“Zwolle is prettig om te leven”

Zwolle – In 2007 is een goede stap voorwaarts gemaakt met de uitvoering van de voornemens van het gemeentebestuur van Zwolle. Zo is in 2007 besloten dat er twee nieuwe zwembaden komen op de Vrolijkheid en bij Hogeschool Windesheim en is het armoedebeleid vastgesteld. Nieuwbouw van de Herberg gaat zorgen voor opvang van kwetsbare Zwollenaren en de afgesproken 1000 nieuwe woningen zijn gebouwd.  In financiële zin is goed begroot en laat de jaarrekening 2007 geen onverwachte grote afwijkingen zien. De jaarrekening 2007 is door de accountant goedgekeurd.

Zwolle groeit gestaag en doet het economisch goed. In de trendrapportage beoordeelden de Zwollenaren de woonomgeving met een 7,3. Een recent gepubliceerd onderzoek over de 50 grootste gemeentes van Nederland bevestigt het beeld dat Zwolle een prettige stad is om te leven, wonen en werken. Het college van B&W ziet hierin een aanmoediging om voortvarend verder te gaan met het uitvoeren van het collegeprogramma.

Speerpunten 2007

In de begroting voor 2007 is een aantal speerpunten benoemd: gemeentelijke dienstverlening, Zwolle sociaal, sport en cultuur, veiligheid, en staat van onderhoud. De gemeentelijke dienstverlening verloopt goed. Dit vertaalt zich in een oplopende waardering van de gemeentelijke dienstverlening door bewoners en bedrijven. Op sociaal vlak is zeer veel gerealiseerd. Zo kon bijvoorbeeld de ambitie voor uitstroom naar werk worden verhoogd door de goede resultaten tot nu toe. Zwolle valt in vergelijking met andere steden op als de stad waar de verhouding tussen het aantal banen en het aantal werklozen gunstig is. Op het vlak van sport en cultuur viel in 2007 onder meer het succes op van Sport Service Zwolle met projecten om jongeren aan het sporten te krijgen. Ook werd in 2007 Zw/\rt gekozen als nieuw cultureel festival. 

De criminaliteitscijfers over 2007 stemmen tot tevredenheid met een afname van inbraken in woningen en auto’s. Qua onderhoud is in 2007 gestart met het baggeren van de Zwolse wateren en is het onderhoud meer duurzaam en milieuvriendelijk gemaakt. 

Uitdagingen

Op een aantal dossiers is in 2007 niet de gewenste voortgang gemaakt. Zo is om financieel-organisatorische redenen de tweede zaal van Hedon uitgesteld. Ook moet het Structuurplan 2020 dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de stad nog worden vastgesteld. 

Financiën

Het resultaat over 2007 is positief (€971.000). Halverwege 2007 was al een voordeling resultaat van ruim € 6 miljoen bekend gemaakt. Dit resultaat is met name te verklaren door incidentele zaken. Zo was er in 2007 een hoge dividenduitkering van zowel de Bank Nederlandse Gemeenten als van Essent. Ook de algemene uitkring van het rijk was hoger dan verwacht. Daarentegen was er met name door de stormschade een incidenteel tekort van bijna € 1 miljoen voor het beheer van het groen.        

Artikel delen:
Reactie 1
  1. boekhoudkundige fraudes Zwolle
    Bezoek eens de website http://www.leoverhoef.nl en sta niet verbaasd over hoe de gemeente Zwolle met u belastinggeld omgaat en via fraudes weggsluist naar private personen en organisaties/instellingen die daar geen recht op mogen gelden en/of weggeparkeerd op buitenlandse bankrekeningen.
    Een gemeentelijk begrotingstekort? geen punt verhogen die ozb en tarieven voor betaald parkeren en prijzen voor vergunningen.


    Maak melding

Reageer