en welzijn. Omdat onze samenleving vergrijst, is de inzet van mensen zoals u voor deze bond zo belangrijk. U kunt voor de bond ook veel betekenen vanuit uw praktijkervaring. U bent bijna tien jaar weekendchauffeur geweest voor Zorgcombinatie Zwolle, het vroegere Zonnehuis en bracht de bewoners van kerk, naar familiefeest, naar  vakantieadres en weer terug. Voor de bewoners was u meer dan alleen chauffeur. U bouwde echt een band met de mensen op en was voor velen vertrouwenspersoon. Een inzet die juist in de zorgsector, waar ‘extra’s’ niet zo vanzelfsprekend zijn, hard nodig is.

Nationaal Epilepsiefonds en Lindafonds

Maar uw ruim 40-jarige belangeloze inzet voor het Nationaal Epilepsiefonds spant de kroon. Binnen deze organisatie heeft u als vrijwilliger ‘carrière gemaakt’: begonnen als collectant, opgeklommen tot wijkhoofd en inmiddels coördinator van de collecte in Zwolle van het Nationaal Epilepsie Fonds. U bent voor dit fonds dan ook van onschatbare waarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Nationaal Epilepsie Fonds u heeft gevraagd ook de collecte voor het Linda Fonds – voor hulp aan projecten in Tsjechië en de Oekraïne – in Zwolle op te zetten en te coördineren.

Onderscheiding

Voor uw langdurige vrijwillige verdiensten voor de kwetsbare, hulpbehoevende medemens mocht ik u vorig jaar de vrijwilligersprijs uitreiken (derde prijs in de categorie Individueel). Vandaag mag ik u opnieuw een onderscheiding uitreiken. Een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 


 

9.         Mevrouw E.A. Bollaert-Smit (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

 

Totale verdiensten op vrijwillige basis voor de gehandicaptenzorg en de roeisport en beroepsmatig voor het onderwijs ‘op afstand’. Bestuurlijk actief voor regionale zorginstelling Frion, de Zwolse Roei- en Zeilvereniging en de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Vervulde in haar werk voor De Open Universiteit een pioniersrol voor wat betreft digitaal examineren.

 

Sociaal betrokken

U bent een actieve, sociaal betrokken, positief ingestelde vrouw. Op alle terreinen waar u actief bent – de gehandicaptenzorg, de roeisport en het onderwijs – doet u dat met buitengewone inzet, enthousiasme en deskundigheid. U weet mensen voor u in te nemen, te binden en te inspireren.

Gehandicapte medemens

Uw thuissituatie is niet makkelijk met een gehandicapt kind. Toch bent u erin geslaagd de ervaringen daarmee – hoe verdrietig en zwaar ook – in dienst te stellen van de gehandicapte medemens in de samenleving. Al meer dan 15 jaar bent u belangeloos actief voor de regionale zorginstelling Frion voor mensen met een verstandelijke beperking. U wordt bijzonder gewaardeerd, omdat u op vele gebieden ondersteuning biedt en zaken voor de doelgroep weet te realiseren. U zorgt voor de nodige continuïteit. Niet alleen door uw bestuurlijke en organisatorisch inzet voor de familievereniging van de IJsselbolder, maar ook als lid van de Divisieraad Wonen, waar u het operationeel beleid van Frion mede inhoud geeft en de raad van advies dient.

Roeisport

Al vanaf 1962 bent u aan de Zwolse Roei en Zeilvereniging (ZRZV) verbonden en vanaf het begin was u ook bestuurlijk actief. Met uw enthousiasme en de organisatie van veel activiteiten wist u het verenigingsleven in korte tijd nieuw leven in te blazen. Sinds 1970 geeft u leiding aan de zogenaamde dinsdagdames, een actieve groep binnen de vereniging van zo’n 80 vrouwen van uiteenlopende leeftijd. De essentie van dit zogenaamde midweekroeien is dat sport en gezelligheid hand in hand gaan. Een uniek concept dat aanslaat en inmiddels landelijk navolging heeft gekregen.

Binnen de KNRB wordt u beschouwd als de stuwende kracht achter het roeien voor veteranen. Als lid van de Toercommissie van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) organiseert u al meer dan 30 jaar toertochten in binnen- en buitenland. U vertegenwoordigt de ZRZV ook in andere landelijke commissies en zet daarmee Zwolle op de kaart. Niet voor niets bent u onderscheiden met de gouden penning van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond en bent u erelid van de Zwolse Roei en Zeil Vereniging. Samenvattend kan worden gesteld dat u door uw betrokkenheid en visie een wezenlijke bijdrage aan de roeisport heeft geleverd.

Open Universiteit

Ook in uw werk voor de Open Universiteit bent u onderscheidend bezig geweest. Gemotiveerd en geïnteresseerd in mensen en processen als u bent, heeft u voor het studiecentrum Zwolle een pioniersrol vervuld. Daarmee heeft de Open Universiteit Nederland haar voordeel gedaan. Vanuit uw eerste ervaringen en deskundigheid kon het digitaal examineren verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Onderscheiding

Voor uw belangeloze innovatieve inzet voor de gehandicaptenzorg en de roeisport alsmede voor uw wegbereidende werk voor de Open Universiteit  bent u onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


 

10.       De heer S. ten Veen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Op vrijwillige basis intensief en langdurig bestuurlijk actief op het gebied van sport, kunst, cultuur en historie. Beschikt niet alleen over journalistieke maar ook over creatieve kwaliteiten. Heeft daarmee een grote maatschappelijke meerwaarde in het van de grond trekken van en genereren van aandacht voor uiteenlopende projecten in de Zwolse samenleving.

 

Duizendpoot

De meeste Zwollenaren kennen de naam Steven ten Veen.  Je bent een markante persoonlijkheid, een innemende, enthousiaste man die zeer bij de stad is betrokken. Al tijdens jouw werk als journalist (vanaf 1966 – 2003 ) maar zeker ook sindsdien zet jij je al meer dan 40 jaar organisatorisch, redactioneel, publicitair en representatief in voor de stad. Een voortdurende inzet op het gebied van sport, kunst, cultuur en historie.

Creatief, bindend, enthousiasmerend

Inherent aan jouw journalistieke achtergrond ben je alert en breed geïnteresseerd. Je bent goed op de hoogte van wat er in de stad leeft en beschikt over een groot netwerk. Mensen weten je dan ook feilloos te vinden als ze iets van de grond willen trekken. Door jouw aimabele persoonlijkheid en creatieve inzet geeft je aan activiteiten en projecten een meerwaarde. Niet alleen wordt er meer aandacht in de media gegenereerd, ook ben je in staat mensen te binden en te enthousiasmeren.

Steevast op zondag

In de hoedanigheid van chef stadsredactie heb je veel betekend voor het maatschappelijk leven in Zwolle. Niet alleen door jouw journalistieke werk, maar ook door talrijke initiatieven die het reilen en zeilen van de Zwolse gemeenschap hebben verrijkt. Zo verzorgde je jarenlang een eigen praatshow onder de titel ´Steevast op Zondag´ die in de plaatselijke schouwburg Odeon volle zalen trok. De bevolking kreeg er in al haar geledingen de gelegenheid haar zegje te doen. Tegelijkertijd wist je als opiniemaker jouw eigen kritische houding ten opzichte van instellingen – waaronder het gemeentebestuur ! – te handhaven.

De combinatie van jouw enorme netwerk, je kennis van wat er leeft in de stad en je innemende persoonlijkheid, maakten jou de aangewezen persoon voor een dergelijk programma. De talkshow heeft zes seizoenen met veel  succes gedraaid en een groot aantal inspirerende gesprekken opgeleverd. Interessante mensen werden ten tonele gevoerd en jong muzikaal talent kreeg de mogelijkheid zich tijdens de muzikale intermezzi te presenteren.

Een intvensieve klus: van de plezierige, merkbaar geïnteresseerde interviews tot het vele voorbereidende en afrondende werk dat met de shows samenviel. Wezenlijk in jouw inbreng was ook mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan tafel te willen hebben. Naast bijzondere wetenschappers, bouwmeesters, topsporters, bijvoorbeeld ook opmerkelijke vrijwilligers, initiatiefrijke buurtbewoners en betrokken docenten.

Andere aansprekende voorbeelden

Behalve jouw journalistieke kwaliteiten heb je ook je persoonlijke kwaliteiten op meerdere fronten ingezet: om bestuurscrises te bezweren bij hockeyvereniging ZMHC; om jubilea en belangrijke gebeurtenissen in de stad op de kaart te zetten zoals de zestigjarige herdenking van de bevrijding in 2005; om publiciteit te genereren voor nieuwe initiatieven zoals recent het internationaal beiaardconcours in Zwolle.

Als duizendpoot heb je je ingezet voor vele culturele instellingen in Zwolle zoals de Stichting Literaire Activiteiten Zwolle,  het Orkest van het Oosten Zwolle, het Stedelijk Museum Zwolle, de Stichting Kunstkwartier Zwolle en de Zwolse Historische Vereniging.

Onderscheiding

Ondanks het feit dat jouw inzet met name is gericht op Zwolle, is de intensiteit en de meerwaarde hiervan zo groot, dat vele activiteiten en projecten een bovenlokale uitstraling kregen. Reden waarom je bent onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


 

11.       Mevrouw A.S. Roeters (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

 

Totale veelzijdige en innovatieve verdiensten gedurende 25 jaar voor het onderwijs, in het bijzonder voor de Christelijke Hogeschool Windesheim en de fusie met de VU Amsterdam. Heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hogeschool als kennispoort naar de regio en de aansluiting van het hoger onderwijs op de behoeften van de huidige samenleving. Inspirator van regionale en landelijke aansturing en vernieuwing van onderwijsprocessen. Heeft daarbij aandacht weten te genereren voor diversiteit en excellentie in de ontplooiing van individueel talent. 

 

Deskundig en betrokken

Annet, je wordt in Zwolle en daarbuiten bijzonder gewaardeerd. Niet alleen om je deskundigheid op onderwijsgebied, maar ook om jouw grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Die deskundigheid en betrokkenheid blijken niet alleen uit je fraaie staat van dienst bij de Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle en de daaraan verbonden landelijke nevenfuncties, maar ook uit jouw vrijwillige maatschappelijke activiteiten op het gebied van zorg, kerk, cultuur, natuur en milieu. Per 1 februari 2008 ben je werkzaam als Inspecteur-generaal Onderwijs.

25 jaar inzet voor het onderwijs

In jouw 25-jarige carrière in het onderwijs heb je je bij uitstek en met succes ingezet voor een goede aansturing en vernieuwing van onderwijsprocessen. Met jouw kritisch vermogen, constructieve instelling en antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen heb je een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het onderwijs.

Christelijke Hogeschool Windesheim

Je hebt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de rol van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle als kennispoort naar de regio en een op de moderne samenleving toegesneden invulling van de hoger onderwijsruimte. Dit blijkt ondermeer uit de geslaagde eerste fusie in Nederland tussen een hogeschool en een universiteit. Deze fusie met de Vrije Universiteit in 2001 zou niet tot stand zijn gekomen zonder jouw motivatie en inzet. Een inzet die kan worden getypeerd als positief-kritisch, pro-actief, stimulerend en bovenal bindend en verbindend.

Je hebt aan de basis gestaan van het unieke, vraaggestuurde onderwijsconcept, zoals dat de afgelopen jaren binnen de Christelijke Hogeschool Windesheim is vormgegeven. Een concept waardoor studenten meer dan ooit worden uitgedaagd om over de grenzen van hun eigenlijke vakgebied heen te kijken. Daarnaast heb je een toonaangevende rol gespeeld in het integreren van diversiteit en excellentie in het onderwijs. Want talent moet tot zijn recht kunnen komen of zoals het Windesheim-motto luidt: ‘Elk talent telt’.

Windesheim timmert met haar 17.000 studenten en cursisten flink aan de weg in het midden, noorden en oosten van het land. Met name de kennisuitwisseling met het regionale bedrijfsleven en de vernieuwing van het hbo – onderwijs zijn speerpunten van de hogeschool. Een van de jongste initiatieven is de start van het Engelstalige Windesheim Honours College dat HBO+ opleidingen aanbiedt voor buitenlandse en Nederlandse studenten.

Nationale Onderwijsraad

Je participeerde bovendien actief in landelijke en regionale processen en overlegstructuren, zoals de landelijke Onderwijsraad. De raad die minister, parlement en gemeenten adviseert over beleid en de wetgeving op onderwijsgebied. In dit verband heb je je buitengewoon ingezet voor onderwijs dat mensen op alle niveaus uitdaagt zichzelf te overtreffen: in het belang van de samenleving.

Vrijwillige inzet voor de samenleving

 

 

De christelijke traditie die de Hogeschool Windesheim kenmerkt met aandacht voor de relatie tussen levensbeschouwing, cultuur en samenleving, kenmerkt ook jouw belangeloze maatschappelijke nevenactiviteiten. Zo ben je – dicht bij huis – onder andere bijzonder bestuurlijk actief voor het Dominicanenklooster, het Ronald McDonald Huis, Natuur en Milieu Overijssel, het Orkest van het Oosten, het Sociaal Economisch Forum (SEF), de internationale Gitaarweken en het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Onderscheiding

Op grond van jouw veelzijdige en innovatieve verdiensten voor het onderwijs op regionaal en landelijk niveau en jouw vrijwillige maatschappelijke verdiensten ben je onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
12.       De heer E.J. Weeda (Officier in de Orde van Oranje Nassau)

Veldbioloog en publicist van erkende standaardwerken op het gebied van de flora. Heeft binnen de botanie zijn sporen verdiend op het gebied van de floristiek. Internationaal erkend meesterwerk is de driedelige Ecologische Flora. Heeft kortom grensverleggende (inter)nationaal erkende – vaak belangeloze – verdiensten voor het behoud van natuur en landschap.

 

Wandelende encyclopedie

Geachte heer Weeda, Eddy voor kenners, uw naam is een begrip. Een veldbioloog en florakenner met een uitstekende reputatie, in Zwolle, Nederland en Europa. Een man met ontelbare (inter)nationale publicaties op zijn naam. Niemand die zo veel van planten en bloemen weet als u. ‘Dat zoeken we op in de Eddy’ is een gevleugelde uitspraak, want behalve dat uw encyclopedisch werk bekend is, bent u zelf voor velen een wandelende encyclopedie. In Zwolle staat u bovendien bekend als ‘ beschermheilige van de kievitsbloem’.

Alterra-Universiteit Wageningen

U bent werkzaam bij onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van de Universiteit Wageningen. Toch bent u bepaald  geen ‘ivoren toren’ wetenschapper. U bent een breed georiënteerd mens, met als hobby theologie, voor wie er een wezenlijke relatie is tussen mens en natuur. U maakt de wetenschap van de biologie voor een breder publiek toegankelijk. Door er helder over te schrijven en te vertellen weet u niet alleen de professionele wetenschapper, maar ook de amateur te inspireren en enthousiasmeren.

Behoud van natuur en landschap

In uw werk en daarbuiten wordt regelmatig spontaan een beroep op u gedaan voor medewerking of advies. Dat geldt zeker sinds Zwolle in 2006 werd uitgeroepen tot Groenste stad van Europa. Vrijwel altijd gaat u belangeloos op dit soort verzoeken in, want u draagt uw kennis graag over als docent en excursieleider. Ook bent u een bruggenbouwer bij uitstek, zowel tussen mensen als disciplines. Door uw bindend vermogen en integrale benadering heeft u wetenschappers samengebracht. Een krachtenbundeling met een meerwaarde voor menig onderzoek en publicatie.

Publicaties

De betekenis van Eddy Weeda voor de botanie – en daarmee voor het behoud van natuur en landschap in ons land – is zonder overdrijven groot. Uw indrukwekkende lijst met publicaties spreekt letterlijk boekdelen. Binnen de botanie heeft u uw sporen ruimschoots verdiend op het gebied van de floristiek. Voor de niet kenners: het onderzoek aan individuele planten. Uw meesterwerk is de Ecologische Flora. Daarnaast heeft u een grote bijdrage geleverd aan diverse standaardwerken. Beter gezegd, door uw inbreng werden veel werken tot ‘standaard’. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Een voorbeeld daarvan is de Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. De beschrijvingen zijn gebaseerd op een analyse van honderdduizenden veldwaarnemingen, die via de computer geraadpleegd kunnen worden. Van alle auteurs heeft Eddy Weeda verreweg het grootste aantal waarnemingen ingebracht. Dit archief staat bekend als de Landelijke Vegetatie Databank: een fantastische bron van kennis voor beheerders, onderzoekers en beleidmakers op het gebied van natuur en landschap.

Sociofloristiek

De heer Weeda heeft ook de floristiek een nieuwe dimensie gegeven, door het voorkomen van vaste combinaties van planten in bepaalde verspreidingsgebieden te bestuderen. Dat heeft geleid tot het nieuwe begrip ‘sociofloristiek’. Intussen heeft een nieuw onderwerp uw aandacht: de relatie tussen dieren en vegetatie. Daarmee wordt het onderzoek aan planten-gemeenschappen verbreed tot dat van leefgemeenschappen.

Onderscheiding

Voor uw 30 jaar lange innovatieve en grensverleggende (inter)nationaal erkende inzet en verdiensten voor natuur en landschap mag ik u de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau uitreiken.

 

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Paul Harmens
  Paul,

  Van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. Je hebt het dubbel en dwars verdiend. Bij jou gaat het om mensen. Elk mens is uniek.

  Dank voor alles.

  Groet,
  Ludwin  ⚠️ Meld

 2. lintjesregen
  Ik moet even kwijt dat ik die lintjesregen aan bepaalde figuren wel erg betrekkelijk vind en een grote onzin.Het grootste deel van de bevolking dat zich verdienstelijk maakt in de maatschappij door dagelijks naar zijn arbeidsplaats te gaan om zijn beroep uit te voeren verdient dan in principe ook een lintje maar komen nooit op de voorgrond.En dan bedoel alle categorien van beroepen die er maar zijn .Want als je kijkt naar een bouwvakker die dagelijks in weer en wind zijn werk doet ,maakt ook een product klaar waar de gemeenschap baat bij heeft en wat nodig is voor een goede huisvesting en daar zijn er ook vele van.Geef dan ook maar al die mensen die nu bouwen aan het nieuwe winkelcentrum van Zwolle zuid maar een lintjehebben ze harder verdient vind ik als sommige figuren hier op de foto,s.


  ⚠️ Meld

 3. Vind het belachelijk dat mensen zoals mevrouw Boer en de heer de Lange een lintje krijgen.Die mensen verdienen bakken met geld met het werk dat ze doen.Geef de lintjes aan mensen die al tig jaar vrijwilligers werk doen naast hun gewone baan.


  ⚠️ Meld

 4. het slaat werkelijk waar helemaal nergens op wat een doorgestoken kaart het is allemaal volk met veel geld
  die elkaar voordraagt voor een lintje . waarom heeft ivo de lange
  in godsnaam een lintje verdiend ik ken wel andere mensen die zich vrijwillig inzetten voor andere mensen maar met minder geld en dan die wijnzoepert . wat doet die nou in godsnaam voor de samenleving. het is gewoon in een woord belachelijk >:(


  ⚠️ Meld

 5. Het betreft de onderscheidingen Ik zou er zelf graag een krijgen?
  Ik ben nml. lid van de Clientenraad bij ’t Zand Verzorgspectrum te
  Zwolle
  En daarnaast ben ik nog Voorzitter van de D.R. deelnemrsraad
  ’t Akcent een reaktiverings centrum ook te Zwolle


  ⚠️ Meld

 6. Beste Broekhaar…

  Vraag je nu aan iedereen hier of je er graag zelf één zou krijgen? 😀 Ik denk het wel anders ging je geen onderwerp van 25 april uit het stof trekken.

  Daarnaast vind ik de activiteiten die je uitvoert erg lovenswaardig, maar door zo te hengelen naar een lintje lijkt het bijna geen vrijwilligerswerk meer.


  ⚠️ Meld

Reageer