Stedelijk Waterplan Zwolle vastgesteld

Zwolle – De gemeente Zwolle wil haar inwoners beschermen tegen wateroverlast en overstromingsgevaar en dat de waterkwaliteit goed is afgestemd op het gebruik door mens, dier en plant. Zwolle wil ook dat we meer van het water kunnen genieten. Hiervoor is het Stedelijk Waterplan vastgesteld. De uitvoering van het plan loopt tot 2020. Voor de komende 3 jaren is een uitvoeringsprogramma opgesteld. In deze periode  wordt door gemeente en waterschap € 23 miljoen in water geïnvesteerd.

Iedere gemeente heeft wettelijke taken, zoals het verzamelen en afvoeren van afvalwater en het zorgen voor droge voeten in het stedelijk gebied. De veranderingen in het klimaat vragen om een nieuwe aanpak voor het waterpeilbeheer. Europese regelgeving eist dat het oppervlaktewater schoner wordt. Daarvoor moeten partijen als gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk plannen opstellen. De gemeente Zwolle heeft daarnaast de ambitie om het water in Zwolle aantrekkelijker te maken zodat we er nog meer van kunnen genieten.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van het Stedelijk Waterplan. Bij elkaar gebracht leveren ze het recept voor de bescherming tegen water, het bereiken van de juiste waterkwaliteit en het meer genieten en gebruiken van het Zwolse water.

Uitvoering, onderzoek en communicatie

Het waterplan betekent dat Zwolle onder andere doorgaat met het uitvoeren van bestaande plannen als het Gemeentelijk Rioleringsplan, Visie op de Ondergrond en projecten als de Westerveldse Aa. Ook wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar wateroverlast in het centrum van Zwolle en worden pilot-projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van natuurvriendelijke oevers.

Daarnaast wil de gemeente middels communicatie het waterbewustzijn van bedrijven en consumenten vergroten.

Artikel delen:

Reageer