Gemeente: “binnen twee jaar inburgeringsexamen”

Gemeente Zwolle gaat ambitieus aan de slag met de nieuwe Wet Inburgering (WI) die per 1 januari 2007 van kracht wordt. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat tachtig procent van de inburgeringsplichtigen die een traject van de gemeente krijgen aangeboden na 24 maanden het inburgeringsexamen heeft gehaald en dat tachtig procent tevreden is over de dienstverlening van de gemeente Zwolle. Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de Integratieraad en deze heeft met enthousiasme gereageerd.

Het inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar, maar de gemeente stelt zich wel tot doel om de inburgeraars zoveel mogelijk te helpen. Daarbij heeft de gemeente prioriteit gelegd bij mensen met minderjarige kinderen, bij asielmigranten, bij mensen die zichzelf aanmelden en mensen in een achterstandspositie, zoals uitkeringsgerechtigden en personen zonder inkomen of uitkering.

  

Volgens de WI moeten gemeenten de inburgeringsplicht handhaven. Dat betekent dat inburgeraars binnen een bepaalde termijn het inburgeringsexamen moeten halen. Doen zij dat niet dan staat daar uiteindelijk een boete op. In eerste instantie wordt gewaarschuwd en in tweede instantie wordt overgegaan tot een boete. De gemeente Zwolle wil zoveel als mogelijk is de inburgeringsplichtigen ondersteunen met een traject of advies en informatie.

 

De WI komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburgering voor vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Aan de inburgeringsverplichting is voldaan wanneer het inburgeringsexamen is behaald.

Artikel delen: